Molim pričekajte

Plaćanja iz proračuna za 2020. - 2021. god.

Zbroj filtriranog:
Odaberi godinu:


Br. OIB / MB Naziv Mjesto Pošt. br. Datum Iznos Opis Ekonomska klasifikacija Funkcionalna klasifikacija
1 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.02.2021 15.00 Naknada banci 3431 0111
2 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 23.02.2021 208.42 IZVOD 44 NAPLATA 5%PRIHODA OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK 3239 0111
3 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.02.2021 63.20 Naknada banci 3431 0111
4 12026620869 BIOQUANTA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.02.2021 24875.00 RN IZRADA PRIJEDLOGA KONCEPTA ISKORIŠTENJA GEOTERMALNIH VODA NA PODRUČJU OPĆINE 3237 0111
5 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 22.02.2021 261.90 RN INTERNET-PRIKLJUČAK VATROGASNI DOM 3231 0111
6 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 22.02.2021 99.00 RN INTERNET LOKACIJA SAJMIŠNA 40 NK DRAVA 3231 0111
7 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 22.02.2021 9.90 RN INTERNET LOKACIJA VIROVSKA 2 KNJIŽNICA 3231 0111
8 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 22.02.2021 100.00 RN INTERNET LOKACIJA GAJEVA 19 R.D. 3231 0111
9 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 22.02.2021 140.00 RN INTERNET LOKACIJA BOROVLJANI 77 3231 0111
10 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 22.02.2021 193.75 RN INTERNET LOKACIJA BLAŽA MAĐERA 3231 0111
11 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.02.2021 14863.76 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
12 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 22.02.2021 199.30 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE OPĆINSKUH ZGRADA 3221 0111
13 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.02.2021 250.00 RN ODRŽAVANJE RAČUNALA 3238 0111
14 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 19.02.2021 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA URED BEZ PAPIRA 3238 0111
15 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 19.02.2021 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA NAKNADA 3238 0111
16 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.02.2021 28.60 Naknada banci 3431 0111
17 55689653336 JAVNI BILJEŽNIK VESNA PUČAR ZAGREB 10000 18.02.2021 1037.50 RN OVJERA UGOVORA SA MIN.POLJOPRIVREDE ZA JANDRIN GRM 3295 0111
18 55689653336 JAVNI BILJEŽNIK VESNA PUČAR ZAGREB 10000 18.02.2021 40.00 RN OVJERA UGOVORA SA MIN.POLJOPRIVREDE ZA JANDRIN GRM 3295 0111
19 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 18.02.2021 132.06 RN SOK,KEKSI ZA OSOBE NA USPOSTAVLJANJU OPREME U VATROGASNOM DOMU 3293 0111
20 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 18.02.2021 3724.85 RN POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERIJE 3223 0111
21 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 18.02.2021 1894.00 RN ODVOZ OTPADA SA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3234 0510
22 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 18.02.2021 2257.50 ZAHTJEV ZA BOJANJE UČIONICE U DELOVIMA 3661 0912
23 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.02.2021 31.60 Naknada banci 3431 0111
24 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.02.2021 25.20 Naknada banci 3431 1070
25 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 18.02.2021 31430.38 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆANJE 3221 1070
26 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 18.02.2021 37862.56 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
27 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 18.02.2021 47953.20 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
28 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 18.02.2021 46822.54 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
29 06545869317 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC KOPRIVNICKI IVANEC 4800 18.02.2021 37389.27 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" KOPRIVNIČKI IVANEC 3681 1070
30 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 18.02.2021 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
31 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 18.02.2021 55816.41 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
32 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 18.02.2021 48228.07 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
33 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 17.02.2021 1927.71 IZVOD 38 1% PRIHODA OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK 3239 0111
34 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.02.2021 16.00 Naknada banci 3431 0111
35 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.02.2021 625.00 RN WINDOWS 10 VATROGASNI DOM 4262 0111
36 91990943845 VATROGASNA ZAJEDNICA NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.02.2021 2000.00 IZVOD 37 3811 0320
37 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.02.2021 31.60 Naknada banci 3431 0111
38 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.02.2021 5.60 Naknada banci 3431 1070
39 38945119308 KOSINUS PROMIĐBA I USLUGA KOPRIVNICA 48000 15.02.2021 6250.00 RN USLUGA OGALAŠAVANJA NA E-PODRAVINA HR 3233 0111
40 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.02.2021 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
41 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.02.2021 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
42 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.02.2021 921.99 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
43 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 15.02.2021 329.18 RN DODATNI SATI KORISNIČKE PODRŠKE 3238 0111
44 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 15.02.2021 323.96 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
45 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 15.02.2021 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJA 3238 0111
46 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 15.02.2021 623.30 RN POŠTARINA 3231 0111
47 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 15.02.2021 416.66 RN OBJAVA PROMOČLANKA NA WEB PORTALU PREMA UGOVORU 3233 0111
48 81793146560 HRVATSKI TELEKOM d.d. ZAGREB 10110 15.02.2021 1282.43 RN FIKSNI TELEFONI I MOBITELI 3231 0111
49 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.02.2021 118.10 RN USLUGA E-RAČUN 3238 0111
50 973661477493 KREŠO NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.02.2021 975.00 RN BOJANJE UREDA 3232 0111
51 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.02.2021 583.98 RN GORIVO AUTO 3223 0610
52 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.02.2021 6062.50 RN UPRAVLJANJEM RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
53 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.02.2021 1340.00 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE 3661 0912
54 27495866747 PODRAVSKI LIST d.o.o KOPRIVNICA 48000 15.02.2021 8550.00 RN ZAKUP OGLASNOG PROSTORA ZA RAZDOBLJE OD 01.02.2021.-01.08.2021. 3233 0111
55 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 15.02.2021 1710.40 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 3234 0510
56 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.02.2021 61.60 Naknada banci 3431 0111
57 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 15.02.2021 1160.00 RN OBJAVA NA WEBU VIDLJIVOST PROJEKTA"ZAPOSLI PA POMOZI" 3233 1070
58 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 15.02.2021 1687.50 RN OBJAVA U PODRAVSKOM LISTU VIDLJIVOST PROJEKTA"ZAPOSLI PA POMOZI" 3233 1070
59 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.02.2021 8.00 Naknada banci 3431 0111
60 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 11.02.2021 1640.00 RN ODVOZ OTPADA SA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3234 0510
61 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 11.02.2021 550.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA SPREMNIKA NA ZELENIM OTOCIMA 3234 0510
62 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.02.2021 1600.00 IZVOD 33 DONACIJA ZA ŠTAMPANJE KNJIGE 3811 0111
63 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 11.02.2021 111.46 MOBITEL PROČELNIK 3231 0111
64 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.02.2021 5000.00 IZVOD 33 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
65 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 11.02.2021 548.80 RN UPLATE ZA KOMITENTE 3721 1070
66 32637855800 "ŠAPINA COMMERCE"d.o.o.Novigrad Podravski NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.02.2021 725.00 RN STAKLO ZA OGLASNU PLOČU,SPAJANJE NAMJEŠTAJA 3232 0111
67 68492333951 ARCHIpuls d.o.o. VIROVITICA 33000 11.02.2021 5000.00 RN IZMJENE I DOPUNE GL.PROJEKTA UREĐENJE DJEČ.IGRALIŠTA BOROVLJANI 4214 0610
68 68492333951 ARCHIpuls d.o.o. VIROVITICA 33000 11.02.2021 2500.00 RN IZMJENE I DOPUNE GL.PROJEKTA UREĐENJE DJEČ.IGRALIŠTA DELOVI 4214 0610
69 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.02.2021 39.00 Naknada banci 3431 0111
70 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 11.02.2021 206.70 RN VREĆE ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE UTOVAR HRANE ZA PODRUČJE POGOĐENO POTERSOM 3811 0320
71 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.02.2021 5.60 Naknada banci 3431 1070
72 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.02.2021 10.00 Naknada banci 3431 0111
73 67579228517 PRIGORSKI MEDIA d.o.o.ZA MEDIJSKE USLUGE KRIŽEVCI 48260 09.02.2021 1250.00 RN OGLAŠAVANJE NA PORTALU PRIGORSKI HR 3233 0111
74 0409880 GRAWE ZAGREB 10000 09.02.2021 3408.80 RN PREMIJA OSIGURANJA 3292 0111
75 55545787885 HRVATSKE CESTE D.O.O. VARAŽDIN 42000 09.02.2021 187.50 RN TROŠAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI POSTAVLJANJE SVJETLOSNO-PROMETNOG ZNAKA VLAISLAV 4213 0610
76 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.02.2021 5000.00 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
77 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.02.2021 5000.00 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
78 20152578244 ŠKERJANC d.o.o. ZAGREB 10000 09.02.2021 5619.38 RN STOL CATERING HAMLET 110 4227 0111
79 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.02.2021 28.60 Naknada banci 3431 0111
80 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.02.2021 17.40 Naknada banci 3431 0111
81 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 08.02.2021 825.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA SPREMNIKA NA ZELENIM OTOCIMA 3234 0510
82 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.02.2021 50.40 Naknada banci 3431 1070
83 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 08.02.2021 4919.33 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
84 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 08.02.2021 17444.38 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
85 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 08.02.2021 1160.00 RN VIDLJIVOST PROJEKTA"ZAPOSLI PA POMOZI"OBJAVE NA WEB PORTALU 3233 1070
86 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 08.02.2021 1687.50 RN VIDLJIVOST PROJEKTA"ZAPOSLI PA POMOZI"OBJAVA U PODRAVSKOM LISTU br.945 3233 1070
87 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.02.2021 40.40 Naknada banci 3431 0111
88 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.02.2021 1812.50 RN SERVIS RAČUNALA MS OFFICE 3238 0111
89 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 05.02.2021 471.60 RN MOTORNO ULJE,LANAC 3224 0111
90 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 05.02.2021 9171.75 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETEA BOROVLJANI,DELOVI,NOVIGRAD PODRAVSKI 3232 0610
91 SOFORA KOPTIVNICA 48000 05.02.2021 2495.00 RN KARNIŠA,USLUGA ŠIVANJA ZASTORA VATROGASNI DOM 4511 0610
92 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.02.2021 746.52 VODITELJ TAMBURAŠKE SEKCIJE 3661 0912
93 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 05.02.2021 1197.95 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE 3224 0111
94 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 05.02.2021 214.80 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE 3224 0111
95 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 05.02.2021 1250.00 RN ODRŽAVANJ PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3233 0111
96 94007839760 JAVNI BILJEŽNIK-NIKOLA BAKRAČNIKOLA BAKRAČ KOPRIVNICA 48000 05.02.2021 685.00 RN JAVNO BILJEŽNIČKE USLUGE 3295 0111
97 98368396346 BELO VIRJE,OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VIRJE 48327 05.02.2021 164.98 RN TOPLI OBROK ZA OSOBE NA POSTAVI AUDIO OPREME I MULTIMEDIJE 3293 0111
98 GEODETSKA POSLOVNICA SLAVINIĆ ĐURĐEVAC 48350 05.02.2021 5200.00 RN IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA POSTAVLJANJE NADZORNIH KAMERA 3299 0111
99 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 05.02.2021 240.63 RN VODNI DOPRINOS ZA DOM BOROVLJANI 3295 0111
100 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 05.02.2021 150.00 RN ODRŽAVANJE TOTEMA 3233 0111
101 973661477493 KREŠO NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.02.2021 2420.00 RN BOJENJE PROSTORIJA U OPĆINI 3232 0111
102 973661477493 KREŠO NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.02.2021 922.50 RN BOJENJE PROSTORIJA U OPĆINI 3232 0111
103 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.02.2021 3.00 Naknada banci 3431 0111
104 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.02.2021 15.40 Naknada banci 3431 0111
105 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 03.02.2021 5000.00 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
106 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 03.02.2021 1000.00 VJENČANJE 3721 1040
107 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 03.02.2021 510.00 SUBVENCIJA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
108 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.02.2021 65.40 Naknada banci 3431 1070
109 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.02.2021 201.20 Naknada banci 3431 0111
110 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.02.2021 500.00 HRVATSKI DOMOBRAN 3811 0111
111 04159971768 OPTIMUM d.o.o. VIROVITICA 33000 02.02.2021 477.00 RN STAZA RAČUNOVODSTVO 3225 0111
112 06545869317 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC KOPRIVNICKI IVANEC 4800 02.02.2021 131426.76 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" KOPRIVNIČKI IVANEC 3681 1070
113 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.02.2021 174.00 Naknada banci 3431 0111
114 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 7500.00 RN OGLAŠAVANJE I PROMIDŽBA-UGOVOR OD 22.01.-30.06.2021. 3233 0111
115 67073695152 PROCJENE NEKRETNINA I USLUGEDRAŽEN KOZJAK KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 1250.00 RN PROCJENA NEKRETNINA STAMBENI OBJEKT 3237 0111
116 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.02.2021 456.00 PREHRANA 01/2021 3661 0912
117 18637310131 MM PLUS GRUPA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 3000.00 RN MEDIJSKO PRAČENJE OPĆINE SUKLADNO UGOVORU 3233 0111
118 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 1868.00 RN DEMONTAŽA BOŽIČNE RASVJETE 3299 0111
119 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 15281.50 RN MONTAŽA I DEMONTAŽA SVJETILJKI U BOROVLJANIMA I NA BANATU 3232 0610
120 94583663664 PETGRAD d.o.o. KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 12500.00 RN IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE-GL.PROJEKT ZA NERAZ.CESTU JAVOROVAC 4213 0610
121 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 7762.50 SKRB O UHVAČENIM PSIMA PO DANU 3236 0660
122 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 745.90 RN STERILIZACIJA KUJA 3236 0660
123 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 01.02.2021 375.00 RN UPRAVLJANJE IMOVINOM 3237 0610
124 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 01.02.2021 1797.50 RN ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PREPUMPNOM STANICOM 3299 0111
125 96590965064 TAXI SLUŽBA SUNCE OBRT ZA PRIJEVOZ,.PROMIDŽBU,USLUGE I IZNAM KOPRIVNICA 48000 01.02.2021 170.00 RN PRIJEVOZ OSOBA SA INVALIDITETOM 3722 1070
126 48114293272 LABOS d.o.o. VARAŽDIN 42000 01.02.2021 4812.50 RN ELEBORAT ZA OBILJEŽAV.NOVOG PJEŠ.PRELAZA I POSTAV.SVJET.-PROMETNOG ZNAKA VLAI 4213 0610
127 48114293272 LABOS d.o.o. VARAŽDIN 42000 01.02.2021 3500.00 RN ELEBORAT ZA IZMJENE POST.STANJA PROMET.SIGNALIZACIJE-POSTAV.PROME.ZRCALA-KOPR 4213 0610
128 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 01.02.2021 206.74 RN UTROŠAK ELEK.ENERGIJE KANALIZACIJA 3223 0111
129 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 01.02.2021 37.60 RN SLANJE DOK.E-MAILOM PO RAČUNIMA JP,IZVJEŠTAJI-PRIHODI 3239 0111
130 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.02.2021 6400.00 Studentski krediti 5121 0980
131 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.01.2021 300.00 BL BR 1181501 POMOĆ STARIJIM I BOLESNIM OSOBAMA 3721 1070
132 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.01.2021 300.00 BL BR 1181501 POMOĆ STARIJIM I BOLESNIM OSOBAMA 3721 1070
133 32614011568 LINKS HARDWARE KOPRIVNICA 48000 31.01.2021 887.00 BL BR 1181501 WEB KAMERA 4227 0111
134 69693144506 HRVATSKE ŠUMEŠUMARIJA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 31.01.2021 330.61 BL BR 1181501 TEHNIČKI PREGLED AUTA 3239 0111
135 69693144506 HRVATSKE ŠUMEŠUMARIJA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 31.01.2021 704.40 BL BR 1181501 TEHNIČKI PREGLED AUTA POSEBNE NAKNADE 3239 0111
136 3963403 PRIMA COMMERC BJELOVAR 43000 31.01.2021 650.00 BL BR 1181501 STOL ZA VATROGASNI DOM 4227 0111
137 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 31.01.2021 15.60 BL BR 1181501 POŠTARINA 3231 0111
138 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 31.01.2021 169.23 BL BR 1181501 GABLEC ZA OSOBE NA USPOSTAVU MULTIMEDIJE 3293 0111
139 80146610447 ZONA TRI ZAGREB 10000 31.01.2021 118.00 BL BR 1181501 RADNA KUTA 3227 0111
140 32614011568 LINKS HARDWARE KOPRIVNICA 48000 31.01.2021 75.00 BL BR 1181501 ADAPTER 3221 0111
141 3953467 KTC D.O.O. KRIŽEVCI 31.01.2021 199.92 BL BR 1181501 NAVLAKE ZA STOLICE 3299 0111
142 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.01.2021 13.60 Naknada banci 3431 0111
143 23340551018 ŠVENDA GRAĐENJE d.o.o.za građenje,proizvodnju,trgovinu i usl KOPRIVNICA 48000 29.01.2021 364033.13 RN OKONČANA SITUACIJA VATROGASNI DOM 4511 0610
144 04159971768 OPTIMUM d.o.o. VIROVITICA 33000 29.01.2021 732.60 RN TEPIH STAZA ZA VATROGASNI DOM 4511 0610
145 04159971768 OPTIMUM d.o.o. VIROVITICA 33000 29.01.2021 209.00 RN OTIRAČ ISPRED ULAZA U VATROGASNI DOM 4511 0610
146 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.01.2021 16.60 Naknada banci 3431 0111
147 04159971768 OPTIMUM d.o.o. VIROVITICA 33000 28.01.2021 1198.80 RN TEPH STAZA MATRIX VATROGASNI DOM 4511 0610
148 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.01.2021 2245.00 SUBVENCIJA ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNE MAHANIZACIJE 3523 0421
149 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.01.2021 16.40 Naknada banci 3431 0111
150 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.01.2021 240.00 UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
151 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.01.2021 5000.00 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
152 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 27.01.2021 208.88 RN UNUTARNJA PLAFONJERA ZA ZGRADE U OPĆINSKOM VLASNIŠTVU,KLJEŠTA 3224 0111
153 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.01.2021 2.80 Naknada banci 3431 1070
154 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.01.2021 30.20 Naknada banci 3431 0111
155 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 26.01.2021 55.73 MOBITEL PROČELNIK 12/2020 1/3 3231 0111
156 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 26.01.2021 3924.21 IZVOD 20 3239 0111
157 85828625994 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ZAGREB 10000 26.01.2021 6592.92 NAKNADA ZA SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 3234 0510
158 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 26.01.2021 62.50 RN FINA e-PAKET-MJESEĆNA RATA 3239 0111
159 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 26.01.2021 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
160 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.01.2021 29.80 Naknada banci 3431 0111
161 3723658 EDUKA NAKLADNO DRUŠTVO ZAGREB 10000 25.01.2021 1499.98 RN RADNI STOL 4227 0111
162 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.01.2021 5000.00 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
163 16741857183 ELEKTROMEHANIKA DOLENEC KOPRIVNIČKI IVANEC 48314 25.01.2021 5500.00 RN RADOVI NA OTKLANJANJU NEDOSTATAKA 4511 0610
164 49428093104 MEHANIKA RADOTIĆ d.o.o. NOVIGRAD PODARVSKI 48325 25.01.2021 1205.00 RN POPRAVAK SLUŽBENOG AUTA 3232 0111
165 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 25.01.2021 46.67 RN ELEKRTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
166 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.01.2021 223.33 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
167 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.01.2021 14.80 Naknada banci 3431 0111
168 32614011568 LINKS HARDWARE KOPRIVNICA 48000 22.01.2021 10088.00 RN ZA AUDIO VIZUALNU OPREMU VATROGASNI DOM 4511 0610
169 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.01.2021 8.40 Naknada banci 3431 1070
170 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.01.2021 44.80 Naknada banci 3431 0111
171 67579228517 PRIGORSKI MEDIA d.o.o.ZA MEDIJSKE USLUGE KRIŽEVCI 48260 21.01.2021 2500.00 RN OGLAŠAVANJE NA PORTALU PRIGORSKI.hr 3 RATA 3233 0111
172 93880960786 LDESIGN j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.01.2021 16484.40 RN UVEZ I TISAK KALENDARA 3233 0111
173 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 21.01.2021 23228.54 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
174 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 21.01.2021 28146.55 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
175 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 21.01.2021 20069.43 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
176 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.01.2021 11066.81 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
177 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.01.2021 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
178 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.01.2021 140.00 RN INTERNET BOROVLJANI 3231 0111
179 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.01.2021 100.00 RN INTERNET RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3231 0111
180 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.01.2021 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
181 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.01.2021 193.75 RN INTERNET BLAŽA MAĐERA 3231 0111
182 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.01.2021 4769.50 RN ODVOZ SA ZELENIH OTOKA I GROBLJA 3234 0510
183 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 21.01.2021 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJA 3238 0111
184 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 21.01.2021 1311.38 RN NAJAM CLOUD ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 3238 0111
185 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 21.01.2021 1311.38 RN NAJAM CLOUD ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 3238 0111
186 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.01.2021 41.60 Naknada banci 3431 0111
187 55545787885 HRVATSKE CESTE D.O.O. VARAŽDIN 42000 20.01.2021 187.50 RN SUGLASNOS ZA POSTAVU PROMETNIH OGLEDALA U KOPRIVNIČKOJ ULICI 4213 0610
188 67538042945 C.O.M.2000 d.o.o. ZAGREB 10000 20.01.2021 2477.75 RN PC MONITOR TIPKOVNICA 4227 0111
189 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 20.01.2021 15.18 IZVOD 16 3239 0111
190 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.01.2021 20.80 Naknada banci 3431 0111
191 68516938975 RH OPĆINSKI SUD U KOPRIVNICI KOPRIVNICA 48000 19.01.2021 100.00 PLAĆANJE SUDSKE PRISTOJBE 3295 0111
192 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.01.2021 57.00 Naknada banci 3431 0111
193 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 18.01.2021 1447.83 RN GORIVO ZA AUTO 3223 0610
194 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 18.01.2021 471.58 RN GORIVO ZA TRAKTOR 3223 0610
195 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 18.01.2021 92.60 RN GORIVO ZA MOTORKU I REZAČA GRANA 3223 0610
196 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 18.01.2021 1411.95 RN TELEFONI FIKSNI I MOBILNI 3231 0111
197 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 18.01.2021 352.80 RN UPLATA ZA KOMITENTE 3721 1070
198 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 18.01.2021 141.10 RN POŠTARINA 3231 0111
199 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 18.01.2021 651.65 RN POŠTARINA 3231 0111
200 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.01.2021 62.80 Naknada banci 3431 0111
201 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 15.01.2021 25680.02 IZVOD 11 3232 0411
202 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 15.01.2021 323.00 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
203 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 15.01.2021 416.66 RN PROMO ČLANAK NA WEB PORTALU 3233 0111
204 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.01.2021 312.50 RN EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
205 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.01.2021 312.50 RN EMITIRANJE BLAGDNSKE ČESTITKE 3233 0111
206 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.01.2021 5600.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA ZELENIH OTOKA I GROBLJA 3234 0510
207 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.01.2021 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
208 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.01.2021 992.05 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
209 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 15.01.2021 185.63 RN DODATNI SATI KORISNIČKE PODRŠKE ZA 12.MJESEC 3238 0111
210 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.01.2021 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA"URED BEZ PAPIRA" 3238 0111
211 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.01.2021 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA NAKNADA 3238 0111
212 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.01.2021 123.61 RN ELEKTRONIČKI RAČUNI 3239 0111
213 28516976365 AUDIO BARD KOPRIVNICA 48000 15.01.2021 6937.50 RN NAJAM RASVJETE"SRETAN BOŽIĆ I SRETNA NOVA GODINA 2021" 3299 0111
214 26187994862 CROATIA OSIGURANJE KOPRIVNICA 48000 14.01.2021 2489.73 PRMIJA POLICE OSIGURANJA AUTO 3292 0111
215 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.01.2021 25.60 Naknada banci 3431 0111
216 80146610447 ZONA TRI ZAGREB 10000 14.01.2021 286.40 RN RADNA ODJEĆA-JAVNI RADOVI 3227 0111
217 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.01.2021 5.60 Naknada banci 3431 1070
218 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.01.2021 34.60 Naknada banci 3431 0111
219 69149293370 SETCOR d.o.o. JASTREBARSKO 10450 13.01.2021 630.00 RN STANDARD WEB HOSTING 3233 0111
220 64729046835 JYSK d.o.o. KOPRIVNICA 48000 13.01.2021 400.00 RN UREDSKA STOLICA 4227 0111
221 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 13.01.2021 1687.50 RN OBJAVA U PODRAVSKOM LISTU PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI"VIDLJIVOST 3233 1070
222 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 13.01.2021 1160.00 RN OBJAVA NA WEB PORTALU PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3233 1070
223 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.01.2021 36.40 Naknada banci 3431 0111
224 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.01.2021 5.60 Naknada banci 3431 1070
225 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.01.2021 46.80 Naknada banci 3431 0111
226 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 11.01.2021 4593.75 RN DORADA KOMPJUTORSKOG PROGRAMA TRANSPARENTNOST RADA-UVID U RAČUNOVODSTVENO POS 4262 0111
227 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 11.01.2021 300.00 RN ODRŽAVANJE YOUTUBE STREM-A 3238 0111
228 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 11.01.2021 1500.00 RN ODRŽAVANJE TOTEMA 3238 0111
229 98368396346 BELO VIRJE,OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VIRJE 48327 11.01.2021 197.98 RN TOPLI OBROK POSTAVLJANJE ZASTORA I REFLAKTORA U VATROGASNOM DOMU 3293 0111
230 32637855800 "ŠAPINA COMMERCE"d.o.o.Novigrad Podravski NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.01.2021 1343.75 RN OBRADA GAZIŠTA I POSTAVA LAJSNI,DRVENIH MASKI VATROGASNI DOM 4511 0610
231 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.01.2021 2800.00 RN IZRADA TEMELJA ZA POSTAVLJANJE STUPA ZA JAVNU RASVJETU BOROVLJANI 3232 0610
232 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.01.2021 10.00 Naknada banci 3431 0111
233 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.01.2021 47.60 Naknada banci 3431 1070
234 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.01.2021 57.80 Naknada banci 3431 0111
235 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 07.01.2021 6400.00 Studentski krediti 5121 0980
236 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.01.2021 112.20 Naknada banci 3431 0111
237 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.01.2021 19.00 Naknada banci 3431 0111
238 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.01.2021 60.00 Naknada banci 3431 1070
239 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.01.2021 60.00 Naknada banci 3431 0111
240 07493794759 UDRUGA VVV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.12.2020 1750.00 IZVOD 277 3811 0111
241 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 31.12.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3233 0111
242 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 31.12.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
243 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 31.12.2020 2651.50 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE 3232 0610
244 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 31.12.2020 774.13 RN DOVOD ELEK.ENERGIJE-NADSREŠNICA RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3232 0111
245 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.12.2020 1571.64 SREDSTVA ZA VODITELJA TAMBURAŠKE SEKCIJE 3661 0912
246 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.12.2020 5000.00 IZVOD 277 OPĆINA LEKENIK.POMOĆ ZA STRADALE U POTRESU 3234 0111
247 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.12.2020 5000.00 IZVOD 277 OPĆINA DONJI KUKURUZARI POMOĆ ZA STRADALE U POTRESU 3234 0111
248 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.12.2020 5000.00 IZVOD 277 OPĆINA MAJUR POMOĆ ZA STRADALE U POTRESU 3234 0111
249 92318005363 LAJKA-udruga za zaštitu životinja i prirode NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.12.2020 1500.00 IZVOD 277 SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA NA POTRESOM STRADALOM PODRUČJU 3234 0111
250 86503817798 "ŠINTERICE DOBROG SRCA" KOPRIVNICA 48000 31.12.2020 1500.00 IZVOD 277 SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA NA POTRESOM STRADALOM PODRUČJU 3234 0111
251 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 31.12.2020 30.70 Naknada banci 3431 0111
252 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 31.12.2020 4246.32 IZVOD 277 1%PRIHODA OD POREZA NA DOHODAK 3239 0111
253 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 1050.00 BL BR 0746813 NOVAC ZA OGRJEV 3721 1070
254 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 24.30 BL BR 0746813 POŠTARINA PREPORUKA 3231 0111
255 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 1050.00 BL BR 0746813 NOVAC ZA OGRJEV 3721 1070
256 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 1050.00 BL BR 0746813 NOVAC ZA OGRJEV 3721 1070
257 05343555528 TK AUTO d.o.o. VIRJE 48326 30.12.2020 50.00 BL BR 0746813 KRPANJE GUME 3232 0111
258 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 105.00 BL BR 0746813 IZRADA KLJUČEVA 3232 0111
259 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 11800.00 BL BR 0746813 BOŽIČNI DAR ZA STARIJE OSOBE 3721 1070
260 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 27.95 BL BR 0746813 POŠTARINA PREPORZKA 3231 0111
261 69693144506 HRVATSKE ŠUMEŠUMARIJA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 190.85 BL BR 0746813 TEHNIČKI PREGLED TRAKTORA 3239 0111
262 69693144506 HRVATSKE ŠUMEŠUMARIJA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 202.39 BL BR 0746813 TEHNIČKI PREGLED TRAKTORA 3239 0111
263 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 15600.00 BL BR 0746813 BOŽIČNI DAR ZA STARIJE OSOBE 3721 1070
264 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 1050.00 BL BR 0746813 NOVAC ZA OGRJEV 3721 1070
265 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 14200.00 BL BR 0746813 BOŽIČNI DAR ZA STARIJE OSOBE 3721 1070
266 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 250.00 BL BR 0746813 18 ROĐENDAN 3721 1040
267 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 14000.00 BL BR 0746813 BOŽIČNI DAR ZA STARIJE OSOBE 3721 1070
268 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 45.00 BL BR 0746813 IZRADA KLJUČEVA 3232 0111
269 47655078115 KATARZA-KIŠ FOOD KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 576.00 BL BR 0746813 BOŽIČNI DOMJENAK 3293 0111
270 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.12.2020 415.72 ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNE INFRAST.AGLOMERACIJE 4214 0610
271 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.12.2020 806.18 ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE VODNOKOMUNALNE INFRAST.AGLOMERACIJE 4214 0610
272 86503817798 "ŠINTERICE DOBROG SRCA" KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 1869.00 IZVOD 276 ŠNTERICE DOBRA SRCA ZBRINJAVANJE MAČAKA 3236 0660
273 92543360493 DVD NOVIGRAD PODRAVSKI NOV.PODR. 48325 30.12.2020 30000.00 IZVOD 276 DVD NOVIGRAD 3811 0320
274 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.12.2020 327.79 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE VATROGASNOG DOMA 3293 0111
275 70777207333 JARAOBRT ZA PROIZVODNJU,TRG.IPRER. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 3563.55 RN JABUKE ZA BOŽIČNI DAR 3721 1070
276 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.12.2020 21.30 Naknada banci 3431 0111
277 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 1687.50 RN OBJAVA U PODRAVSKOM LISTU VIDLJIVOST PROJEKTA"ZAPOSLI PA POMOZI" 3233 1070
278 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 30.12.2020 1160.00 RN PROMIDŽBA I VIDLJIVOST U PROJEKTU"ZAPOSLI PA POMOZI"OBJAVA NA WEB PORTALU 3233 1070
279 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.12.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
280 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.12.2020 1000.00 BL BR 0746813 BOŽIČNI DAR 3721 1070
281 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.12.2020 2000.00 VJENČANJE 3721 1040
282 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.12.2020 15847.98 KUPNJA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE 3523 0421
283 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.12.2020 3330.00 SUBVENCIJA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
284 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.12.2020 2436.93 OSIGURAVANJE USJEVA 3523 0421
285 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.12.2020 4000.00 SUBVENCIJA ZA OKRUPLJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 3523 0421
286 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.12.2020 10937.50 SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 3721 1040
287 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 29.12.2020 334.26 RN SOKOVI,KAVA,KEKSI ZA ZADNJU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA U 2020.GODINI 3293 0111
288 59082812808 FOKUS D.O.O. ZAGREB 10000 29.12.2020 2565.05 RN UREDSKI MATERIJAL 3221 0111
289 59082812808 FOKUS D.O.O. ZAGREB 10000 29.12.2020 14.38 RN UREDSKI MATERIJAL 3221 0111
290 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 29.12.2020 455.90 RN RAZNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADA,BOŽIČNE RASVJETE 3224 0111
291 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 29.12.2020 4930.25 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE 3232 0610
292 12260386725 PROSTOR EKO d.o.o. BJELOVAR 43000 29.12.2020 7000.00 RN IZMJENA I DOPUNA GL.PROJEKTA PJ.STAZA B.MAĐERA 4213 0610
293 07311805234 ŽITARICE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 29.12.2020 1350.00 RN ZAŠTITNO ODJELO-KOMBINEZON 3299 0111
294 142878651060 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNICA 48000 29.12.2020 1326.38 RN STRUČNI NADZOR NAD PROVOĐENJEM DERATIZACIJE 3234 0740
295 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.12.2020 74.70 Naknada banci 3431 0111
296 22512352352 "P.Z.C."d.o.o. Bjelovar BJELOVAR 43000 28.12.2020 68568.75 RN PODLOGA ZA ASFALTIRANJE CESTE U SRDINCU 3232 0610
297 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.12.2020 1600.00 PREKOP PREKO CESTE PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJU GAJEVA 3299 0111
298 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.12.2020 1377.50 SUBVENCIJA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
299 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 28.12.2020 517.37 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE OPĆINSKIH ZGRADA 3221 0111
300 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 28.12.2020 432.24 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE VATROGASNOG DOMA 3221 0111
301 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 28.12.2020 14956.98 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
302 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 28.12.2020 4452.00 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
303 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 28.12.2020 514.65 RN KASTRACIJA PASA 3236 0660
304 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 28.12.2020 10231.25 RN HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA 3236 0660
305 99944170669 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O. ZAGREB 10000 28.12.2020 1300.00 PRETPLATA NA FINANCIJE,PRAVO I POREZI 3221 0111
306 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.12.2020 28.40 Naknada banci 3431 0111
307 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 28.12.2020 1687.50 RN PROMIDŽBA I VIDLJIVOST U PROJEKTU"ZAPOSLI PA POMOZI"PODRAVSKI LIST 3233 1070
308 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 28.12.2020 1160.00 RN OBJAVA NA WEB PORTALU VIDLJIVOOST PROJEKTA"ZAPOSLI PA POMOZI" 3233 1070
309 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.12.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
310 77513120151 DISPLAY VIZUALNI INFO-SUSTAVIVARAŽDIN d.o.o. TURČIN 42204 24.12.2020 6175.00 RN AKTIVNI ZVUČNIK S UGRADNJOM 4227 0610
311 98047699480 PANGEO PROJEKT d.o.o. ZAGREB 10000 24.12.2020 103000.00 RN GLAVNI PROJEKT SANACIJE I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JANDRIN GRM 4264 0510
312 98047699480 PANGEO PROJEKT d.o.o. ZAGREB 10000 24.12.2020 25750.00 RN IZRADA GL.PROJ.ISHOĐENJE GRAĐEVI.DOZVOLE SANACIJA,ZATVAR.ODLAGALIŠTA JANDRIN 4264 0510
313 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 24.12.2020 2445.00 SUBVENCIJA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
314 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.12.2020 16.40 Naknada banci 3431 0111
315 11209814533 GOGO OBRT ZA ČIŠĆENJE I UREĐENJE KRAJOLIKA VL.HELENA BELEC PLAVŠINAC 48325 23.12.2020 4200.00 RN ČIŠĆENJE PUTA OD KUĆE VUJČIĆ DO KUĆE DREKOVIĆ 3232 0610
316 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 23.12.2020 3966.64 RN POKLON Z ANIKOLINJE DV FIJOLICA 3299 0111
317 16741857183 ELEKTROMEHANIKA DOLENEC KOPRIVNIČKI IVANEC 48314 23.12.2020 19947.50 RN IZRADA LED RASVJETE U VATROGASNOM DOMU 4511 0610
318 12260386725 PROSTOR EKO d.o.o. BJELOVAR 43000 23.12.2020 2250.00 RN IZRADA PROJEKTNE DOKU.PJ.STAZA KOPRIVNIČKA JUŽNA STRANA 4213 0610
319 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 23.12.2020 375.00 RN PROJRKT UPRAVLJANJE IMOVINOM ODRŽAVANJE 3237 0610
320 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.12.2020 6001.90 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE,BOŽIČNO KIĆENJE 3232 0610
321 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 23.12.2020 114.60 RN UTROŠAK STRUJE KANALIZACIJA 3223 0111
322 58323344086 TZ PODRUČJA "SREDIŠNJA PODRAVINA" VIRJE 48326 23.12.2020 6250.00 RN ČLANARINA TURISTIČKA ZAJEDNICA"SREDIŠNJA PODRAVINA" 3294 0111
323 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 23.12.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE PREPUMPNE STANICE 3299 0111
324 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 23.12.2020 304.84 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE OPĆINSKIH PROSTORIJA 3221 0111
325 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.12.2020 229.98 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
326 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.12.2020 100.90 Naknada banci 3431 0111
327 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.12.2020 3797.50 UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
328 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.12.2020 10679.70 RN BOŽIČNO KIĆENJE 3299 0111
329 93880960786 LDESIGN j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.12.2020 10100.00 RN GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK NOVOGRACA br 67 3233 0111
330 93880960786 LDESIGN j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.12.2020 10000.00 RN GRAFIČKA PRIPREMA KALENDARA 3233 0111
331 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.12.2020 1575.00 RN RAVNANJE PUTEVA PRELAZ PREKO KOMAR.KOD ŠTEFANCA,GROBLJE-SRDINAC,SRD.PRKOS,SRD 3232 0610
332 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 22.12.2020 1570.16 RN DAR DJECI ZA NIKOLINJE 3299 0111
333 91748607924 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJASJEVER KOPRIVNICA 48000 22.12.2020 1875.00 RN PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA JN PRIRODNOG PLINA 3237 0111
334 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 22.12.2020 714.19 RN POKLON ZA NIKOLINJE OŠ 3299 0111
335 12376798221 AGROKUĆA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.12.2020 1401.60 RN KUGLICE STIROPOR,PEPELJARE 3299 0111
336 78550488634 ROBIOBRT ZA POSLOVENE USLUGE IPROIZVODNJU,VL ROBERT ŠOŠTARI KOPRIVNICA 48000 22.12.2020 5248.75 RN IZRADA I MONTAŽA FOTOTAPETE 4511 0610
337 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 22.12.2020 6694.75 RNPRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU MLJEKARSKA KUĆICA U GORNJOJ ULICI 3232 0111
338 80947211460 POINT d.o.o. VARAŽDIN 42000 22.12.2020 750.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA KNJIŽNICU 3238 0111
339 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 22.12.2020 2422.00 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADA U OPĆINI 3224 0111
340 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.12.2020 55.60 Naknada banci 3431 0111
341 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.12.2020 1374.95 RN PRIRODNI ŠLJUNAK 3232 0610
342 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.12.2020 900.00 RN ODVOZ ZEMLJE I SANACIJA JANDRIN GRM 3232 0111
343 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.12.2020 140.00 RN INTERNET BOROVLJANI 77 3231 0111
344 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.12.2020 193.75 RN INTERNET BLAŽA MAĐERA 4 3231 0111
345 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.12.2020 100.00 RN INTERNET RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3231 0111
346 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.12.2020 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
347 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.12.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
348 94583663664 PETGRAD d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.12.2020 1250.00 RN NADZOR KOD RADOVA PRIPREME PODLOGE ZA REKON.NERAZV.CESTA SRDINEC 3232 0610
349 23340551018 ŠVENDA GRAĐENJE d.o.o.za građenje,proizvodnju,trgovinu i usl KOPRIVNICA 48000 21.12.2020 261546.15 RN ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA 4511 0610
350 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.12.2020 1833.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA SPREMNIKA NA ZELENIM OTOCIMAI GROBLJU 3234 0510
351 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 21.12.2020 62.50 RN FINA E-PAKET MJESEČNA RATA 3299 0111
352 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 21.12.2020 20.90 RN SLANJE DOKUMENATA E-MAILOM PO RAČUNIMA 3299 0111
353 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 21.12.2020 46.67 RN UTROŠAK ELEK.ENERGIJE 3223 0111
354 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.12.2020 4698.21 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
355 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.12.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
356 77718926011 P Z C VARAŽDIN d.d. VARAŽDIN 42000 21.12.2020 2750.00 RN OGLEDALO VIROVSKA IZLAZ IZ GORNJE 3232 0610
357 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 21.12.2020 650.00 RN USLUGA SERVISA KOPIRKE 3232 0111
358 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 21.12.2020 337.50 RN TONER ZA KOPIRKU 3232 0111
359 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.12.2020 54.50 Naknada banci 3431 0111
360 0904236 INSTALACIJE HORVAT LEGRAD 48317 18.12.2020 9475.00 RN OPREMA PLINSKE INSTALACIJE VATROGASNI DOM 4511 0610
361 0904236 INSTALACIJE HORVAT LEGRAD 48317 18.12.2020 822.50 RN POPRAVAK PLINSKIH TROŠILA-VATROGASNI DOM 3232 0111
362 00690893979 HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA ZAGREB 10000 18.12.2020 1465.02 RN ČLANARINA 3294 0111
363 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 18.12.2020 5282.50 RN DOVOZ ŠLJUNKA I RAVNANJE NA PUT OD KUĆE BAGARIĆ PREMA SMETLIŠTU JANDRIN GRM 3232 0610
364 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 18.12.2020 126.31 RN LAMPAŠI OBILJEŽAVANJE ŽRTAVA VUKOVARA 3299 0111
365 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 18.12.2020 190.26 RN LAMPAŠI ZA ŽRTVE VUKOVARA 3299 0111
366 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 18.12.2020 365.37 RN SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE OPĆINSKIH PROSTORIJA 3221 0111
367 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 18.12.2020 188.79 RN LAMPAŠI ZA OBILJEŽAVANJE ŽRTAVA VUKOVARA 3299 0111
368 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 18.12.2020 141.10 RN POŠTARINA 3231 0111
369 42758129854 TAPETARSKI I STOLARSKI OBRTHORVAT vl.HRVOJE HORVAT KOPRIVNICA 48000 18.12.2020 1550.00 RN ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA OBLAGANJE STEPENICA 4511 0610
370 71023695780 DVD BOROVLJANI BOROVLJANI 48000 18.12.2020 1280.00 IZVOD 269 DVD BOROVLJANI 3811 0320
371 32614011568 LINKS HARDWARE KOPRIVNICA 48000 18.12.2020 1097.80 RN MONITOR 23,8 LED ACER KA24 4227 0111
372 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.12.2020 31.00 Naknada banci 3431 0111
373 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.12.2020 9.10 Naknada banci 3431 0111
374 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 16.12.2020 55.73 MOBITEL 11/2020 PROČELNIK 1/3 3231 0111
375 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.12.2020 340.00 RN ŠKOLSKA KUHINJA 3661 0912
376 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.12.2020 12126.30 RN UKRASI,METRIJAL ZA KIĆENJE OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 4227 0411
377 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.12.2020 1960.00 RNRADOVI-KIĆENJE OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 3232 0111
378 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.12.2020 21531.30 RN UKRASI,MATERIJAL ZA KIĆENJE OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 4227 0411
379 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.12.2020 6175.00 RN RADOVI-KIĆENJE OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 3232 0111
380 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 16.12.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJE 3238 0111
381 69022342842 UDVDR NOVIGARD PODARVSKI 48325 16.12.2020 11000.00 IZVOD 267 UDVDR 3811 0860
382 32637855800 "ŠAPINA COMMERCE"d.o.o.Novigrad Podravski NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.12.2020 6187.50 RN POSTAVA LAJSNI NA STEPENICE ZA POZORNICU-VATROG.DOM IZRADA I POSTAVA DRVENIH 4511 0610
383 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.12.2020 31.00 Naknada banci 3431 0111
384 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 16.12.2020 2031.88 RN PREKOP PREKO CESTE VLAISLAV 41 3299 0111
385 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 16.12.2020 2031.88 RN PREKOP PREKO CESTE VLAISLAV 40 3299 0111
386 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.12.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
387 12376798221 AGROKUĆA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.12.2020 254.00 RN VEZIVO,ROLA ZA UKRAŠAVANJE ADVENDSKOG VIJENCA 3299 0111
388 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.12.2020 312.50 RN EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
389 973661477493 KREŠO NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.12.2020 2150.00 RN OBNOVA POSTOJEĆIH SPRAVA U PERKU POD LIPAMA 3232 0111
390 973661477493 KREŠO NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.12.2020 2564.00 RN RENOVIRANJE WC I LAKIRANJE RUKOHVATA U VATROGASNOM DOMU 3232 0111
391 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.12.2020 971.69 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
392 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 15.12.2020 344.85 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
393 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.12.2020 480.41 RN GORIVO ZA KOSILICE 3223 0610
394 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.12.2020 867.68 RN GORIVO ZA AUTO 3223 0610
395 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.12.2020 123.00 RN ELEKTRONIČKI RAČUNI 3238 0111
396 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 15.12.2020 416.66 RN OBJAVA PROMO ČLANKA PREMA UGOVORU 3233 0111
397 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 15.12.2020 1656.24 RN MOBITELI FIKSNI TELEFONI 3231 0111
398 973661477493 KREŠO NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.12.2020 400.00 RN ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA LAKIRANJE 8mŽELJEZNE OGRADE 4511 0610
399 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.12.2020 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA 3238 0111
400 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.12.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA URED BEZ PAPIRA 3238 0111
401 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.12.2020 2350.00 RN USLUGA ISKOPA,BUŠENEJ PLOĆE-MLJEKARSKA KUĆICA GORNJA 3232 0111
402 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.12.2020 1150.00 RN RUBNJACI PREKO CESTE ZA ZAŠTITU NOVOG ASFALTA 3232 0610
403 26187994862 CROATIA OSIGURANJE KOPRIVNICA 48000 15.12.2020 479.40 RN PREMIJA OSIGURANJA ZA TRAKTOR 3292 0111
404 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.12.2020 49.90 Naknada banci 3431 0111
405 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 15.12.2020 44.49 IZVOD 266 5%PRIHODA OD POREZA 3239 0111
406 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 14.12.2020 607.60 RN UPLATE ZA KOMITENTE-PLAČANJE KOMUNALNE NAKNADE NA POŠTI 3721 1070
407 02010978731 SOCIJAL DEMOKRTASKA PARTIJA ZAGREB 10000 14.12.2020 1540.80 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
408 08782408919 LISTA GRUPE BIRAČA NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 14.12.2020 481.50 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
409 88839344284 HRVATSKA STRANKA REDA NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 14.12.2020 481.50 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
410 27101359149 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA KOPRIVNICA 48000 14.12.2020 529.65 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
411 32843121594 STRANKA UMIROVLJENIKA ZAGREB 10000 14.12.2020 481.50 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
412 82435880635 HNS-LIBERALNI DEMOKRATI ZAGREB 10000 14.12.2020 481.50 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
413 56890881647 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ZAGREB 10000 14.12.2020 1011.15 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
414 04150008463 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ZAGREB 10000 14.12.2020 1492.65 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
415 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.12.2020 226.30 Naknada banci 3431 0111
416 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.12.2020 13.50 Naknada banci 3431 0111
417 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.12.2020 8.40 Naknada banci 3431 0111
418 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.12.2020 2325.00 RN DOVOZ ŠLJUNKA I RAV.NA PUT KRLJEVO BRDO DESNO,PLAVŠINAC PREMA GROBLJU,DELOVI 3232 0610
419 25682535501 LONČAR Obrt za prijevoz,niskogradnju i usluge KOPRIVNICA 48000 09.12.2020 3200.00 RN POPRAVAK CESTE OD PODRAVSKE MAGISTRALE DO DELEOVA,2 DIONICE PUTA PREMA UPUTI 3232 0610
420 56951384796 IPSUS d.o.o.ZA ELEKTRONIKU,ENERGETIKU I AU PITOMAČA 33405 09.12.2020 47500.00 RN POSTAVLJANJE VIDEONADZORNOG SUSTAVA NA 6 LOKACIJA BORO.VLAI.DEL.PARK,GROBLJE 4223 0111
421 56951384796 IPSUS d.o.o.ZA ELEKTRONIKU,ENERGETIKU I AU PITOMAČA 33405 09.12.2020 4199.90 RN LAPTOP ZA VIDEONADZOR HP 250G7 4223 0111
422 56951384796 IPSUS d.o.o.ZA ELEKTRONIKU,ENERGETIKU I AU PITOMAČA 33405 09.12.2020 5062.50 RN IZRADA INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE METALNIH STUPOVA ZA VIDEONADZOR NA 6 LOKA 4223 0111
423 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 09.12.2020 1532.50 RN ODVOZ SMEĆA SA ZELENIH OTOKA,MOBILNO RECIK.DVORIŠTE 3234 0510
424 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 09.12.2020 525.00 RN OBJAVA IZMJENE ODLUKE O PRODULJENJU NATJEČAJA ZA NAJAM PROSTORA POLITIČKE STR 3233 0111
425 13067405757 DRUŠTVO ŽENE NOVIGRAD PODRAVS 48325 09.12.2020 2000.00 MEDENJACI-DAR ZA BOŽIĆ UMIROVLJENICIMA,RAD DRUŠTVA ŽENA NOVIGRAD PODRAVSKI 3721 1070
426 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.12.2020 28.60 Naknada banci 3431 0111
427 05974254228 NEOKOD D.O.O. ZA SAVJETOVANJE SISAK 44000 08.12.2020 1000.00 PR SR ZA IZRADU AKATA ZA DV"FIJOLICA" 3237 0111
428 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 08.12.2020 269.64 VODNI DOPRINOS ZA SANACIJU SMETLIŠTA JANDRIN GRM 4264 0510
429 64151506430 HERMO OBRT VL.HORVAT ŽELJKO ĐURĐEVAC 48350 08.12.2020 18250.00 RN RUŠENJE I OBREZIVANJE GRANA 8 STABALA I.V.TRNSKI,4 STAB.GAJEVA,1 STABLA KOD V 3232 0610
430 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 08.12.2020 19921.88 RN MONTAŽA LED SVJETILJKI U DELOVIMA 3232 0411
431 28516976365 AUDIO BARD KOPRIVNICA 48000 08.12.2020 3750.00 RN NAJAM AMBIJETALNE RASVJETE I PROJICIRANJE NATPISA"VUKOVAR"NA CRKVI U NOVIGRA 3299 0111
432 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 08.12.2020 62.40 RN BATERIJE 3221 0111
433 98063863907 RECIDER PROJEKT d.o.o. ZAGREB 10000 08.12.2020 4625.00 RN SLAGANJE ZK DOKUMENTACIJE,REVIZIJA OBLIKA RASPOLAGANJA,IZRADA DOPISA 3237 0111
434 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 08.12.2020 243.78 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 3221 0111
435 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 08.12.2020 227.50 PRIKLJUČAK NA VODU KUĆA NIKOLE KUŠTERA 3721 1070
436 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.12.2020 46.10 Naknada banci 3431 0111
437 98368396346 BELO VIRJE,OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VIRJE 48327 07.12.2020 131.98 RN TOPLI OBROK SA DOSTAVOM TEHNIČKI PREGLED 3722 1070
438 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 07.12.2020 10320.00 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA AGLOMERACIJA VLAISLAV,BOROVLJANI 4214 0610
439 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.12.2020 22.30 Naknada banci 3431 0111
440 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 04.12.2020 1710.40 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-SLIVNE VODE 3234 0510
441 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 04.12.2020 1000.00 DONACIJ AZA EKO-ŠKOLU 3661 0912
442 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 04.12.2020 9360.00 RN ODVOZ SMEĆA SA ZELENIH OTOKA 3234 0510
443 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 04.12.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3238 0111
444 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 04.12.2020 5836.38 RN MATRIJAL ZA MOST KOMARNIČKA,RECIKLAŽNO DVORIŠTE,ODRŽAVANJE OPĆINSKIH ZGRADA 3224 0111
445 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.12.2020 21.30 Naknada banci 3431 0111
446 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.12.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
447 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.12.2020 87.30 Naknada banci 3431 0111
448 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.12.2020 79.90 Naknada banci 3431 0111
449 3009670 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE KOPRIVNICA 48000 02.12.2020 625.00 RN KNJIGA PODRAVSKI ZBORNIK 3221 0111
450 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.12.2020 1571.64 SREDSTVA ZA VODITELJA TAMBURAŠKE SEKCIJE 3661 0912
451 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 02.12.2020 300.00 RN ODRŽAVANJE TOTEMA 3233 0111
452 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 02.12.2020 900.00 RN ODRŽAVANJE YouTube STREAM-a 3233 0111
453 51873765664 GEO-M2 D.O.O.ZA GEODEZIJU I USLUGE KOPRIVNIČKI IVANEC 02.12.2020 1700.00 RN GEODETSKI ELEBORAT UPIS DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU POD LIPAMA U KATAR.GRUNTOVN 4214 0510
454 92318005363 LAJKA-udruga za zaštitu životinja i prirode NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.12.2020 3500.00 LAJKA UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA 3236 0660
455 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.12.2020 94.50 Naknada banci 3431 1070
456 40253958671 LAG ĐURĐEVAC 48350 01.12.2020 10000.00 ODLIKA-ČLANARINA ZA 2020.LOKALNE AKCIJSKE GRUPE"PODRAVINA" 3294 0111
457 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.12.2020 3143.28 IZVOD 256 NOSAĆI POVODOM UKOPA 3299 0111
458 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.12.2020 61.50 Naknada banci 3431 0111
459 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.12.2020 13.80 Naknada banci 3431 1070
460 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 01.12.2020 23763.73 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
461 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 01.12.2020 23520.68 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
462 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 01.12.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
463 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 01.12.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
464 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 01.12.2020 24236.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
465 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.12.2020 6400.00 Studentski krediti 5121 0980
466 30640166646 BRANITELJSKO SOCIJALNO-RADNAZADRUGA NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.11.2020 2500.00 RN ČIŠĆENJE ZAPUŠTENIH PRIVATNIH POVRŠINA PO TREĆOJ OSOBI 3232 0610
467 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.11.2020 40.00 RN DNEVNA PARKIRNA KARTA 3299 0111
468 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.11.2020 1260.55 RN KASTRACIJA STERILIZACIJA PASA I KUJA 3236 0660
469 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.11.2020 11226.25 RN SKRB O UHVAČENIM PSIMA 3236 0660
470 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.11.2020 18.80 Naknada banci 3431 0111
471 72294803265 DOMAĆA RADINOST VLATKA ZUBIĆ ĐURĐEVAC 48350 30.11.2020 400.00 BL BR 0746812 ŠTAPOVI ZA ZASTAVE 3299 0111
472 38552713836 K.Ž.M.-PROM d.o.o. NOVO VIRJE 48355 30.11.2020 81.00 BL BR 0746812 CD ZA PROSTORNI PLAN IZMJENE 3221 0111
473 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.11.2020 11.90 Naknada banci 3431 0111
474 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.11.2020 6.30 Naknada banci 3431 0111
475 37530048240 RADIO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC 48350 25.11.2020 5000.00 RADIO ĐURĐEVAC INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU OPĆINE 3233 0111
476 07239969722 BISKUPIJA VARAŽDINSKA RKT.ŽUPARASTANAK SV.APOSTOLA NOVIGARD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 15000.00 IZVOD 251 SREDSTVA ZA REDOVAN RAD ŽUPE RASTANAK SVETIH APOSTOLA 3811 0810
477 89528995942 BRA-VOMONTVODOINSTALATERSKI OBRT GRIJANJ KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 5625.00 RN IZRADAMATERIJAL ADVENTSKOG POSTOLJA ŠIRINA 4 m 4227 0411
478 89528995942 BRA-VOMONTVODOINSTALATERSKI OBRT GRIJANJ KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 8750.00 RN IZRADA,MATERIJAL PIRAMIDA ZA KIČENJE VISINE 4 METRA 4227 0411
479 32637855800 "ŠAPINA COMMERCE"d.o.o.Novigrad Podravski NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 4500.00 RN PARAVAN 200X100 4511 0610
480 32231703501 OPG DRAGUTIN POVIJAČ MALI BUKOVEC 42231 25.11.2020 4237.50 RN MAČUHICE ZA OPĆINSKE ZELENE POVRŠINE 3232 0610
481 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 344.25 RN UGRADNJA UTIČNICE U ORMAR KOD CRKVE 3232 0111
482 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 2590.00 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE NA POSLOVNOJ ZONI 3232 0610
483 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 11452.00 RN DEMONTAŽA I MONTAŽA ULIČNIH LED SVJETILJKIH U DELOVIMA 3232 0411
484 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 25.11.2020 284.75 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE 3224 0111
485 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 25.11.2020 1311.38 RN NAJAM CLOUD SERVERA ZA POLJ.ZEMLJIŠTE 3238 0111
486 62136478333 TRGOVAČKI OBRT IDDL-BOOK MARTIJANEC 42232 25.11.2020 2250.16 RN DAR DJECI ZA SVETOG NIKOLU-ŠKOLA 3299 0111
487 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 25.11.2020 750.00 RN REFLEKTIRAJUČI PRSLUK SA OTISKOM 3811 0320
488 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 223.33 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
489 23340551018 ŠVENDA GRAĐENJE d.o.o.za građenje,proizvodnju,trgovinu i usl KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 176158.75 RN ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA 4511 0610
490 73463058552 ICC 3D D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB 10000 25.11.2020 21222.00 RN USLUGA DERATIZACIJE 3234 0740
491 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 2287.50 RN DOVOZ ŠLJUNKA I RAVNANJE PLAVŠINAC-KRANJEC-ŠIMUNIĆ 3232 0610
492 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 1837.50 RN RAVNSNJE NAKON KIŠE PUT-MIHOLJANSKI,POPOV.TREOKRALJSKI,MAČKOVEC 3232 0610
493 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 2362.50 RN RAVNANJE PUTEVA NAKON KIŠE NOVIGRAD-SRDINAC-PRKOS-PREMA KAPELICI 3232 0610
494 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 2550.00 RN DOVOZ ŠLJUNKA RAVNANJE JAVOROVAC 3232 0610
495 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 2625.00 RN RAVNANJE PUTEVA NAKON KIŠE PUT TRSTOVO,SREDNJA BRDO,ĐURINKA,VLAISLAV 3232 0610
496 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 2362.50 RN RAVNANJE PUTEVA NAKON KIŠE PUT SRDINEC-BARTOL,PLAVŠINAC PREMA GROBLJU,TE LIJE 3232 0610
497 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 2625.00 RN RAVNANJE PUTEVA NAKON KIŠE PUT PLAVŠINAC OD MRŠIĆA PREMA BARTOLU,VLAISLAV OD 3232 0610
498 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 3749.85 RN PRIRODNI ŠLJUNAK 3232 0610
499 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 25.11.2020 1935.00 RN VOĐENEJ INVESTICIJA ZA PROJEK.DOKUMENTACIJU NASELJE VLISLSV I BOROVLJANI 4214 0610
500 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 25.11.2020 233.61 RN UTROŠAK STRUJE KANALIZACIJA 3223 0111
501 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 25.11.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE PREPUMPNE STANICE 3299 0111
502 96590965064 TAXI SLUŽBA SUNCE OBRT ZA PRIJEVOZ,.PROMIDŽBU,USLUGE I IZNAM KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 340.00 RN PRIJEVOZ INVALIDNIH OSOBA 3722 1070
503 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 13862.24 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
504 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 25.11.2020 3792.09 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
505 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 25.11.2020 375.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA PROJEKTA UPRAVLJANJA IMOVINOM 3237 0610
506 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.11.2020 980.00 RN MS OFFICE 2019 PROF 4262 0111
507 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 25.11.2020 4449.66 IZVOD 251 1% NAPLATE PRIHODA OD POREZA 3239 0111
508 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.11.2020 74.25 Naknada banci 3431 0111
509 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 25.11.2020 59.50 RN E-PAKET MJ RATA 3299 0111
510 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 24.11.2020 16200.00 IZVOD 250 NK DRAVA 3811 0810
511 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.11.2020 52.40 Naknada banci 3431 0111
512 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.11.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
513 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 24.11.2020 6400.00 Studentski krediti 5121 0980
514 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.11.2020 140.00 RN INTERNET BOROVLJANI 77 3231 0111
515 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.11.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
516 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.11.2020 193.75 RN INTERNET BLAŽA MAĐERA 4 3231 0111
517 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.11.2020 100.00 RN INTERNET GAJEVA 19 3231 0111
518 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.11.2020 9.90 RN INTERNET VIROVSKA 2 3231 0111
519 22512352352 "P.Z.C."d.o.o. Bjelovar BJELOVAR 43000 23.11.2020 131537.90 RN ASFAL.CESTA U N.P-ODVOJAK KOPRIVNIČKA,SAJMIŠNA.POČETAK TRNOVCA,DIO BRAĆE RADI 3232 0610
520 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.11.2020 35.50 Naknada banci 3431 0111
521 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.11.2020 13.30 Naknada banci 3431 0111
522 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 19.11.2020 11972.50 RN ODVOZ SMEĆA SA GROBLJA,ZELENIH OTOKA 3234 0510
523 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 19.11.2020 2704.09 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
524 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 19.11.2020 423.00 RN REZERVNI DJELOVI ZA OPĆINSKU MOTORNU PILU 3224 0111
525 67579228517 PRIGORSKI MEDIA d.o.o.ZA MEDIJSKE USLUGE KRIŽEVCI 48260 19.11.2020 2500.00 RN OGLAŠAVANJE NA PORTALU PRIGORSKI.HR 3233 0111
526 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 19.11.2020 3750.00 RN PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2021/IZVJEŠČE ZA 2019. 3237 0610
527 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 19.11.2020 293.36 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 3221 0111
528 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 19.11.2020 85.39 RN SOK,KEKSI SASTANAK HRVATSKE CESTE,PZC,KOMUNALIJE,MUP 3293 0111
529 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.11.2020 8512.50 RN PUT BREZINE PREMA PODRVKINOJ PARCELI 3232 0610
530 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.11.2020 3437.36 RN PRIRODNI ŠLJUNAK 3232 0610
531 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.11.2020 34.00 Naknada banci 3431 0111
532 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.11.2020 3.00 Naknada banci 3431 1070
533 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 17.11.2020 818.00 VODA ZA KUŠTERA PO OPOMENI 3721 1070
534 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.11.2020 16450.00 RN ODVODNJA OBORINSKIH VODA KOJA SE NAKUPLJA UZ RUBNJAKE NA"BIVŠOJ TRŽNICI"VIROV 3232 0610
535 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 17.11.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
536 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 17.11.2020 340.00 RN IZDAVANJE UVJETA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU SABIRALIŠTE MLIJEKA GORNJA 3232 0111
537 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 17.11.2020 49.47 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
538 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 17.11.2020 48.15 IZVOD 246 NAPLATA 5% PRIHODA 3239 0111
539 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.11.2020 29.70 Naknada banci 3431 0111
540 85339756600 PRO ALARM PROJEKT d.o.o. KRIŽEVCI 48260 16.11.2020 2834.92 RN BEZKONTAKNI DEZIFIKATOR ZA RUKE S UGRAĐENIM MJERAČOM TEMPERATURE 4227 0111
541 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 16.11.2020 1741.80 RN PISMA I PRPORUČENA POŠILJKA 3231 0111
542 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 16.11.2020 1665.16 RN MOBITELI I FIKSNI TELEFONI 3231 0111
543 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.11.2020 424.37 RN POTROŠNJA GORIVA ZA AUTO 3223 0610
544 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.11.2020 209.92 RN POTROŠNJA GORIVA ZA TRAKTOR 3223 0610
545 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.11.2020 1483.94 RN POTROŠNJA GORIVA ZA KOSILICE 3223 0610
546 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.11.2020 479.96 RN POTROŠNJA PLINA ZA TOP 3223 0111
547 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 16.11.2020 1586.48 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA DODATNE USLUGE 3238 0111
548 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 16.11.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJA 3238 0111
549 99944170669 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O. ZAGREB 10000 16.11.2020 60.00 RN RAČUNSKI PLAN PRORAČUNSKOG KNJIGOVODSTVA SA PRIMJENOM OD 1.SIJEČNJA 2021.GODI 3221 0111
550 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.11.2020 45.50 Naknada banci 3431 0111
551 92543360493 DVD NOVIGRAD PODRAVSKI NOV.PODR. 48325 13.11.2020 30000.00 IZVOD 243 DVD NOVIGARD PODRAVSKI 3811 0320
552 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 13.11.2020 1000.00 IZVOD 243 ZAJEDNICA AUSTRIJANACA I NJEMACA HRVATSKE 3721 1040
553 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 13.11.2020 1000.00 IZVOD 243 VJENČANJE 3721 1040
554 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 13.11.2020 10775.00 RN ELEKTRO RADOVI NA POSTAVI INFORMACIJSKOG STUPA NOVIGRAD PODRAVSKI 4227 0610
555 27060811148 LIPAPROMET d.o.o. ZAGREB 10000 13.11.2020 1054.00 RN VIJCI ZA STUPOVE-VIDEONADZOR 4223 0111
556 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 13.11.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
557 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 13.11.2020 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
558 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 13.11.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK NAWEB PORTALU 3233 0111
559 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 13.11.2020 1206.98 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
560 89821016089 MIHALIC MARINACVJEĆARSKA RADNJA"MARINA" KLOŠTAR PODRVSKI 48350 13.11.2020 600.00 RN VIJENAC ZA SPOMEN BRANITELJIMA,POSVEČENJE SPOMENIKA ZA SESVETE 3299 0111
561 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 13.11.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA URED BEZ PAPIRA 3238 0111
562 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 13.11.2020 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA 3238 0111
563 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.11.2020 56.70 Naknada banci 3431 0111
564 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 13.11.2020 1612.10 RN UPLATE KOMITENTIMA ZA KOMUNALNU NAKNADU,GROBLJANSKE NAKNADE 3721 1070
565 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 13.11.2020 131.58 RN USLUGA E-RAČUNA 3238 0111
566 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 13.11.2020 327.75 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
567 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.11.2020 8541.77 SUBVENCIJA OSIGURANJE USJEVA 3523 0421
568 13027864498 ALTERNATIVA ZA VAS d.o.o. VIROVITICA 33000 12.11.2020 3080.00 RN ZAŠTITNE MASKE 3721 1070
569 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.11.2020 5000.00 IZVOD 242 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
570 08622180689 SVIJET-MEDIJA SESVETE 10360 12.11.2020 3025.00 RN OVLAŽIVAČ ZRAKA-ANTIBAKTERIJSKI 3225 0111
571 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.11.2020 29.50 Naknada banci 3431 0111
572 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.11.2020 6.90 Naknada banci 3431 1070
573 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 12.11.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
574 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 12.11.2020 24313.16 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
575 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 12.11.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
576 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.11.2020 7105.12 SUBVENCIJA OSIGURANJE USJEVA 3523 0421
577 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.11.2020 1718.75 SUBVENCIJA ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE 3523 0421
578 64546066176 NARODNE NOVINE ZAGREB 10000 11.11.2020 487.50 RN KUVERTE ZA UPLATNICE 3221 0111
579 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.11.2020 33.20 Naknada banci 3431 0111
580 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 10.11.2020 55.73 MOBITEL 1/3 ZA PROČELNIKA 3231 0111
581 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.11.2020 1964.55 SRDESTVA ZA VODITELJE TAMBURAŠKE SEKCIJE 3661 0912
582 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.11.2020 8900.00 RN BETONIRANJE PRIJELAZA PREKO KANALA U KOMARNIČKOJ ULICI 3232 0610
583 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.11.2020 6900.00 RN POSTAVLJANJE STUPVA ZA KAMERE-GROBLJE NP,DELOVI,VLAISLAV ZELENI OTOCI 3232 0111
584 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.11.2020 43.50 Naknada banci 3431 0111
585 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.11.2020 8950.00 RN ČIŠĆENJE KANALA,ODVOZ ZEMLJE VLAISLAV,KRALJEVO BRDO 120m,KOD DOMA 104m,trstov 3232 0610
586 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.11.2020 12369.90 RN ELEK.ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU 3223 0610
587 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.11.2020 3623.41 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
588 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 09.11.2020 11709.00 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE U NOVIGRADU PODRAVSKOM 3232 0610
589 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 09.11.2020 4818.00 RN SKIDANJE POSTOJEĆIH,MONTAŽA LED SVJETILJKI U DELOVIMA 3232 0411
590 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 09.11.2020 3222.37 RN ODVOZ SMEĆA SA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3234 0510
591 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 09.11.2020 1203.13 RN ODVOZ SMEĆA ZELENIH OTOCI 3234 0510
592 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.11.2020 1332.00 RN SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE 3661 0912
593 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.11.2020 31.80 Naknada banci 3431 0111
594 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.11.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
595 18376805890 RRIF ZAGREB ZAGREB 10000 06.11.2020 1000.00 RN ODGOVOR ZA UPIT U VEZI PRORAČUNA 3213 0111
596 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 06.11.2020 5000.00 IZVOD 237 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
597 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 06.11.2020 874.96 RN PRIRODNI ŠLJUNAK 3232 0610
598 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 06.11.2020 6085.00 RN ČIŠĆENJE KANALA ODVOZ ZEMLJE TRNOVEC-PLANTIĆ 50 m,PAUNOVEC 186m 3232 0610
599 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 06.11.2020 5337.50 RN ČIŠĆENJE KANALA I ODVOZ ZEMLJE N.P. PAUNOVEC 190 m 3232 0610
600 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 06.11.2020 3510.00 RN VLAISLAV PUT OD BRANK.RAVNO-DOVOZ DROBLJENOG KAMENA 24m3,ŽUTOG KAMENA 28m3 3232 0610
601 27060811148 LIPAPROMET d.o.o. ZAGREB 10000 06.11.2020 5610.00 RN STUPOVI ZA POSTAVU VIDEONADZORA 4223 0111
602 12260386725 PROSTOR EKO d.o.o. BJELOVAR 43000 06.11.2020 7500.00 RN IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PJEŠAČKA STAZA KOPRIVNIČKA JUŽNA 4213 0610
603 99347584371 PILA USLUŽNI OBRT VL.BRANKOCIMERMAN GOLA 48311 06.11.2020 6000.00 RN ČIŠĆENJE ZAPUŠTENE POVRŠINE B.RADIĆA U NOVIGRADU PODRAVSKOM 3232 0610
604 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 06.11.2020 23418.00 RN DEMONTAŽA POSTOJEČIH SVJETILJKI,MONTAŽA LED SVJETILJKI DELOVI 3232 0411
605 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 06.11.2020 93.00 RN NAJLONSKA NIT ZA KOSILICU 3224 0111
606 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 06.11.2020 588.30 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE 3224 0111
607 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 06.11.2020 590.70 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OBJEKTA NK DRAVA 3224 0111
608 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 06.11.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO 3233 0111
609 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 06.11.2020 1750.00 RN OBJAVA JAVNOG POZIVA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POLITIČKE STRANK 3233 0111
610 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.11.2020 104.82 Naknada banci 3431 0111
611 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.11.2020 3457.60 NOSAČI PRILOKOM ISPRAČAJA POKOJNIKA 3299 0111
612 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 05.11.2020 317.21 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE OPĆINE 3221 0111
613 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.11.2020 1250.00 RN SPAJANJE MLJEKARE U GORNJOJ NA KANALIZACIJU 3232 0111
614 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.11.2020 9700.00 RN KOMARNIČKA MOST PREKO KANALA-PERDE 3232 0111
615 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 05.11.2020 362.50 RN TONER ZA KOPIRKU 3232 0111
616 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 05.11.2020 650.00 RN ODRŽAVANJE KOPIRKE 3232 0111
617 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 05.11.2020 750.00 RN ODRŽAVANJE TOTEMA 3233 0111
618 23340551018 ŠVENDA GRAĐENJE d.o.o.za građenje,proizvodnju,trgovinu i usl KOPRIVNICA 48000 05.11.2020 58000.00 RN 1 PRIVREMANA SITUACIJA ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA 4511 0610
619 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.11.2020 296.30 SUBVENCIJA OSIGURAVANJE USJEVA 3523 0421
620 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.11.2020 1717.50 SUBVENCIJA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
621 61577621278 DVD DELOVI DELOVI 48325 05.11.2020 5000.00 SREDSTVA ZA DVD DELOVI 3811 0320
622 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.11.2020 9680.00 UDRUGA LAJKA ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA 3236 0660
623 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.11.2020 62.40 Naknada banci 3431 0111
624 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.11.2020 36.80 Naknada banci 3431 1070
625 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.11.2020 16.10 Naknada banci 3431 0111
626 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 03.11.2020 52.33 BL BR 0746811 GABLEC PROBACIJA 3722 1070
627 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 03.11.2020 250.00 BL BR 0746811 18.ROĐENDAN 3721 1040
628 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 03.11.2020 319.00 BL BR 0746811 VRIJEDNOSNA POŠILJKA 3231 0111
629 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 03.11.2020 300.00 BL BR 0746811 POMOĆ PO ODLUCI 3721 1070
630 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 03.11.2020 50.00 BL BR 0746811 IZRADA KLJUČEVA 3232 0111
631 05343555528 TK AUTO d.o.o. VIRJE 48326 03.11.2020 50.00 BL BR 0746811 POPRAVAK GUME 3232 0111
632 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 03.11.2020 159.80 BL BR 0746811 KLAMERICA,TIPKOVNICA 3221 0111
633 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 03.11.2020 26.30 BL BR 0746811 POŠTARINA 3231 0111
634 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 03.11.2020 227.40 IZVOD 234 POTROŠNJA VODE TRNOVEC 2 3721 1070
635 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 03.11.2020 1442.50 RN ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA SA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3234 0510
636 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.11.2020 18.10 Naknada banci 3431 0111
637 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.11.2020 60.00 Naknada banci 3431 1070
638 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.11.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
639 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.11.2020 101.60 Naknada banci 3431 0111
640 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 30.10.2020 1311.38 RN NAJAM SERVERA ZA POLJOP.ZEMLJIŠTE 3238 0111
641 23482050950 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IGOR KOLAR KOPRIVNICA 48000 30.10.2020 10000.00 RN NADZOR ZA RADOVE NA ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA 4511 0610
642 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 30.10.2020 522.50 RN OZNAKE ZA WIFI 3233 0111
643 74460501441 GEOSISTEM D.O.O. VIROVITICA 33000 30.10.2020 375.00 RN PROJEKT UPRAVLJANJA IMOVINOM 3237 0610
644 18637310131 MM PLUS GRUPA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.10.2020 1500.00 RN MEDIJSKO PRAČENJE OPĆINE KLIKAJ.hr 3233 0111
645 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.10.2020 153.28 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA-KANALIZACIJA 3223 0111
646 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.10.2020 1029.30 RN KASTRACIJA PASA 3236 0660
647 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.10.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE PREPUMPNE STANICE 3299 0111
648 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.10.2020 7306.25 RN ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA,CIJEPLJENJE,MIKROČIPIRANJE 3236 0660
649 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.10.2020 625.00 RN UKLANJANJE LEŠINA 3236 0660
650 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 30.10.2020 4479.00 IZVOD 231 1% PRIHODA OD POREZA 3239 0111
651 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.10.2020 48.40 Naknada banci 3431 0111
652 08622180689 SVIJET-MEDIJA SESVETE 10360 30.10.2020 820.00 RN APARAT ZA MJERENJE VLAGE PROSTORA 3225 0111
653 87707512563 KLUB "MARIŠKA" KOPRIVNICA 48000 29.10.2020 10899.00 SUFINACIRANJE GERONTODOMAĆICE 3722 1070
654 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.10.2020 5000.00 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
655 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.10.2020 22.10 Naknada banci 3431 0111
656 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 28.10.2020 436.90 RN PLASTIFIKATOR A4 LUNAR 4227 0111
657 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.10.2020 19.80 Naknada banci 3431 0111
658 27466958423 EUROTONER d.o.o. KOPRIVNICA 48000 27.10.2020 338.00 RN TONERI ZA ŠATAMPAĆ 3221 0111
659 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.10.2020 525.00 RN RAVNANJE PUTA SRDINAC-PRKOS 3232 0610
660 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.10.2020 1050.00 RN RAVNANJE PUTEVA NOVIGRAD-TREOKRAKLJSKI,POPOV PUT,STARA GORA 3232 0610
661 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 27.10.2020 1146.50 RN POPRAVAK JANE RASVJETE 3232 0610
662 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 27.10.2020 19.80 RN SLANJE DOKUMENATA E -MAILOM 3239 0111
663 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.10.2020 16.50 Naknada banci 3431 0111
664 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.10.2020 90.28 Naknada banci 3431 0111
665 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 27.10.2020 62.50 RN E-PAKET MJERA 3239 0111
666 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 27.10.2020 3.00 RN E-PAKET MJ RATA 3299 0111
667 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.10.2020 159.84 SUBVENCIJA OSIGURANJE USJEVA 3523 0421
668 42394083611 MEĐIMURJEPLET d.o.o. ČAKOVEC 40000 26.10.2020 36875.00 KONGRESNE STOLICE ZA VATROGASNI DOM 4511 0610
669 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.10.2020 643.00 POVRAT ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
670 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 26.10.2020 962.50 RN OBJAVA JAVNOG POZIVA ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA 3233 0111
671 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 26.10.2020 962.50 RN OBJAVA JAVNOG POZIVA ZA PROSTORNI PLAN 3233 0111
672 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.10.2020 1326.00 POVRAT ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
673 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.10.2020 61.40 Naknada banci 3431 0111
674 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.10.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
675 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 23.10.2020 675.00 RN TONERI ZA KOPIRKU 3232 0111
676 41449448350 EKO ADRIA OBRT ZA SAVJETOVANJEI EDUKACIJU PULA 52100 23.10.2020 1300.00 RN RADIONICA ZA KOMUNALNE REDARE-IZRADA AKATA 3213 0111
677 23482050950 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IGOR KOLAR KOPRIVNICA 48000 23.10.2020 3500.00 RN STRUČNI NADZOR NA POSTAVI INFO PANOA 4227 0610
678 22512352352 "P.Z.C."d.o.o. Bjelovar BJELOVAR 43000 23.10.2020 7238.78 RN IZRADA BANKINA-ODVOJAK KOPRIVNIČKA,SAJMIŠNA.POČETAK TRNOVCA,DIO BRAĆE RADIĆ 3232 0610
679 99347584371 PILA USLUŽNI OBRT VL.BRANKOCIMERMAN GOLA 48311 23.10.2020 3250.00 RN ČIŠČENJE KLANACA I POLJSKIH PUTEVA MJESTO JAVOROVAC 3232 0610
680 44569942124 OBRT HREN KOPRIVNICA 48000 23.10.2020 660.00 RN DJELOVI ZA KOSILICU 3224 0111
681 1286988 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRIŽEVCI 48260 23.10.2020 142755.25 RN OBNOVA KOLNIKA I MODERNIZACIJA ŽC NOVIGRAD PODRAVSKI-DELOVI 3632 0610
682 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.10.2020 229.98 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
683 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.10.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
684 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.10.2020 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
685 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.10.2020 100.00 RN INTERNET RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3231 0111
686 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.10.2020 140.00 RN INTERNET BOROVLJANI 3231 0111
687 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.10.2020 193.75 RN INTERNET NOVIGRAD PODRAVSKI 3231 0111
688 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 23.10.2020 1721.05 RN ELEK.ENERGIJA PO OPOMENI ZA KUĆU KUŠTER 3721 1070
689 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.10.2020 56.90 Naknada banci 3431 0111
690 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 23.10.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
691 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.10.2020 5000.00 IZVOD 224 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
692 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.10.2020 7500.00 IZVOD 224 SUFINANCIRANJE 50% TROŠKOVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 3721 1040
693 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.10.2020 7000.00 IZVOD 224 SUBVENCIJA ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE 3523 0421
694 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.10.2020 2362.50 RN RAVNANJE PUTEVA PLAVŠINAC I SRDINAC OD ŠODRANE DO ASFALTA,PREMA GROBLJU,PREMA 3232 0610
695 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.10.2020 1575.00 RN RAVNANJE NOVIGRAD-ZA STARU GORU,POPOV PUT 3232 0610
696 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.10.2020 629.60 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE 3232 0610
697 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 22.10.2020 31.73 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
698 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.10.2020 921.07 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
699 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.10.2020 58.30 Naknada banci 3431 0111
700 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.10.2020 7858.19 NAGRADA ZA ANGAŽMAN I RAD NA POSLOVIMA UZ POSTUPKE PREVENTIVE U SPREČAVANJU EPID 3237 0111
701 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.10.2020 61.90 Naknada banci 3431 0111
702 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 20.10.2020 541.16 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA KUĆA KUŠTER 3721 1070
703 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 20.10.2020 1672.50 SUBVENCIJA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
704 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 20.10.2020 108.80 IZVOD 222 NAPLATA 5% PRIHODA 3239 0111
705 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.10.2020 62.10 Naknada banci 3431 0111
706 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.10.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
707 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 19.10.2020 28706.04 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
708 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.10.2020 937.46 RN PRIRODNI ŠLJUNAK 3232 0610
709 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.10.2020 2362.50 RN RAVNANJE PUTEVA BOROVLJANI-TRSTOVO,ĐURINKA,PREMA KOLAREKU 3232 0610
710 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.10.2020 2362.50 RN RAVNANJE PUTEVA VLAISLAV-OD STARAČKOG DOMA,OD BRANKOVIĆA,PREMA AMERIK. 3232 0610
711 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.10.2020 400.00 SUBVENCIJA ZA EDUKACIJU 3523 0421
712 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.10.2020 12120.00 SUBVENCIJA ZA PČELERE 3523 0421
713 04159971768 OPTIMUM d.o.o. VIROVITICA 33000 19.10.2020 12474.00 RN TEPIH KOCKA BRIGHTER ZA VATROGASNI DOM 4511 0610
714 23340551018 ŠVENDA GRAĐENJE d.o.o.za građenje,proizvodnju,trgovinu i usl KOPRIVNICA 48000 19.10.2020 355485.69 RN 1 PRIVREMANA SITUACIJA ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA 4511 0610
715 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.10.2020 95.10 Naknada banci 3431 0111
716 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.10.2020 5000.00 IZVOD 218 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
717 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.10.2020 5500.00 RN ČIŠĆENJE KANALA,ODVOZ ZEMLJE-BOROVLJANI KOD DOMA,PUT TRSTOVO-MOJSILOV 3232 0610
718 94007839760 JAVNI BILJEŽNIK-NIKOLA BAKRAČNIKOLA BAKRAČ KOPRIVNICA 48000 16.10.2020 655.00 RN OVJERA BJANKO ZADUŽNICA 3295 0111
719 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 16.10.2020 2087.91 RN POTOPNA PUMPA 4227 0111
720 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.10.2020 48.40 Naknada banci 3431 0111
721 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 15.10.2020 30300.00 IZVOD 217 NK DRAVA PRIJENOS SREDSTAVA 3811 0810
722 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.10.2020 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA 3238 0111
723 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.10.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA URED BEZ PAPIRA 3238 0111
724 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 15.10.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJE 3238 0111
725 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
726 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.10.2020 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA "PUN POGODAK" 3233 0111
727 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 15.10.2020 321.10 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU I ČITAONICU 3221 0111
728 00690893979 HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA ZAGREB 10000 15.10.2020 1465.02 RN ČLANARINA OD 7-9.MJESEC 3294 0111
729 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.10.2020 3521.72 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
730 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 10401.75 RN JAVNA RASVJETA ULICA BLAŽA MAĐERA DO GROBLJA ZAMJENA BANDERA S BETON.STUPOVIM 3232 0411
731 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 15.10.2020 807.00 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE KOSILICA 3224 0111
732 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 1528.70 RN TELEFON MOBILNI I FIKSNI 3231 0111
733 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.10.2020 449.75 RN POTROŠNJA GORIVA AUTO 3223 0610
734 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.10.2020 657.07 RN POTROŠNJA GORIVA TRAKTOR 3223 0610
735 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.10.2020 1896.57 RN POTROŠNJA GORIVA KOSILICE 3223 0610
736 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 8070.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA SPREMNIKA GROBLJE,ZELENI OTOCI 3234 0510
737 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 1100.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA ZELENIH OTOKA 3234 0510
738 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
739 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.10.2020 133.41 RN USLUGE E-RAČUNA 3239 0111
740 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 595.30 RN POŠTARINA 3231 0111
741 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 137.20 RN UPLATE ZA KOMITENTE 3721 1070
742 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.10.2020 2650.00 RN POPRAVAK PUTEVA,ŠODRANJE,POPOV PUT KOD ŠABEKA,PUT ZA SVETEC-DESNO,JAVOROVAC-D 3232 0610
743 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 962.50 RN OBJAVA JAVNOG POZIVA ZA IZRADU GEODET.ELEBORAT PUT MIHOLJANSKI-TREOKRALJSKI 3233 0111
744 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.10.2020 492.00 SUBVENCIJE UMJETNO OSJEMENJIVANJE 3523 0421
745 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.10.2020 80.90 Naknada banci 3431 0111
746 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 15.10.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK NA WEB PORTALU 3233 0111
747 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 14.10.2020 55.73 TELEFON 1/3 PROČELNIK 09/2020 3231 0111
748 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 14.10.2020 5000.00 IZVOD 216 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
749 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 14.10.2020 885.25 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE 3232 0610
750 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 14.10.2020 356.85 RN PAPIR I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 3221 0111
751 44569942124 OBRT HREN KOPRIVNICA 48000 14.10.2020 399.00 RN DIJELOVI ZA TRIMER 3224 0111
752 44569942124 OBRT HREN KOPRIVNICA 48000 14.10.2020 2899.00 RN SERVIS KOSILICE FERRIS 3232 0111
753 64546066176 NARODNE NOVINE ZAGREB 10000 14.10.2020 56.25 RN ISPLATNICE 3221 0111
754 11078659234 SANITACIJA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 14.10.2020 437.50 RN DEZINSEKCIJA STRŠLJANA 3234 0740
755 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 14.10.2020 3750.00 RN PROJEKT-PLAN 2021/IZVJEŠĆE ZA 2019 3237 0610
756 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.10.2020 47.10 Naknada banci 3431 0111
757 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.10.2020 16.10 Naknada banci 3431 0111
758 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 14.10.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
759 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 14.10.2020 24073.08 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
760 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 14.10.2020 47328.19 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
761 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 14.10.2020 37862.56 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
762 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 14.10.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
763 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 14.10.2020 24236.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
764 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 13.10.2020 259.68 RN RJEŠENJE ZA VODNI DOPRINOS KOPRIVNIČKA JUŽNA STRANA-STAZA 4213 0610
765 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.10.2020 21.40 Naknada banci 3431 0111
766 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 12.10.2020 1710.40 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-SLIVNE VODE 3234 0510
767 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.10.2020 2012.50 RN POPRAVAK PUTEVA MIHOLJANSKI,TREOKRALJSKI,SVETEC 3232 0610
768 93880960786 LDESIGN j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 12.10.2020 19920.00 RN GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK KNJIGE KOMARNIČKI KNEZ VELIMIR 3221 0111
769 11209814533 GOGO OBRT ZA ČIŠĆENJE I UREĐENJE KRAJOLIKA VL.HELENA BELEC PLAVŠINAC 48325 12.10.2020 1800.00 RN UREĐENJE ZELENILA NA POLJSKOM PUTU PLAVŠINAC PRIJE MRŠIĆA LIJEVO(KARDAKUT) 3232 0610
770 83715150033 OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 12.10.2020 1732.59 RN NAKNADA TEMELJEM UGOVORA 3237 0111
771 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.10.2020 2226.00 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE 3661 0912
772 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.10.2020 2000.00 IZVOD 214 DONACIJA 3811 0111
773 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.10.2020 8008.20 OSIGURAVANJE USJEVA 3523 0421
774 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.10.2020 58.60 Naknada banci 3431 0111
775 57647145740 MAJA HLEB STALNI SUDSKI VJEŠTAZA RAČUNOVODSTVO POREZE I FIN KOPRIVNICA 48000 09.10.2020 300.00 IZRAČUN KAMATA ZA ZAKUP POLJ.ZEMLJIŠTA-NAGODBA 3434 0111
776 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.10.2020 4312.50 RN POPRAVAK PUTEVA MIHOLJANEC,POPOV PUT,JEZEREC,STARA GORA,TREOKRALJSKI,MIHOLJAN 3232 0610
777 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.10.2020 2587.50 RN POPRAVAK PUTEVA BOROVLJANI-TRSTOVO,KRALJEVO BRDO,ĐURINKA 3232 0610
778 23482050950 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IGOR KOLAR KOPRIVNICA 48000 09.10.2020 18000.00 RN IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU ŠUMSKE POUČNE STAZE 4214 0810
779 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.10.2020 3577.89 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
780 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 09.10.2020 269.90 RN BATERIJE VREČICE ZA PAKIRANJE SREDSTVA ZA ČIŠČENJE PROGRA"ZAPOSLI PA POMOZI" 3299 0111
781 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 09.10.2020 12420.00 RN GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK STRIPA KOMARNIČKI KNEZ VELIMIR 3221 0111
782 94007839760 JAVNI BILJEŽNIK-NIKOLA BAKRAČNIKOLA BAKRAČ KOPRIVNICA 48000 09.10.2020 146.50 RN OVJERA UGOVORA O SUFINANCIRANJU TROŠKA REKONSTRUKCIJE CESTE-PLAVŠINAC 3295 0111
783 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.10.2020 30.80 Naknada banci 3431 0111
784 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.10.2020 10971.35 RN JAVNA RASVJETA-ENERGIJA 3223 0610
785 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 09.10.2020 38.24 RN SOK,KEKSI-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA RADOVI VATROGASNI DOM 3293 0111
786 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.10.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
787 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 08.10.2020 34251.63 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
788 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 08.10.2020 500.00 PREMA ZAMOLBI I ODLUCI KLA "CENTAR"DONACIJA 3811 0111
789 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.10.2020 14.90 Naknada banci 3431 0111
790 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.10.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
791 67538042945 C.O.M.2000 d.o.o. ZAGREB 10000 07.10.2020 363.88 RN MOITORLCD,TIPKOVNICA 4221 0111
792 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.10.2020 11.40 Naknada banci 3431 0111
793 48249084626 COMET d.o.o. NOVI MAROF 42220 06.10.2020 1990.80 RN RADNA ODJEĆA ZA ZAPOSLENE U JUO 3227 0111
794 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 06.10.2020 8500.00 RN SOFWER ZA INFO STUP,MOBILNI ROUTER 4227 0610
795 77513120151 DISPLAY VIZUALNI INFO-SUSTAVIVARAŽDIN d.o.o. TURČIN 42204 06.10.2020 98125.00 RN SAMOSTOJEĆI,OBOSTRANI 55 LCD INFO PANO 4227 0610
796 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 06.10.2020 748.85 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADA U OPĆINSKOM VLASNIŠTVU 3224 0111
797 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 06.10.2020 428.70 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE NK DRAVA 3224 0111
798 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 06.10.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3238 0111
799 67538042945 C.O.M.2000 d.o.o. ZAGREB 10000 06.10.2020 1460.13 RN RAČUNALO C720 8 Gb 4221 0111
800 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 06.10.2020 1000.00 RN MS OFFICE 2019 PROF. 4262 0111
801 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 06.10.2020 297.00 POVRAT ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
802 94583663664 PETGRAD d.o.o. KOPRIVNICA 48000 06.10.2020 3250.00 RN NADZOR NAD RADOVIMA NERAZV.CESTA ASFALIRANJE ULICA 3232 0610
803 94583663664 PETGRAD d.o.o. KOPRIVNICA 48000 06.10.2020 3750.00 RN IZRADA PROJEK.TROŠKOVNIKA NERAZ.CESTA PLAVŠINAC I JAVOROVAC 3232 0610
804 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.10.2020 34.90 Naknada banci 3431 0111
805 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.10.2020 38.00 Naknada banci 3431 0111
806 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.10.2020 5000.00 IZVOD 208 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
807 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.10.2020 3700.00 RN BOROVLJANI BETONIRANJE KANALA KOD MOSTA DESNA STRANA 3232 0610
808 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.10.2020 4300.00 RN BOROVLJANI BETONIRANJE KANALA KOD MOSTA LIJAVA STRANA 3232 0610
809 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.10.2020 3150.00 RN BOROVLJANI BETONIRANJE KANALA ISPRED MOSTA 3232 0610
810 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.10.2020 6900.00 RN POPRAVAK PUTEVA BOROV.ĐURINKA,KRA.BRDO,PLAV.PREMA GROBLJU,SRDI-PRKOS,BARTOL,V 3232 0610
811 94007839760 JAVNI BILJEŽNIK-NIKOLA BAKRAČNIKOLA BAKRAČ KOPRIVNICA 48000 02.10.2020 371.31 RN OVJERA KUPOPRODAJNOG UGOVORA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA-KUPNJA ZEMLJ PROŠIRENJE GR 3295 0111
812 13067405757 DRUŠTVO ŽENE NOVIGRAD PODRAVS 48325 02.10.2020 1257.32 PRIJENOS SREDSTAVA ZA REKREACIJU 3811 0860
813 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.10.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
814 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.10.2020 17.80 Naknada banci 3431 0111
815 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.10.2020 60.00 Naknada banci 3431 1070
816 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.10.2020 36.80 Naknada banci 3431 1070
817 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.10.2020 84.80 Naknada banci 3431 0111
818 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.09.2020 78.20 BL BR 0746810 GABLEC ZA OSOBU NA PROBACIJI 3722 1070
819 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.09.2020 250.00 BL BR 0746810 18 ROĐENDAN 3721 1040
820 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 70.00 BL BR 0746810 IZRADA KLJUČEVA 3232 0111
821 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.09.2020 300.00 BL BR 0746810 POMOĆ PO ODLUCI 3721 1070
822 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 6.60 BL BR 0746810 DOPLATNE MARKE 3231 0111
823 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.09.2020 44.90 BL BR 0746810 ŽARULJE ZA MRTVAČNICU 3224 0111
824 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.09.2020 97.00 BL BR 0746810 PIĆE PRILIKOM POSTAVLJANJA INFO STUPA 3293 0111
825 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 60.00 BL BR 0746810 IZRADA KLJUČEVA REC.DVORIŠTE 3232 0111
826 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.09.2020 250.00 BL BR 0746810 18 ROĐENDAN 3721 1040
827 61898313798 KAZ D.O.O. ZAGREB 10090 30.09.2020 18404.80 RN RJEŠAVANJE KAPILARNE VLAGE PROSYSTEM SUSTAVOM 2XHS9 3232 0111
828 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 30.09.2020 375.00 RN TABLA REC.DVORIŠTE 3232 0111
829 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.09.2020 53.50 RN RADNI SASTANAK PREDSTAVNICI HRVATSKE POŠTANSKE BANKE 3293 0111
830 11078659234 SANITACIJA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 875.00 RN DEZINSEKCIJA STRŠLJANA U VLAISLAVU I SRDINCU 3234 0740
831 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 550.00 RN PRAŽNJENJE SPREMNIKA NA ZELENIM OTOCIMA 3234 0510
832 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 1493.50 RN DOVOD ELEK.ENERGIJE OD ELEK.PRIKLJUČKA ZA INFO STUP 4227 0610
833 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.09.2020 1487.50 RN SERVIS RAČIUNALA 3238 0111
834 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 30.09.2020 1311.38 RN NAJAM PROGARMA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 3238 0111
835 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.09.2020 270.39 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA ZGRADU OPĆINE 3221 0111
836 96590965064 TAXI SLUŽBA SUNCE OBRT ZA PRIJEVOZ,.PROMIDŽBU,USLUGE I IZNAM KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 1040.00 RN SUBVENCIJA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 3722 1070
837 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 30.09.2020 375.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA UPRAVLJANJE IMOVINOM 3237 0610
838 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 745.90 RN STERILIZACIJA KUJA 3236 0660
839 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.09.2020 487.44 RN UTROŠAK ELEK.ENERG.PREPUMPNA STANICA STERILIZACIJA KU 3223 0111
840 55659359419 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOPRIVNICE KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 1250.00 RN NAJAM ŠTANDOVA ZA "DANE OPĆINE NOVIGARD PODRAVSKI" 3235 0111
841 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 6784.38 RN ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA,CIJEPLJENJE,MIKROČIPIRANJE 3236 0660
842 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.09.2020 3539.00 RN ODRŽAVANJE PREPUMPNE STANICE I ZAMJENA NIVO PREKIDAČA 3299 0111
843 32637855800 "ŠAPINA COMMERCE"d.o.o.Novigrad Podravski NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.09.2020 812.50 RN IZRADA DRVENE KLUPE I POSTAVA UZ POŠTU I OPĆINSKO DVORIŠTE 3224 0111
844 16172405896 EKO SANDIA d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.09.2020 8437.50 RN IZRADA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA 3237 0111
845 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.09.2020 1400.00 RN ZBRINJAVANJE OTPADA RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3234 0510
846 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.09.2020 52.10 Naknada banci 3431 0111
847 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.09.2020 1300.00 POVRAT ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
848 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.09.2020 13.20 Naknada banci 3431 0111
849 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 28.09.2020 3962.23 IZVOD 204 1% NAPLATA PRIHODA OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK ZA 8/2020. 3239 0111
850 92673137410 ENTRADA d.o.o. ŠUNJEVICA 52233 28.09.2020 1786.88 RN ZADNJE STAKLO KABINE TRAKTORA 3224 0111
851 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 463.00 POVRAT SREDSTVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
852 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 1540.80 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 3811 0111
853 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 1492.65 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 3811 0111
854 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 1011.15 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 3811 0111
855 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 481.50 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 3811 0111
856 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 481.50 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 3811 0111
857 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 529.65 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 3811 0111
858 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 481.50 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 3811 0111
859 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.09.2020 481.50 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 3811 0111
860 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.09.2020 32.30 Naknada banci 3431 0111
861 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 25.09.2020 62.50 RN MJESEČNA NAKNADA ZA E-PAKET 3239 0111
862 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.09.2020 243.27 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
863 83640478084 QBEN ZLATAR 49250 25.09.2020 2125.00 RN ZAMJENA STAKLA NA AUTOBUSNOJ NADSREŠNICI 3232 0111
864 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.09.2020 2147.00 POVRAT RODITELJIMA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
865 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.09.2020 30.90 Naknada banci 3431 0111
866 85474402847 ZRINKA PEROŠ-POSTONJSKI BEDEKOVČINA 25.09.2020 22700.00 KUPOPRODAJNI UGOVOR K.Č.BR.2982/3 I 2982/1 PROŠIRENJE GROBLJA SVETA KLARA 4111 0111
867 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 24.09.2020 11110.75 RN POSTAVLJANJE LED LAMPI 3 KOM.TRG M.GUPCA 5 KOM.BOROVLJANI,1 KOM.VLAISLAV 3232 0411
868 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 24.09.2020 400.00 RN UGRADNJA PROGRAMSKOG PAKETA NA WEB STRANICI 3233 0111
869 11078659234 SANITACIJA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 24.09.2020 437.50 RN DEZINSEKCIJA OSE/STRŠLJANI 3234 0740
870 26897480147 BOMARK AMBALAŽA VARAŽDIN 42000 24.09.2020 1320.00 RN NADOPLATA ZA VREĆE ZA SMEĆE PLAVE,ŽUTE 3299 0111
871 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.09.2020 27.00 Naknada banci 3431 0111
872 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 23.09.2020 58.90 TELEFON 1/3 PROČELNIK 08/2020 3231 0111
873 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.09.2020 393.75 RN INTERNET OPĆINA NOVIGARD PODRAVSKI 3231 0111
874 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.09.2020 140.00 RN INTERNET BOROVLJANI 3231 0111
875 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.09.2020 100.00 RN INTERNET RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3231 0111
876 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.09.2020 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
877 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.09.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
878 12026620869 BIOQUANTA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.09.2020 34375.00 RN IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA ONP OD 2021-2027. 3237 0111
879 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.09.2020 22.60 Naknada banci 3431 0111
880 89836623071 ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. ZAGREB 10020 22.09.2020 1314.00 RN PRINTRE EPSON L3110 ECOTANK C11CG87401 4227 0111
881 23340551018 ŠVENDA GRAĐENJE d.o.o.za građenje,proizvodnju,trgovinu i usl KOPRIVNICA 48000 22.09.2020 81816.25 RN RADOVI NA KONSTRUKTIVNOJ SANACIJI VATROGASNOG DOMA NOVIGRAD PODRAVSKI 4511 0610
882 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.09.2020 12.30 Naknada banci 3431 0111
883 14928074436 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA ZAGREB 10000 21.09.2020 5000.00 IZVOD 199 DHK DANI IVANA VITEZA TRNSKOG 3811 0860
884 07239969722 BISKUPIJA VARAŽDINSKA RKT.ŽUPARASTANAK SV.APOSTOLA NOVIGARD PODRAVSKI 48325 21.09.2020 10000.00 IZVOD 199 ŽUPA RKT PRIJENOS SREDSTAVA 3811 0810
885 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.09.2020 331.90 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
886 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.09.2020 1744.00 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE KUHINJE ZA MJESEC RUJAN 3661 0912
887 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.09.2020 13.40 Naknada banci 3431 0111
888 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 21.09.2020 33717.68 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
889 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.09.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
890 94583663664 PETGRAD d.o.o. KOPRIVNICA 48000 18.09.2020 10000.00 RN IZRADA IDEJ.RJEŠ.TROŠ.ZA ASFALTIR.ODVOJKA KOPRV.SAJMIŠNA,TRNOVEC,DIO B.RADIĆA 3232 0610
891 44569942124 OBRT HREN KOPRIVNICA 48000 18.09.2020 380.00 RN MATRIJAL ZA POPRAVAK KOSILICE 3224 0111
892 11078659234 SANITACIJA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 18.09.2020 1312.50 RN DEZINSEKCIJA OSE/STRŠLJANI U JAVOROVCU 3234 0740
893 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.09.2020 16.70 Naknada banci 3431 0111
894 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 17.09.2020 273.78 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE MRTAVAČNICE 3221 0111
895 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 17.09.2020 595.50 RN POŠTARINA 3231 0111
896 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 17.09.2020 7757.50 RN PRAŽNJENJE SPREMNIKA GROBLJE 3234 0510
897 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 17.09.2020 1815.00 RN ZBRINJAVANJE OTPADA SA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3234 0510
898 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 17.09.2020 3313.50 RN ZBRINJAVANJE OTPADA SA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3234 0510
899 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 17.09.2020 220.04 IZVOD 197 NAPLATA 5% PRIHODA 3239 0111
900 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.09.2020 5831.60 POVRAT SREDSTAVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
901 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 17.09.2020 31260.00 IZVOD 197 NK DRAVA 3811 0810
902 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.09.2020 48.60 Naknada banci 3431 0111
903 06472773387 FSI GRUPA D.O.O. ŽIGROVEC 16.09.2020 1308.05 RN JEDNOKRATNE RUKAVICE 3299 0111
904 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.09.2020 5950.00 RN POSTAVLJANJE RAFLEKTORA ZA SPOMENIK NA GROBLJU BRANITELJIMA 4214 0820
905 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 16.09.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJE 3238 0111
906 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.09.2020 1237.50 RN PRAŽNJENJE SPREMNIKA VLAISLAV,BOORVLJANI 3234 0510
907 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.09.2020 1650.00 RN PRAŽNJENJE SPREMNIKA VLAISLAV,BOORVLJANI 3234 0510
908 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 16.09.2020 650.00 RN ODRŽAVANJE FOTOKOPIRKE 3232 0111
909 81197727209 MEDIAGRUPA J.D.O.O. KOPRIVNICA 48000 16.09.2020 2062.50 RN POMOĆ ZA UDRUGU PALČIĆ GORE 3811 0111
910 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.09.2020 23.80 Naknada banci 3431 0111
911 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.09.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
912 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.09.2020 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
913 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.09.2020 1505.21 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
914 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 15.09.2020 303.06 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
915 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.09.2020 488.24 RN GORIVO AUTO 3223 0610
916 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.09.2020 1264.32 RN GORIVO TRAKTOR 3223 0610
917 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 15.09.2020 1740.71 RN GORIVO KOSILICE 3223 0610
918 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.09.2020 1179.60 RN ZANJENA REGULATORA TLAKA DVD 3224 0111
919 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.09.2020 114.43 RN E-RAČUN 3238 0111
920 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.09.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
921 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 15.09.2020 1300.95 RN FIKSNI TELEFONI I MOBITELI 3231 0111
922 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.09.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA URED BEZ PAPIRA 3238 0111
923 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.09.2020 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA POSLOVANJA 3238 0111
924 56932529326 HD METALI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.09.2020 237.59 RN SAKUPLJAČ SMEĆA GARDEN 3225 0111
925 56932529326 HD METALI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.09.2020 150.60 RN SAKUPLJAČ SMEĆA 760 MM 12 3225 0111
926 53597134185 ŠKODA-LIM D.O.O. KOPRIVNIČKI BREGI 48324 15.09.2020 24875.00 RN SANACIJA KROVIŠTA DOMA U VLAISLAVU SA MATERIJALOM 3232 0111
927 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.09.2020 35.30 Naknada banci 3431 0111
928 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 14.09.2020 1255.81 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE KOSILICA 3224 0111
929 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 14.09.2020 181.30 RN NAKNADA PO UGOVORU ZA KOMITENTE 3721 1070
930 98368396346 BELO VIRJE,OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VIRJE 48327 14.09.2020 60.00 RN TOPLI OBROK RAD ZA OPĆE DOBRO 3722 1070
931 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 14.09.2020 49.00 IZVOD 194 POVRAT ZA RADNU BILJEŽNICU 3721 1040
932 24688822434 MRAMORI GRANITI BOSKAMENOKLESARSKI I TERACERSKI O KOPRIVNICA-GLOGOVAC 48000 14.09.2020 79744.69 RN SPOMENIK SVIM POGINULIM U DOMOVINSKOM RATU 4214 0820
933 24688822434 MRAMORI GRANITI BOSKAMENOKLESARSKI I TERACERSKI O KOPRIVNICA-GLOGOVAC 48000 14.09.2020 14062.50 RN ADAPTACIJA SPOMENIKA U JAVOROVCU 3232 0111
934 24688822434 MRAMORI GRANITI BOSKAMENOKLESARSKI I TERACERSKI O KOPRIVNICA-GLOGOVAC 48000 14.09.2020 18437.50 RN ADAPTACIJA SPOMENIKA U NOVIGRADU PODRAVSKOM 3232 0111
935 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.09.2020 24.50 Naknada banci 3431 0111
936 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.09.2020 3400.00 RN BETONIRANJE ŠAHTA ZA OBORINSKU VODU SRDINEC PREMA BARTOLU 3232 0111
937 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.09.2020 2287.50 RN PUT STARA GORA DOVOZ DROBLJENOG KAMENA I RAVNANJE 3232 0610
938 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.09.2020 1687.50 SREDSTVA ZA PIJESAK-ŠKOLA-ODBOJKAŠKO IGRALIŠE 3661 0912
939 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.09.2020 2441.00 POVRAT SREDSTAVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
940 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 11.09.2020 1663.00 RN ZBRINJAVANJE OTPADA KOJI NIJE KOMUNALNI 3234 0510
941 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 11.09.2020 7067.50 RN ODVOZ SMEĆA GROBLJE 3234 0510
942 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.09.2020 32.30 Naknada banci 3431 0111
943 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.09.2020 6750.00 PIJESAK ZA ODBOJKAŠKO IGRALIŠTE-ŠKOLA 3661 0912
944 26897480147 BOMARK AMBALAŽA VARAŽDIN 42000 10.09.2020 4500.00 RN VREĆE ZA SMEĆE PLAVE,ŽUTE 3299 0111
945 13410762604 HORECA MEDIKCO OSIJEK 31000 10.09.2020 1250.00 RN JEDNOKRATNE TROSLOJNE MASKE 3299 0111
946 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 10.09.2020 9990.65 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
947 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 10.09.2020 2580.66 RN ELEK.ENERGIJA 3223 0111
948 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.09.2020 9429.82 ISPLATA ZA OBAVLJENE POSLOVE U KNJIŽNICI I ARHIVA U KNJIŽNICI NOVIGRAD PODRAVSKI 3237 0111
949 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 10.09.2020 499.86 RN BOJLER PROTOČNI WC TEG 5 O 4227 0111
950 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 10.09.2020 224.50 RN POŠTANSKI SANDUČIĆ 3225 0111
951 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.09.2020 2118.00 POVRAT SREDSTAVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
952 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.09.2020 42.90 Naknada banci 3431 0111
953 67073695152 PROCJENE NEKRETNINA I USLUGEDRAŽEN KOZJAK KOPRIVNICA 48000 09.09.2020 1250.00 RN PROCJENA NAKRETNINA UZ GROBLJE RADI KUPNJE ZBOG PROŠIRENJE GROBLJA 3237 0111
954 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.09.2020 3110.00 POVRAT SREDSTAVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
955 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.09.2020 26.30 Naknada banci 3431 0111
956 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 08.09.2020 8958.00 POVRAT ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
957 12260386725 PROSTOR EKO d.o.o. BJELOVAR 43000 08.09.2020 7625.00 RN IZMJENA I DOPUNA GL.PROJEKTA PJ.STAZA B.MAĐERA 4213 0610
958 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 08.09.2020 405.00 RN STARTNO UŽE,NITI ZA KOSILICE 3224 0111
959 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.09.2020 104.70 Naknada banci 3431 0111
960 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 07.09.2020 3143.28 NAKNADA ZA NOSAĆE 3299 0111
961 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 07.09.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3233 0111
962 51873765664 GEO-M2 D.O.O.ZA GEODEZIJU I USLUGE KOPRIVNIČKI IVANEC 07.09.2020 900.00 RN GEOD.RASPORED NOVIH SPRAVA NA IGRALIŠTU "PARK POD LIPAMA" 4214 0610
963 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 07.09.2020 2800.00 RN DOVOZ BETONSKIH CIJEVI PROŠIRENJE MOSTOVA PUT PREMA VODOVODU I BREZINAMA 3232 0610
964 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.09.2020 34.60 Naknada banci 3431 0111
965 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 07.09.2020 863.00 IZVOD 189 POVRAT ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
966 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 04.09.2020 4200.00 RN RADOVI PLAVŠINAC-BETONIRANJE UZ CESTU 30m,ISKOP ČIŠĆENJE GARDILIŠTA 3232 0610
967 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 04.09.2020 900.00 RN SANIRANJE OPLOČNIKA KOD CRKVE-PRIKLJUČAK INFO STUPA 4227 0610
968 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 04.09.2020 3100.00 RN RADOVI U GORNJOJ ULICI BETONIRANJE ODVODNOG KANALA 3m ISPRED TOMAŠKOVIĆA 3232 0610
969 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 04.09.2020 325.00 RN SERVIS RAČUNALA ODRŽAVANJE MREŽE 3238 0111
970 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 04.09.2020 479.25 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE MTK UREĐAJA 3232 0610
971 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 04.09.2020 13244.00 POVRAT RODITELJIMA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
972 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 04.09.2020 1766.25 RN PUHAČ ZA LIŠĆE BGA 56 4227 0510
973 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.09.2020 104.10 Naknada banci 3431 0111
974 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.09.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
975 ZDRASTVENA USTANOVA LJAKARNASOKAČ-OSMAK NAŠICE 31500 03.09.2020 620.00 RN BEZKONTAKNI TOPLOMJER 3299 0111
976 73463058552 ICC 3D D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB 10000 03.09.2020 8750.00 RN DEZINSEKCIJA KOMARACA 3234 0740
977 73463058552 ICC 3D D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB 10000 03.09.2020 7500.00 RN DEZINSEKCIJA KOMARACA 3234 0740
978 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.09.2020 15.30 Naknada banci 3431 0111
979 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.09.2020 94.50 Naknada banci 3431 1070
980 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.09.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
981 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 02.09.2020 710.95 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE NK DRAVA 3224 0111
982 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 02.09.2020 176.03 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZGRADE OPĆINE 3224 0111
983 08622180689 SVIJET-MEDIJA SESVETE 10360 02.09.2020 455.00 RN TONERI ZA PRINTER RAČUNOVODSTVO 3221 0111
984 49428093104 MEHANIKA RADOTIĆ d.o.o. NOVIGRAD PODARVSKI 48325 02.09.2020 1060.00 RN POPRAVAK OPĆINSKOG AUTA-PUMPA 3232 0111
985 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.09.2020 12.50 Naknada banci 3431 0111
986 10840749604 GENERALI OSIGURANJE D.D. ZAGREB 10000 01.09.2020 1557.00 RN OSIGURANJE OD NEZGODE 2.RATA 3292 0111
987 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 01.09.2020 375.00 RN PROJEKT UPRAVLJANJE IMOVINOM ODRŽAVANJE 3237 0610
988 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 01.09.2020 1575.00 RN OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA PRODAJA NEKRETNINA 3233 0111
989 89836623071 ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. ZAGREB 10020 01.09.2020 2725.99 RN EPSON L3110 ECOTANK A4 C11CG87401,LOGITECH S120 ZVUČNICI 4227 0111
990 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.09.2020 10000.00 IZVOD 185 ŠINTERICE DOBROG SRCA 3236 0660
991 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.09.2020 2658.70 IZVOD 185 POVRAT SREDSTAVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
992 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 01.09.2020 4000.00 RN STIHL UREĐAJ ZA BRUŠENJE 4227 0510
993 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.09.2020 164.20 Naknada banci 3431 0111
994 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.09.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
995 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.08.2020 3150.00 BL BR 0746809 OGRJEV 3721 1070
996 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 31.08.2020 192.04 BL BR 0746809 TOPLI OBROK PROBACIJA 14 DANA 3722 1070
997 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 31.08.2020 75.00 BL BR 0746809 IZRADA KLJUČEVA 3299 0111
998 02788751328 HANGAR 18 KOPRIVNICA 48000 31.08.2020 127.50 BL BR 0746809 USB STIK MEMORIJSKA KARTICA 3221 0111
999 02788751328 HANGAR 18 KOPRIVNICA 48000 31.08.2020 193.50 BL BR 0746809 USB STIK MEMORIJSKA KARTICA TIPKOVNICA 3221 0111
1000 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.08.2020 250.00 BL BR 0746809 18 ROĐENDAN 3721 1040
1001 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 31.08.2020 230.99 BL BR 0746809 PLEKSIGLAS-ŠTIT ZA KOŠNJU TRAVE 3299 0111
1002 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 31.08.2020 4.90 Naknada banci 3431 0111
1003 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 28.08.2020 488.75 RN UTROŠAK ELEK.ENERGIJE ZA KANALIZACIJU PREPUMPNA STANICA 3223 0111
1004 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 28.08.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PREPUMPNOM STANICOM 3299 0111
1005 64210805222 PAKO KOPRIVNICA 48000 28.08.2020 850.00 RN NAJAM VIP-STOLOVA SA NAVLAKOM ZA DAN OPĆINE DOMJENAK 3235 0111
1006 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 28.08.2020 23.30 RN SLANJE E-MAILOVA IZVJEŠTAJI ZA JAVNE PRIHODE 3239 0111
1007 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 28.08.2020 17397.50 RN HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA,MIKROČIPIRANJE,CJEPLJENJE,TE SKRB 3236 0660
1008 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 28.08.2020 312.50 RN USLUGA UKLANJANJE LEŠINA 3236 0660
1009 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 28.08.2020 1190.79 RN STERILIZACIJA I KASTZRACIJA PASA 3236 0660
1010 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 28.08.2020 1311.38 RN NAJAM SERVERA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 3238 0111
1011 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.08.2020 10937.06 RN PRIRODNI ŠLJUNAK BANAT-DELOVI,PUT PORED HLADIKE-DELOVI,PUT ROMIČEVO PORED PRU 3232 0610
1012 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.08.2020 7725.00 RN POPOV PUT DOVOZ DROBLJENOG KAMENA I RAVNANJE 3232 0610
1013 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.08.2020 6975.00 RN MIHOLJANSKI PUT DOVOZ DROBLJENOG KAMENA I RAVNANJE 3232 0610
1014 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.08.2020 5187.50 RN PUT PRKOS PREMA CRKVI DOVOZ DROBLJENOG KAMENA I RAVNANJE 3232 0610
1015 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.08.2020 5187.50 RN PUT TREOKRALJSKI DOVOZ DROBLJENOG KAMENA I RAVNANJE 3232 0610
1016 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 28.08.2020 3826.63 RN ŠLJUNAK NA PUTEVE MIHOLJANSKI-TREOKRALJSKI,POPOV PUT,PRKOS 3232 0610
1017 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 28.08.2020 3770.56 RN ŠLJUNAK MIHOLJANSKI-TREOKRALJSKI PUT 3232 0610
1018 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 28.08.2020 4720.75 RN ŠLJUNAK MIHOLJANSKTREOKRALJSKI,PRKOS PREMA CRKVI 3232 0610
1019 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 28.08.2020 40.00 DNEVNA PARKIRNA KARTA 3299 0111
1020 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.08.2020 5000.00 ROĐENEJ DJETETA 3721 1040
1021 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.08.2020 5000.00 ROĐENEJ DJETETA 3721 1040
1022 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.08.2020 36.20 Naknada banci 3431 0111
1023 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.08.2020 9.20 Naknada banci 3431 1070
1024 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 28.08.2020 24407.70 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
1025 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 28.08.2020 23664.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
1026 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 28.08.2020 24236.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
1027 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 27.08.2020 1940.06 IZVOD 182 1%PRIHODA OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK 3239 0111
1028 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 27.08.2020 62.50 RN E-PAKET MJESEČNA RATA FINA 3239 0111
1029 51873765664 GEO-M2 D.O.O.ZA GEODEZIJU I USLUGE KOPRIVNIČKI IVANEC 27.08.2020 1500.00 RN DOPUNA PROJEKTIRANJA ZA ŠUMSKU POUČNU STAZA 4214 0810
1030 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.08.2020 8.80 Naknada banci 3431 0111
1031 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.08.2020 487.00 POVRAT SREDSTAVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
1032 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.08.2020 681.00 POVRAT SREDSTAVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
1033 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.08.2020 690.00 POVRAT SREDSTAVA ZA RADNE BILJEŽNICE 3721 1040
1034 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.08.2020 2075.00 RN PUT OD ROMIČEVOG PREMA LUKAČICAMA DOVOZ I RAVNANJE ŽUTOG ŠLJUNKA 3232 0610
1035 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.08.2020 6500.00 POVRAT SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 3721 1040
1036 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.08.2020 18.00 Naknada banci 3431 0111
1037 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 25.08.2020 652.63 RN ŠLJUNAK POPOV PUTIC 3232 0610
1038 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.08.2020 229.98 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
1039 89821016089 MIHALIC MARINACVJEĆARSKA RADNJA"MARINA" KLOŠTAR PODRVSKI 48350 25.08.2020 500.00 RN VIJENAC ZA OĆINSKOG VIJEĆNIKA IGNACA SABOLIĆA 3299 0111
1040 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.08.2020 11.10 Naknada banci 3431 0111
1041 621122914641 GRAD KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 24.08.2020 4419.27 SUFINANCIRANJE UČEŠĆA"OTPAD PAMETNO ODVOJI-DOBRE NAVIKE USVOJI" 3234 0510
1042 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 24.08.2020 10487.50 RN DELOVI PUT OD HLADIKE PREMA NOVIGRADU DOVOZ I RAVNANJE ŽUTOG ŠLJUNKA 3232 0610
1043 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 24.08.2020 364.26 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
1044 08622180689 SVIJET-MEDIJA SESVETE 10360 24.08.2020 95.00 RN TONER ZA PRINTER NK DRAVA 3221 0111
1045 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.08.2020 13.40 Naknada banci 3431 0111
1046 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.08.2020 144.75 RN INTERNET BLAŽA MAĐERA 4 3231 0111
1047 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.08.2020 100.00 RN INTERNET RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3231 0111
1048 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.08.2020 140.00 RN INTERNET BOROVLJANI 3231 0111
1049 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.08.2020 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
1050 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 21.08.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
1051 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 21.08.2020 351.11 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU OPĆINSKIH OBJEKATA 3221 0111
1052 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.08.2020 8325.00 RN DELOVI PUT BANAT-PLANTAK DOVOZ I RAVNANJE ŽUTOG ŠLJUNKA 3232 0610
1053 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.08.2020 21.00 Naknada banci 3431 0111
1054 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.08.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1055 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 20.08.2020 40944.34 RN HIGIJENSKE POTREPŠTINE PROGRAN "ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
1056 33707103926 TISKARA GRAF VIRJE 48326 20.08.2020 3275.00 RN VIDEO SNIMKA PREZENTACIJA DANA OPĆINE 3233 0111
1057 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 20.08.2020 2787.50 RN STATUA OD PLEKSIGLASA,PREGAĆE S OTISKOM,CERADA S OTISKOM 3239 0111
1058 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 20.08.2020 5300.00 RN VLAISLAV-BETONIRANJE UZ NOVOIZGRAĐENU CESTU 20 METAR 3232 0610
1059 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 20.08.2020 10700.00 RN PLAVŠINAC-BETONIRANJE UZ NOVOIZGRAĐENU CESTU 40 METAR 3232 0610
1060 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.08.2020 19.70 Naknada banci 3431 0111
1061 80146610447 ZONA TRI ZAGREB 10000 20.08.2020 1054.00 RADNA ODJEĆA JAVNI RAD,ODRAĐIVANJE KAZNE"NA SLOBODI" 3227 0111
1062 87707512563 KLUB "MARIŠKA" KOPRIVNICA 48000 19.08.2020 15000.00 SUFINACIRANJE GERONTODOMAĆICE 3722 1070
1063 07239969722 BISKUPIJA VARAŽDINSKA RKT.ŽUPARASTANAK SV.APOSTOLA NOVIGARD PODRAVSKI 48325 19.08.2020 10000.00 IZVOD 176 ZA ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA 3811 0810
1064 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.08.2020 1700.00 RN DOVOZ ŠUTE NA VODOVOD 3232 0610
1065 22001400633 LONIA D.D. KUTINA 44320 19.08.2020 1038.00 RN PAPALINE ZA"DANI OPĆINE" 3293 0111
1066 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 19.08.2020 1032.80 RN SREDSTVA ZA ZAŠTITU I ODRŽAVANJE CVIJEĆA,RUKAVICE 3232 0610
1067 47655078115 KATARZA-KIŠ FOOD KOPRIVNICA 48000 19.08.2020 540.00 RN RADNI GABLEC-KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED DJ.IGRALIŠTA PARK POD LIPAMA 3293 0111
1068 70787598199 URED OVLAŠT.INŽENJERA ELEKTROTANDRIJA ŠIMUNIJA KOPRIVNICA 48000 19.08.2020 3000.00 RN IZRADA PROJEKTNE DOK.IZVEDENOG PROJEKTA ELEKTROINSTALACIJE VATROGASNI DOM 4511 0610
1069 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 19.08.2020 26500.00 IZVOD 176 NK DRAVA 3811 0810
1070 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 19.08.2020 400.00 IZVOD 176 SUBVENCIJA ZA EDUKACIJU-PESTICIDI 3523 0421
1071 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 19.08.2020 1121.14 IZVOD 176 NAPLATA 5% PRIHODA 3239 0111
1072 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.08.2020 32.80 Naknada banci 3431 0111
1073 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.08.2020 12.80 Naknada banci 3431 0111
1074 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.08.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1075 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.08.2020 1000.00 LEGALIZACIJA DOM BOROVLJANI 3295 0111
1076 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.08.2020 955.54 RN POTROŠNJA GORIVA AUTO 3223 0610
1077 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.08.2020 685.17 RN POTROŠNJA GORIVA TRAKTOR 3223 0610
1078 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.08.2020 395.97 RN POTROŠNJA PLINA BOCA 3223 0111
1079 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.08.2020 1813.44 RN POTROŠNJA GORIVA KOSILICE 3223 0610
1080 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 17.08.2020 784.00 RN UPLATE ZA KOMITENTE KOMUNALNA NAKNADA 3721 1070
1081 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 17.08.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA GROBLJE 3238 0111
1082 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 17.08.2020 247.50 RN DODATNI SATI KORISNIČKE PODRŠKE 3238 0111
1083 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 17.08.2020 1368.18 RN FIKSNI TELEFON I MOBITELI 3231 0111
1084 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 17.08.2020 491.90 RN POŠTARINA 3231 0111
1085 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.08.2020 2450.00 RN DOVOZ ZEMLJE,RAVNANJE NA CJEVOVODU U BOROVLJANIMA 3232 0610
1086 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.08.2020 1725.00 RN ČIŠĆENJE ŠUTE,CIGLE DEPONI U DELOVIMA 3232 0610
1087 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.08.2020 2075.00 RN ODVOZ ZELJE -ČIŠČENJE KOD VAGE 3232 0610
1088 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.08.2020 1900.00 RN UTOVAR MLJEVENOG ASVALTA TE NIVELIRANJE PUTA POSLIJE VLAHA-VLAISLAV 3232 0610
1089 27495866747 PODRAVSKI LIST d.o.o KOPRIVNICA 48000 17.08.2020 8550.00 RN OBJAVE PO UGOVORU ZA OPĆINU NOVIGRAD PODRAVSKI U PODRAVSKOM LISTU ZA 6 MJESEC 3233 0111
1090 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.08.2020 862.50 RN NIVELIRANJE PUTA OD STRČKOG DOMA MRŠIĆ PREMA HALAČEKU 3232 0610
1091 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.08.2020 36.30 Naknada banci 3431 0111
1092 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 17.08.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
1093 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 17.08.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
1094 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 14.08.2020 180.42 RN PIVO I SOK ZA POSTAVLJANJE ŠATORA 3293 0111
1095 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 14.08.2020 257.46 RN LIKER,PAPIR ZA DAN OPĆINE 3293 0111
1096 23482050950 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IGOR KOLAR KOPRIVNICA 48000 14.08.2020 3500.00 RN USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA-POSTAVA NADSTREŠNICA NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTI 4214 0610
1097 142878651060 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNICA 48000 14.08.2020 1242.00 RN STRUČNI NADZOR NAD PROVOĐENJEM DERATIZACIJE 3234 0740
1098 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 14.08.2020 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA 15 MINUTA-PUN POGODAK 3233 0111
1099 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 14.08.2020 416.66 RN PROMO ČLANAKA NA WEB PORTALU 3233 0111
1100 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 14.08.2020 5295.50 RN ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA SA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3234 0510
1101 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 14.08.2020 1227.33 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
1102 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 14.08.2020 140.76 RN PAKET BASIC MICRO-E RAČUNI 3238 0111
1103 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 14.08.2020 340.09 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
1104 56951384796 IPSUS d.o.o.ZA ELEKTRONIKU,ENERGETIKU I AU PITOMAČA 33405 14.08.2020 6500.00 RN IZRADA TEHNIČKE I POPRATNE DOKUMENTACIJE VIDEO NADZORNOG SUSTAVA 4223 0111
1105 10948162678 DERGEZ d.o.o. Pekara PODRAVSKE SESVETE 48363 14.08.2020 2022.14 RN NAMIRNICE DAN OPĆINE RIBICE I PIVA ZABADAV 3293 0111
1106 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 14.08.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA URED BEZ PAPIRA 3238 0111
1107 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 14.08.2020 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA NAKNADA 3238 0111
1108 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 14.08.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
1109 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.08.2020 49.00 Naknada banci 3431 0111
1110 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 13.08.2020 1710.40 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-SLIVNE VODE 3234 0510
1111 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 13.08.2020 248.10 RN ALKOHOLNA PIĆA ZA DAN OPĆINE 3293 0111
1112 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 13.08.2020 3100.00 RN UKLANJANJE GRANA NA GORIČKIM PUTOVIMA 3232 0610
1113 73463058552 ICC 3D D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB 10000 13.08.2020 13750.00 RN TRETIRANJE KOMARACA 3234 0740
1114 73463058552 ICC 3D D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB 10000 13.08.2020 19872.00 RN USLUGA DERATIZACIJE 3234 0740
1115 07493794759 UDRUGA VINOGRADARA,VINARA I VOĆAAR KOMARNA 2001 NOV.PODR. 48325 13.08.2020 28250.00 IZVOD 172 3811 0111
1116 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.08.2020 21.70 Naknada banci 3431 0111
1117 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 12.08.2020 226.15 RN UTROŠAK STRUJE ZA 06/2020 KANALIZACIJA 3223 0111
1118 69693144506 HRVATSKE ŠUMEŠUMARIJA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 12.08.2020 75.00 IZDAVANJE POTVRDE ZA KAT.ČESTICU BROJ 1130/8 U K.O.JAVOROVAC 4214 0810
1119 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.08.2020 12.50 Naknada banci 3431 0111
1120 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 11.08.2020 584.41 RN STERILIZACIJA I KASTZRACIJA PASA 3236 0660
1121 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 11.08.2020 55.73 MOBITEL PROČELNIK 1/3 3231 0111
1122 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 11.08.2020 85.60 RN ELEKTRONIČKO SLANJE POŠTE 3239 0111
1123 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.08.2020 11.10 Naknada banci 3431 0111
1124 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.08.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
1125 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 11.08.2020 18684.35 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
1126 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 11.08.2020 18060.09 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
1127 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 10.08.2020 2280.50 RN RADOVI NA JAVNOJ RASVJETI 3232 0610
1128 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 10.08.2020 9760.54 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
1129 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 10.08.2020 3124.96 RN POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 3223 0111
1130 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.08.2020 29.30 Naknada banci 3431 0111
1131 16172405896 EKO SANDIA d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 07.08.2020 6625.00 RN ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA,OBUKA DJELATNIKA 3299 0111
1132 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 07.08.2020 225.03 RN SOK KEKSI 3293 0111
1133 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 07.08.2020 2287.50 RN NATPIS NA LIMU RECIKLAŽNO,DJEČJE IGRALIŠTE 3299 0111
1134 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 07.08.2020 7376.25 RN ZASTAVE HR,EU,OPĆINA NP 3299 0111
1135 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 07.08.2020 562.50 RN POZIVNICE ZA DAN OPĆINE 3233 0111
1136 44569942124 OBRT HREN KOPRIVNICA 48000 07.08.2020 3040.00 RN SERVIS KOSILICE FERIS 3232 0111
1137 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 07.08.2020 1099.69 RN CIJEVI BETONSKE ZA PROŠIRENJE MOSTOVA PREMA POLJOPRIVREDNIM PARCELAMA 3232 0610
1138 56668956985 ZAMP HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEHRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB 10000 07.08.2020 620.37 RN AUTORSKA NAKNADA ZA DANE OPĆINE 3237 0111
1139 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 07.08.2020 1250.00 RN INFORMATIČKE USLUGE 3238 0111
1140 94007839760 JAVNI BILJEŽNIK-NIKOLA BAKRAČNIKOLA BAKRAČ KOPRIVNICA 48000 07.08.2020 655.00 RN SOLEMNIZACIJA UGOVOR O NAJMU KUĆE,SOLEMNIZACIJA BJANKO ZADUŽNICA 3295 0111
1141 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 07.08.2020 192.00 RN ŠELNA,GURTNA,KLJUČ KOMBINIRANI,BORER,CRIJEVO ZA GORIVO 3224 0111
1142 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 07.08.2020 104.00 RN OBRTAJ 1/2 SLAVINE-MJEŠALICE-NK DRAVA 3224 0111
1143 73660430757 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ADEPTI BJELOVAR 43000 07.08.2020 4000.00 RN PRISTUP APLIKACIJI MATURE EDUCIRAJME.COM 3721 0111
1144 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.08.2020 90.50 Naknada banci 3431 0111
1145 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.08.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1146 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 06.08.2020 750.00 IZVOD 166 NK DRAVA 3811 0810
1147 47655078115 KATARZA-KIŠ FOOD KOPRIVNICA 48000 06.08.2020 8565.00 RN CATERING ZA SVEĆANU SJEDNICU DANI OPĆINE 3293 0111
1148 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.08.2020 12.30 Naknada banci 3431 0111
1149 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.08.2020 7.70 Naknada banci 3431 0111
1150 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.08.2020 36.80 Naknada banci 3431 1070
1151 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 03.08.2020 5000.00 IZVOD 164 NK DRAVA 3811 0810
1152 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 03.08.2020 400.00 RN ODRŽAVANJE WEB VIDEO NADZORA 3233 0111
1153 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.08.2020 133.50 Naknada banci 3431 0111
1154 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 03.08.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
1155 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.08.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
1156 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.08.2020 60.00 Naknada banci 3431 1070
1157 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.07.2020 5000.00 IZVOD 162 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1158 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.07.2020 5000.00 IZVOD 162 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1159 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 31.07.2020 14.40 Naknada banci 3431 0111
1160 10948162678 DERGEZ d.o.o. Pekara PODRAVSKE SESVETE 48363 30.07.2020 196.56 RN PECIVO ZA HOT DOG OTVARANJE IGRALIŠTA ZA DJECU"PARK POD LIPAMA" 3293 0111
1161 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 30.07.2020 1311.38 RN NAJAM SERVERA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 3238 0111
1162 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.07.2020 7500.00 RN DEŽURSTVO ZIMSKA SLUŽBA 3232 0610
1163 18637310131 MM PLUS GRUPA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.07.2020 1500.00 RN MEDIJSKO PRAĆENJE OPĆINE KLIKAJ.HR 3233 0111
1164 96590965064 TAXI SLUŽBA SUNCE OBRT ZA PRIJEVOZ,.PROMIDŽBU,USLUGE I IZNAM KOPRIVNICA 48000 30.07.2020 170.00 RN SUBVENCIJA PRIJEVOZA OSOBA SA INVALIDITETOM 3722 1070
1165 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.07.2020 225.42 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE DOMOVA 3221 0111
1166 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 30.07.2020 375.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA UPRAVLJANJE IMOVINOM 3237 0610
1167 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.07.2020 514.65 RN KASTRACIJA PASA 3236 0660
1168 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.07.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE PREPUMPNOM STANICOM 3299 0111
1169 82278819336 KNJIŽNICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA 48000 30.07.2020 3500.00 RN USLUGA BIBLIOBUSA 3299 0860
1170 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.07.2020 11830.00 RN HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA,CJEPLJENJE,ČIPIRANJE,SKRB O UHVAČENIM P 3236 0660
1171 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.07.2020 312.50 RN USLUGA UKLANJANJA LEŠINA 3236 0660
1172 95719686523 PEKARNICA KALINIĆ d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.07.2020 325.50 RN KRUH ZA RIBICE 3293 0111
1173 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.07.2020 728.75 RN PRIJEVOZ OTPADA SA RECIKL.DVORIŠTA 3234 0510
1174 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.07.2020 5675.00 RN PRAŽNJENJE ZELENIH OTOKA I SPREMNIK SA GROBLJA 3234 0510
1175 68758647870 PITOMAČKA PIVOVARA d.o.o.za proizvodnju i usluge PITOMAČA 33405 30.07.2020 6250.00 RN TAMNO I SVIJETLO PIVO"DANI OPĆINE" 3293 0111
1176 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.07.2020 44.50 Naknada banci 3431 0111
1177 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 29.07.2020 2911.90 IZVOD 160 NAPLATA 1% PRIHODA OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK 3239 0111
1178 26099070537 MARBET D.O.O. ZAGREB 10000 29.07.2020 761.25 RN FOLIJA ZA OMATANJE KNJIGA ZA KNJIŽNICU 3221 0111
1179 71089511349 PINK PANTER KOPRIVNICA 48000 29.07.2020 240.80 RN UREDSKI MATERIJAL ZA KNJIŽNICU 3221 0111
1180 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.07.2020 200.00 IZVOD 160 SUBVENCIJA EDUKACIJE ZA PESTICIDE 3523 0421
1181 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.07.2020 10.40 Naknada banci 3431 0111
1182 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 28.07.2020 1162.50 RN MS WINDOWS 10 PRO 4262 0111
1183 69022342842 UDVDR NOVIGARD PODARVSKI 48325 28.07.2020 11316.10 IZVOD 159 UDVDR GULJAŠIJADA 3811 0111
1184 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.07.2020 10.90 Naknada banci 3431 0111
1185 07493794759 UDRUGA VVV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.07.2020 20000.00 IZVOD 158 UDRUGA VINOGRADARA I VOĆARA KOMARNA 2001. 3811 0860
1186 49428093104 MEHANIKA RADOTIĆ d.o.o. NOVIGRAD PODARVSKI 48325 27.07.2020 2875.00 RN POPRAVAK SLUŽBENOG AUTA 3232 0111
1187 19212438141 EVENT TRANS d.o.o. PRELOG 40323 27.07.2020 5625.00 RN MONTAŽA,DEMONTAŽA I PRIJEVOZ ŠATORA ZA DANE OPĆINE 3235 0111
1188 56951384796 IPSUS d.o.o.ZA ELEKTRONIKU,ENERGETIKU I AU PITOMAČA 33405 27.07.2020 3750.00 RN IZRADA ELEBORATA ZA UGRADNJU PANORAMSKE KAMERE 3237 0111
1189 06472773387 FSI GRUPA D.O.O. ŽIGROVEC 27.07.2020 3854.75 RN ZAŠTITNE MASKE 3299 0111
1190 83229643645 IVAN RADOTIĆ J.D.O.O. NOVIGRAD PODARVSKI 48325 27.07.2020 750.00 RN PRIJEVOZ ŠTANDOVA ZA GULJAŠIJADU KOPRIVNICA-NOVIGRAD PODRAVSKI 3231 0111
1191 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.07.2020 29.20 Naknada banci 3431 0111
1192 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 24.07.2020 875.28 RN SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE KOSILICA 3232 0111
1193 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 24.07.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
1194 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 24.07.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
1195 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 24.07.2020 140.00 RN INTERNET BOROVLJANI 3231 0111
1196 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 24.07.2020 100.00 RN INTERNET RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3231 0111
1197 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 24.07.2020 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
1198 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.07.2020 20.80 Naknada banci 3431 0111
1199 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.07.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1200 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 23.07.2020 293.72 BL BR 0746807 DRŽALA ZA ZASTAVE 3299 0111
1201 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.07.2020 250.00 BL BR 0746807 DAR ZA 18 ROĐENDAN 3721 1040
1202 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.07.2020 250.00 BL BR 0746807 DAR ZA 18 ROĐENDAN 3721 1040
1203 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.07.2020 250.00 BL BR 0746807 DAR ZA 18 ROĐENDAN 3721 1040
1204 50403201385 STRIDON-PROMET D.O.O.MALOPRODAJA DUGO SELO 10370 23.07.2020 34.97 BL BR 0746807 ČAŠE ZA DAN OPĆINE 3293 0111
1205 50403201385 STRIDON-PROMET D.O.O.MALOPRODAJA DUGO SELO 10370 23.07.2020 102.96 BL BR 0746807 ČAŠE I PIĆE ZA DAN OPĆINE 3293 0111
1206 00643859701 OFFERTISSIMA KOPRIVNICA 48000 23.07.2020 11.90 BL BR 0746807 OKVIR ZA PRIZNANJE 3299 0111
1207 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.07.2020 300.00 BL BR 0746807 POMOĆ PO ODLUCI 3721 1070
1208 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.07.2020 200.00 BL BR 0746807 PO ODLUCI POMOĆ ZA PODIZANJE ŠATORA ZA DAN OPĆINE 3239 0111
1209 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.07.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1210 65673920115 MAGMA VARAŽDIN 42000 23.07.2020 250.00 RN NAJM SUNCOBRANA 3235 0111
1211 68492333951 ARCHIpuls d.o.o. VIROVITICA 33000 23.07.2020 6250.00 RN IZMJENA I DOPUNA GL.PROJEKTA ZA UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA PARK POD LIPAMA 4214 0610
1212 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 23.07.2020 39.74 RN JAVNA RASVJETA GAJEVA BB 3223 0610
1213 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 23.07.2020 88.61 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA GAJEVA BB 3223 0111
1214 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 23.07.2020 120.54 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA KOPRIVNIČKA 3223 0111
1215 84293238942 LPRES j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.07.2020 7580.00 RN GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK NOVOGRACA BR.66 3233 0111
1216 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 23.07.2020 62.50 RN E-PAKET MJESEČNA RATA 3239 0111
1217 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.07.2020 103.35 Naknada banci 3431 0111
1218 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.07.2020 19950.00 BL BR 0746807 POMOĆ OGRJEV 3721 1070
1219 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.07.2020 8400.00 BL BR 0746808 POMOĆ OGRJEV 3721 1070
1220 32614011568 LINKS HARDWARE KOPRIVNICA 48000 23.07.2020 89.00 BL BR 0746808 USB STICK 3221 0111
1221 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.07.2020 200.00 IZVOD 155 SUBVENCIJA EDUKACIJE ZA PESTICIDE 3523 0421
1222 56951384796 IPSUS d.o.o.ZA ELEKTRONIKU,ENERGETIKU I AU PITOMAČA 33405 22.07.2020 10000.00 RN UGRADNJA VIDEO NADZORNOG SUSUTAVA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NOVIGRADU PODRAVSK 4227 0111
1223 70777207333 JARAOBRT ZA PROIZVODNJU,TRG.IPRER. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 22.07.2020 2100.00 RN SOK-PODJELA ZA USKRSNI DAR 3721 1070
1224 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 22.07.2020 1786.58 IZVOD 155 NAPLATA 5%PRIHODA 3239 0111
1225 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.07.2020 20.90 Naknada banci 3431 0111
1226 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.07.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
1227 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 22.07.2020 23664.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
1228 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 22.07.2020 24236.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
1229 18268942491 BETAPROM d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.07.2020 39350.00 RN IZGRADNJA DJEČEJEG IGRALIŠTA U PARKU "POD LIPAMA" 4214 0610
1230 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 21.07.2020 424.90 RN NAGRADA ZA PRVA TRI MJESTA ZA II GULJAŠIJADU 3239 0111
1231 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.07.2020 872.18 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
1232 11210426401 KUD IVAN VITEZ TRNSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.07.2020 10000.00 IZVOD 154 KUD I.V.TRNSKI 3811 0860
1233 01454820 DV FIJOLICA NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.07.2020 700.93 IZVOD 154 SLATKIŠI I SOK ZA PREDSTAVU ZA DAN OPĆINE 3293 0111
1234 73386057511 UDRUGA ŽENA DELOVI DELOVI 48325 21.07.2020 5000.00 IZVOD 154 UDRUGA ŽENA DELOVI 3811 0860
1235 76840450165 L.U. GOLUB NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.07.2020 10000.00 IZVOD 154 L.U. GOLUB 3811 0860
1236 07493794759 UDRUGA VVV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.07.2020 1945.55 IZVOD 154 UDRUGA VVV"KOMARNA 2001"VINO ZA GULJAŠIJADU,TE ROBA IZ STRIDONA ZA POT 3811 0111
1237 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.07.2020 41.90 Naknada banci 3431 0111
1238 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 20.07.2020 229.98 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
1239 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 20.07.2020 200.00 IZVOD 153 SUBVENCIJA PESTICIDI 3523 0421
1240 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.07.2020 45.90 Naknada banci 3431 0111
1241 11895762693 ŠARENI SVIJET ZAGREB 10040 17.07.2020 5000.00 RN PREDSTAVA ZA DJECU POVODOM DANA OPĆINE NOVIGARD PODRAVSKI 3239 0111
1242 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.07.2020 3378.60 IZVOD 151 GLAZBENI SASTAV PLAN B SVIRKA NA ZABAVI 3237 0111
1243 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 17.07.2020 330.15 RN SRESTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA 3221 0111
1244 26656643656 ODVJETNIK KREŠIMIR PAPAC KOPRIVNICA 48000 17.07.2020 3429.27 RN USLUGE ODVJETNIKA ZASTUPANJE NAČELNIKA U PDRUČNOM CARINSKOM UREDU U ZG 3237 0111
1245 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 17.07.2020 468.30 RN POŠTARINA,PREPORUKE 3231 0111
1246 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.07.2020 45.00 Naknada banci 3431 0111
1247 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 16.07.2020 1000.00 RN PLAKAT,BROŠURE PRVA LIKOVNA KOLONIJA DAVID PISKOR ORGANIZATOR UDVDR 3299 0111
1248 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 16.07.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJE 3238 0111
1249 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 16.07.2020 1312.45 RN FIKSNI TELEFONI I MOBITELI 3231 0111
1250 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 16.07.2020 455.70 RN NAKNADA ZA KOMITENTE 3721 1070
1251 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.07.2020 532.89 RN POTROŠNJA GORIVA 3223 0610
1252 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.07.2020 579.80 RN POTROŠNJA GORIVA 3223 0610
1253 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.07.2020 179.98 RN POTROŠNJA PLINA BOCA 3223 0111
1254 56951384796 IPSUS d.o.o.ZA ELEKTRONIKU,ENERGETIKU I AU PITOMAČA 33405 16.07.2020 3750.00 RN UGRADNJA PANORAMSKE KAMERE DRUŠTVENI DOM 4227 0610
1255 42961482220 DMD PROMOCIJA d.o.o. ZAGREB 10090 16.07.2020 681.25 RN ZAŠTITNE JEDNOKRATNE RUKAVICE ZA POTREBE DANA OPĆINE 3299 0111
1256 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.07.2020 39.90 Naknada banci 3431 0111
1257 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.07.2020 2846.23 RN POTROŠNJA GORIVA 3223 0610
1258 36299146435 XMI STUDIO j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.07.2020 2100.00 RN SERVIS RAČUNALA ODRŽAVANJE MREŽE 3238 0111
1259 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.07.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
1260 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 15.07.2020 505.00 RN GLAVA ZA KOŠNJU,NIT,FILTERI ZA KOSILICU 3224 0111
1261 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.07.2020 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
1262 10948162678 DERGEZ d.o.o. Pekara PODRAVSKE SESVETE 48363 15.07.2020 1137.56 RN NAMIRNICE ZA OTVORENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PARKU POD LIPAMA 3293 0111
1263 58323344086 TZ PODRUČJA "SREDIŠNJA PODRAVINA" VIRJE 48326 15.07.2020 6250.00 RN SUFINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE2SREDIŠNJA PODRAVINA" 3294 0111
1264 00690893979 HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA ZAGREB 10000 15.07.2020 1465.02 RN ČLANARINA HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA 3294 0111
1265 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.07.2020 86.25 RN E-RAČUN 3238 0111
1266 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 15.07.2020 239.40 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
1267 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.07.2020 1500.71 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
1268 42961482220 DMD PROMOCIJA d.o.o. ZAGREB 10090 15.07.2020 4201.75 RN ZAŠTITNE MASKE 3299 0111
1269 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.07.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA"URED BEZ PAPIRA" 3238 0111
1270 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.07.2020 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA NAKNADA 3238 0111
1271 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 15.07.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK NA WEB PORTALU 3233 0111
1272 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.07.2020 59.30 Naknada banci 3431 0111
1273 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.07.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1274 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 15.07.2020 22864.30 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
1275 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.07.2020 25.90 Naknada banci 3431 0111
1276 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 13.07.2020 650.00 RN ODRŽAVANJE KOPIRKE 3232 0111
1277 83640478084 QBEN ZLATAR 49250 13.07.2020 104543.34 RN NABAVA I POSTAVA NADSTREŠNICA ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE NOVI 4214 0610
1278 83640478084 QBEN ZLATAR 49250 13.07.2020 5500.00 RN INTERNET 24 MJESECA PAMETNE KLUPE 3231 0111
1279 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.07.2020 41.90 Naknada banci 3431 0111
1280 51873765664 GEO-M2 D.O.O.ZA GEODEZIJU I USLUGE KOPRIVNIČKI IVANEC 10.07.2020 8500.00 RN PROJEKTIRANJE ŠUMSKE STAZE ZA NATJEČAJ-EU 4214 0810
1281 88362293624 CEDRUS FOREST d.o.o. ČAKOVEC 40000 10.07.2020 12500.00 RN IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI ZA PODRUČJE OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 3299 1070
1282 59082812808 FOKUS D.O.O. ZAGREB 10000 10.07.2020 3945.51 RN UREDSKI MATERIJAL 3221 0111
1283 98368396346 BELO VIRJE,OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VIRJE 48327 10.07.2020 131.98 RN TOPLI OBROK ZA OSOBE NA RADU ZA OPĆE DOBRO 3722 1070
1284 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 10.07.2020 17470.44 PRESUDA ZA ŽUTI ŠODER 3434 0111
1285 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.07.2020 34.80 Naknada banci 3431 0111
1286 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.07.2020 200.00 IZVOD 144 3523 0421
1287 94583663664 PETGRAD d.o.o. KOPRIVNICA 48000 09.07.2020 3000.00 RN NADZOR IZGRADNJA DJEČEJEG IGRALIŠTA U PARKU "POD LIPAMA" 4214 0610
1288 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.07.2020 13193.08 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
1289 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.07.2020 3259.92 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA 3223 0111
1290 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.07.2020 23.00 Naknada banci 3431 0111
1291 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 08.07.2020 1100.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA ZELENIH OTOKA 3234 0510
1292 30627663538 SCIPACK NOVIGARD PODRAVSKI 48325 08.07.2020 2500.00 RN WEB VIDEO NADZOR KOFIGURACIJA YOUTUBE KANALA MONTAŽA 4227 0610
1293 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 08.07.2020 58.90 TELEFON 06/2020 1/3 PROČELNIK 3231 0111
1294 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.07.2020 20.20 Naknada banci 3431 0111
1295 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.07.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
1296 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 08.07.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
1297 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 08.07.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
1298 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 07.07.2020 9500.00 IZVOD 142 NK DRAVA 3811 0810
1299 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.07.2020 46.50 Naknada banci 3431 0111
1300 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 06.07.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3238 0111
1301 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 06.07.2020 2473.80 RN MATERIJAL ZA BOJANJE KLUPA U PARKU 3224 0111
1302 90950510601 HIDROKOP d.o.o. KOPRIVNICA 48000 06.07.2020 9375.00 RN USLUGA MALČIRANJA DELOVI-VISOKO RASLINJE 3232 0610
1303 46108893754 INTERSPAR KOPRIVNICA 48000 06.07.2020 699.93 RN RUKAVICE JEDNOKRATNE 3221 0111
1304 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.07.2020 48.60 Naknada banci 3431 0111
1305 18268942491 BETAPROM d.o.o. KOPRIVNICA 48000 03.07.2020 100000.00 RN IZGRADNJA DJEČEJEG IGRALIŠTA U PARKU "POD LIPAMA" 4214 0610
1306 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 03.07.2020 762.70 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVNAJE JAVNIH POVRŠINA 3232 0610
1307 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 03.07.2020 2324.91 RN AGREGAT BENZIN PRAKTIK PT 730026000W/3000W 4227 0111
1308 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 03.07.2020 13750.00 RN BETONIRANJE DVIJE STRANICE ODVODNOG JARKA U BOROVLJANIMA-TRSTOVO 3232 0111
1309 07493794759 UDRUGA VINOGRADARA,VINARA I VOĆAAR KOMARNA 2001 NOV.PODR. 48325 03.07.2020 300.00 IZVOD 139 SREDSTVA ZA PLANINARE UDRUGA VINOGRADARA 3811 0860
1310 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.07.2020 29.00 Naknada banci 3431 0111
1311 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.07.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1312 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.07.2020 96.80 Naknada banci 3431 1070
1313 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.07.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
1314 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 02.07.2020 514.65 RN KASTRACIJA PASA 3236 0660
1315 69864803750 KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o. ĐURĐEVAC 48350 02.07.2020 575.00 RN CVIJEĆE ISPRED ZGRADE OPĆINE 3232 0610
1316 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 02.07.2020 14261.25 RN ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA 3236 0660
1317 23482050950 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IGOR KOLAR KOPRIVNICA 48000 02.07.2020 6000.00 RN IZRADA ELABORATA ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA LOKACIJA ONP,PLAV.VLAISLAV 4214 0610
1318 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 02.07.2020 260.43 RN VREĆE ZA SMEĆE PAPIR ZA POTREBE OPĆINE 3221 0111
1319 91748607924 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJASJEVER KOPRIVNICA 48000 02.07.2020 1875.00 RN USLUGA PRIPREME I PROVEDBE POSTUPKA JAVNE NABAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE 3237 0111
1320 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.07.2020 26.40 Naknada banci 3431 0111
1321 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.07.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1322 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 01.07.2020 35898.28 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
1323 90873278383 "UMNP" NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.07.2020 16150.00 IZVOD 137 UDRUGA MLADIH 3811 0860
1324 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.07.2020 141.00 Naknada banci 3431 0111
1325 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.07.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
1326 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.06.2020 9150.00 BL BR USKRSNI DAR 3721 1070
1327 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.06.2020 12900.00 BL BR USKRSNI DAR 3721 1070
1328 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.06.2020 14400.00 BL BR USKRSNI DAR 3721 1070
1329 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.06.2020 7800.00 BL BR USKRSNI DAR 3721 1070
1330 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.06.2020 14.66 BL BR GABLEC ZA OSOBE NA RADU ZA OPĆE DOBRO 3722 1070
1331 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.06.2020 33.64 BL BR GABLEC ZA OSOBE NA RADU ZA OPĆE DOBRO 3722 1070
1332 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.06.2020 31.07 BL BR GABLEC ZA OSOBE NA RADU ZA OPĆE DOBRO 3722 1070
1333 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 30.06.2020 16.55 BL BR GABLEC ZA OSOBE NA RADU ZA OPĆE DOBRO 3722 1070
1334 362247 TRGO-KONTAKT KOPRIVNICA 48000 30.06.2020 50.00 BL BR KRPANJE GUME 0746806 3232 0111
1335 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.06.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1336 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 30.06.2020 1311.38 RN NAJAM SERVERA I USLUGA ODRŽAVANJA 3238 0111
1337 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 30.06.2020 375.00 RN UPRAVLJANJE IMOVINOM 3237 0610
1338 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.06.2020 310.11 RN UTROŠAK STRUJE ZA KANALIZACIJU PREPUMPNA STANICA 3223 0111
1339 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.06.2020 4060.00 RN UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE PREPUMPNE STANICE 05/2020 3299 0111
1340 56668956985 ZAMP HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEHRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB 10000 30.06.2020 2825.00 RN AUTORSKA NAKNADA KONCERT 3299 0111
1341 56668956985 ZAMP HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATEHRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB 10000 30.06.2020 333.35 RN AUTORSKA NAKNADA KONCERT 3299 0111
1342 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.06.2020 28.50 Naknada banci 3431 0111
1343 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.06.2020 7000.00 SUFINANCIRANJE PROGRAMA EDUKACIJE 3523 0421
1344 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.06.2020 97.30 Naknada banci 3431 0111
1345 44569942124 OBRT HREN KOPRIVNICA 48000 26.06.2020 430.00 RN POPRAVAK KOSILICE 3232 0111
1346 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 26.06.2020 140.00 RN MJESEČNA NAKNADA ZA WIFI BIZ NET 30PLUS BOROVLJANI 3231 0111
1347 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 26.06.2020 100.00 RN MJESEČNA NAKNADA ZA WIFI BIZ NET REC. 3231 0111
1348 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 26.06.2020 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
1349 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 26.06.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
1350 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 26.06.2020 229.98 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
1351 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.06.2020 5000.00 IZVOD 134 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1352 83640478084 QBEN ZLATAR 49250 26.06.2020 10812.50 RN PAMETNA KLUPA PARK POD LIPAMA 4227 0111
1353 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 26.06.2020 7650.00 RN ZAVRŠNO UREĐENJE PARKA POD LIPAMA 4214 0610
1354 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.06.2020 42.40 Naknada banci 3431 0111
1355 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 25.06.2020 5000.00 IZVOD 133 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1356 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 25.06.2020 13.20 RN SLANJE DOKUMENATA E-MAILOM IZVJEŠTAJI PRIHODA JLPRS 3239 0111
1357 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.06.2020 17.90 Naknada banci 3431 0111
1358 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 24.06.2020 266.84 RN PRIBOR ZA ČIŠĆENJE 3224 0111
1359 56951384796 IPSUS d.o.o.ZA ELEKTRONIKU,ENERGETIKU I AU PITOMAČA 33405 24.06.2020 6000.00 RN IZRADA TEHN.DOKUMENTACIJE VIDEO NADZORNOG SUSTAVANA PODRUČJU OPĆINE NOVIGRADP 4223 0111
1360 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 24.06.2020 62.50 RN E-PAKET MJESEČNA RTA 3239 0111
1361 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 24.06.2020 94.11 RN ELEKTRIČNA ENERG.GAJEVA BB 3223 0111
1362 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 24.06.2020 55.25 RN ELEKTRIČNA ENERG.KOPRIVNIČKA 146 3223 0111
1363 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 24.06.2020 41.83 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
1364 92673137410 ENTRADA d.o.o. ŠUNJEVICA 52233 24.06.2020 3223.65 RN SERVIS TRAKTORA 3232 0111
1365 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 24.06.2020 3426.50 IZVOD 132 1%PRIHODA OD POREZA 3239 0111
1366 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.06.2020 6.90 Naknada banci 3431 1070
1367 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.06.2020 37.10 Naknada banci 3431 0111
1368 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 24.06.2020 24407.70 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
1369 06545869317 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC KOPRIVNICKI IVANEC 4800 24.06.2020 18256.85 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" KOPRIVNIČKI IVANEC 3681 1070
1370 06545869317 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC KOPRIVNICKI IVANEC 4800 24.06.2020 18769.93 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" KOPRIVNIČKI IVANEC 3681 1070
1371 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 23.06.2020 486.88 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 3221 0111
1372 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.06.2020 1375.00 RN PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZELENI OTOCI DELOVI,BOROVLJANI 3234 0510
1373 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.06.2020 774.00 RN KOMPOST ZA NK DRAVA 3299 0111
1374 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.06.2020 10113.75 RN ZBRINJEVENJE OTPADA RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3234 0510
1375 95719686523 PEKARNICA KALINIĆ d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.06.2020 2090.00 RN MEDENJACI DAR PRILIKOM DARIVANJA STARIJIH OSOBA 3721 1070
1376 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 23.06.2020 7499.54 OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA OD 06.12.2006.DO02.04.2019.PO PRESUDI ZA ŽUTI ŠODER 3433 0111
1377 27987108040 USLUGA PAKRAC PAKRAC 34550 23.06.2020 24975.00 RN SJENICA ŠESTEROKUTNA 4214 0610
1378 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.06.2020 51.80 Naknada banci 3431 0111
1379 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 19.06.2020 1239.90 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
1380 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 19.06.2020 692.96 IZVOD 129 NK DRAVA 3811 0810
1381 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.06.2020 34.00 Naknada banci 3431 0111
1382 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.06.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
1383 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 19.06.2020 18627.29 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
1384 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 19.06.2020 24236.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
1385 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 18.06.2020 1098.75 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE 3232 0610
1386 61898313798 KAZ D.O.O. ZAGREB 10090 18.06.2020 2044.98 RN RJEŠAVANJE KAPILARNE VLAGE PROsystem SUSTAVOM-HS 9 NAJAM SUSTAVA 3232 0111
1387 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.06.2020 36.63 Naknada banci 3431 0111
1388 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.06.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1389 06545869317 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC KOPRIVNICKI IVANEC 4800 18.06.2020 14198.46 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" KOPRIVNIČKI IVANEC 3681 1070
1390 52848403362 WINER OSIGURANJEVIENNA INSURANCE GROUP D.D, ZAGREB 10000 17.06.2020 16486.48 RN OSIGURANJE OPĆINSKE IMOVINE 3292 0111
1391 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.06.2020 26.10 Naknada banci 3431 0111
1392 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.06.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1393 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 17.06.2020 23664.08 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
1394 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 16.06.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJE 3238 0111
1395 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.06.2020 844.69 RN GORIVO AUTO 3223 0610
1396 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.06.2020 606.28 RN GORIVO 3223 0610
1397 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 16.06.2020 1487.28 RN GORIVO 3223 0610
1398 55967593756 TPT EDUKACIJA POŽEGA 16.06.2020 1375.00 SEMINAR JAVNA NABAVA 3213 0111
1399 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.06.2020 1540.80 PO ODLUCI POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1400 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.06.2020 1492.65 PO ODLUCI POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1401 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.06.2020 1011.15 PO ODLUCI POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1402 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.06.2020 481.50 PO ODLUCI POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1403 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.06.2020 481.50 PO ODLUCI POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1404 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.06.2020 529.65 PO ODLUCI POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1405 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.06.2020 481.50 PO ODLUCI POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1406 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 16.06.2020 481.50 PO ODLUCI POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1407 18268942491 BETAPROM d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.06.2020 36836.45 RN DJEČJE IGRALIŠTE U PARKU "POD LIPAMA" 4214 0610
1408 94583663664 PETGRAD d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.06.2020 750.00 RN NADZOR DJEČJE IGRALIŠE U PARKU "POD LIPAMA" 4214 0610
1409 37530048240 RADIO ĐURĐEVAC ĐURĐEVAC 48350 16.06.2020 5000.00 RADIO ĐURĐEVAC INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU OPĆINE 3233 0111
1410 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 16.06.2020 300.00 PRISTOJBA ZA UTVRĐIVANJE MEĐA 3434 0111
1411 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.06.2020 67.50 Naknada banci 3431 0111
1412 13067405757 DRUŠTVO ŽENE NOVIGRAD PODRAVS 48325 15.06.2020 5000.00 IZVOD 125 DRUŠTVO ŽENA NP 3811 0860
1413 76840450165 L.U. GOLUB NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.06.2020 15000.00 IZVOD 125 LU GOLUB 3811 0810
1414 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 15.06.2020 1710.40 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-SLIVNE VODE 3234 0510
1415 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 15.06.2020 1507.99 RN LONČANIC,ŽARDINJERE-ZA CVIJEĆE 3232 0610
1416 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.06.2020 1575.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA SPREMNIKA S GROBLJA 3234 0510
1417 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.06.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
1418 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.06.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
1419 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.06.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA URED BEZ PAPIRA 3238 0111
1420 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.06.2020 1000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA NAKNADA 3238 0111
1421 47655078115 KATARZA-KIŠ FOOD KOPRIVNICA 48000 15.06.2020 355.02 RN TROŠAK GABLECA PRLIKOM IZDAVANAJ UPORABNE DOZVOLE TRG MATIJE GUPCA 3293 0111
1422 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.06.2020 899.75 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
1423 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 15.06.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK NA WEB PORTALU 3233 0111
1424 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.06.2020 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
1425 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 15.06.2020 485.60 RN POŠTARINA 3231 0111
1426 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 15.06.2020 161.70 RN UPLATE KOMITENTIMA 3721 1070
1427 69864803750 KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o. ĐURĐEVAC 48350 15.06.2020 3312.50 RN BEGONIJE PARKOVI 3232 0610
1428 62032193060 EURO CONSULTING d.o.o. VARAŽDIN 10000 15.06.2020 9375.00 RN IZRADA PROJEK.DOK.TE PRIJAVA NA NATJEČAJ U MIN.GRADITELJSTVA ZA VATROGASNI DO 4511 0610
1429 64351510007 LOVRAK j.d.o.o.ZA LIMARSKE I INSTALACIJSKE RA ĐURĐEVAC 48350 15.06.2020 5516.25 RN DEMONTAŽA POSTOJEČEG GROMOBRANA I MONTIRANJE NOVOG 4511 0610
1430 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.06.2020 86.25 RN E-RAČUN 3238 0111
1431 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 15.06.2020 1160.89 RN TELEFONI FIKSNI I MOBITELI 3231 0111
1432 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 15.06.2020 3143.28 NAKNADA ZA ISPRAČAJ POKOJNIKA 10 3299 0111
1433 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.06.2020 90.60 Naknada banci 3431 0111
1434 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.06.2020 14.00 Naknada banci 3431 0111
1435 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 10.06.2020 13531.78 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
1436 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 10.06.2020 1795.99 RN POTROŠNJA STRUJE 3223 0111
1437 70622990026 TISKARA BRZI BUDANČEVICA 48362 10.06.2020 562.50 RN TISKANJE OBAVIJESTI O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA 3299 0111
1438 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 10.06.2020 272.00 RN FILTER ZRAKA,ULJE ZA KOSILICU 3224 0111
1439 89821016089 MIHALIC MARINACVJEĆARSKA RADNJA"MARINA" KLOŠTAR PODRVSKI 48350 10.06.2020 254.00 RN ARANŽMAN I LAMPAŠI ZA POKOJNOG BRANITELJA T.KRAMARIĆ 3299 0111
1440 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.06.2020 32.50 Naknada banci 3431 0111
1441 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.06.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1442 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 10.06.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
1443 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.06.2020 12.10 Naknada banci 3431 0111
1444 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 08.06.2020 338.00 RN LED ŽARULJE JAVNA RASVJETA 3232 0610
1445 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 08.06.2020 612.00 RN PREHRANA ZA LIPANJ 3661 0912
1446 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.06.2020 10.90 Naknada banci 3431 0111
1447 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.06.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1448 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 08.06.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
1449 64383352080 A-I OBRT ZA ZAVRŠNE GRAĐ.RADOV NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 05.06.2020 6700.00 RN BETONIRANJE POSTOLJA ZA SENČICU U DELOVIMA 4214 0610
1450 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.06.2020 11.60 Naknada banci 3431 0111
1451 52420361911 SVE-PROM d.o.o ZAGREB 10000 05.06.2020 12472.41 RN POMOĆ GRAĐANIMA KOJI SU STRADALI U POTRESU MARKUŠEVAC 3811 0111
1452 98368396346 BELO VIRJE,OBRT ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM VIRJE 48327 04.06.2020 1550.81 RN TOPLI OBROK ZA OSOBE,RAD ZA OPĆE DOBRO 3722 1070
1453 11078659234 SANITACIJA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 04.06.2020 562.50 RN DEZINFEKCIJA 3234 0740
1454 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 04.06.2020 322.94 RN ROBA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA KUĆICA MLJEKARE B.MAĐERA 3224 0111
1455 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 04.06.2020 2174.50 RN ROBA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA NK DRAVA 3224 0111
1456 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 04.06.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3238 0111
1457 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 04.06.2020 1650.00 RN PRAŽNJENEJ SPREMNIKA ZELENI OTOCI 3234 0510
1458 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 04.06.2020 4000.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA KOMUNALNA NAKNADA ZA 1,2,3,4 MJESEC 3238 0111
1459 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.06.2020 161.70 Naknada banci 3431 0111
1460 52420361911 SVE-PROM d.o.o ZAGREB 10000 03.06.2020 1050.00 SUGLASNOST ZA PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI 3299 1070
1461 73661960289 GWAY PROMO d.o.o. ZAGREB 10000 03.06.2020 2437.50 RN JEDNOKRATNA ZAŠTITNA MASKA 3299 0111
1462 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.06.2020 11.60 Naknada banci 3431 0111
1463 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.06.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1464 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 02.06.2020 1375.00 RN PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZELENI OTOCI 3234 0510
1465 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.06.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
1466 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.06.2020 10.90 Naknada banci 3431 0111
1467 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.06.2020 103.70 Naknada banci 3431 1070
1468 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 02.06.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
1469 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 02.06.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
1470 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 01.06.2020 45.52 RN JAVNA RASVJETAGAJEVA BB 3223 0610
1471 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 01.06.2020 133.98 RN ŠLJUNAK DVORIŠTE AGRONOMA 3232 0610
1472 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.06.2020 134.20 Naknada banci 3431 0111
1473 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.06.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
1474 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 31.05.2020 18.10 BL BR 0746805 PREPORUČENA PISMA 3231 0111
1475 69693144506 HRVATSKE ŠUMEŠUMARIJA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 31.05.2020 202.39 BL BR 0746805 TEHNIČKI PREGLED PRIKOLICE 3239 0111
1476 73661960289 GWAY PROMO d.o.o. ZAGREB 10000 31.05.2020 115.30 BL BR 0746805 TEHNIČKI PREGLED PRIKOLICE 3239 0111
1477 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 31.05.2020 350.00 BL BR 0746805 AKU ŠPRICA 4227 0111
1478 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.05.2020 250.00 BL BR 0746805 PO ODLUCI 18 GODINA 3721 1040
1479 12376798221 AGROKUĆA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 31.05.2020 242.00 BL BR 0746805 ZEMLJA,GNOJIVO ZA CVIJEĆE 3232 0610
1480 12376798221 AGROKUĆA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 31.05.2020 137.40 BL BR 0746805 NOSAĆI ZA ŽARDANJERE 3299 0111
1481 05343555528 TK AUTO d.o.o. VIRJE 48326 31.05.2020 40.00 BL BR 0746805 USLUGA KRPANJA GUME 3232 0111
1482 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 31.05.2020 219.90 BL BR 0746805 RADIO 4227 0111
1483 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 31.05.2020 56.60 BL BR 0746805 MASKE 3299 0111
1484 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.05.2020 300.00 BL BR 0746805 POMOĆ PO ODLUCI 3721 1070
1485 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.05.2020 160.00 RN ŠKOLSKA KUHINJA 3661 0912
1486 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 29.05.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE PREPUMPNE STANICE ODVODNJA 3299 0111
1487 70777207333 JARAOBRT ZA PROIZVODNJU,TRG.IPRER. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.05.2020 95.00 RN POKLON PAKET ZA POSJET MINISTARSVTU DRŽAVNE IMOVINE 3293 0111
1488 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 29.05.2020 370.76 RN UTROŠAK STRUJE KANALIZACIJA NOVIGRAD PODRAVSKI 3223 0111
1489 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 29.05.2020 11246.25 RN SKRB O NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA 3236 0660
1490 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 29.05.2020 1311.38 RN NAJAM SERVERA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 3238 0111
1491 71089511349 PINK PANTER KOPRIVNICA 48000 29.05.2020 667.30 RN ZASTAVE RH 2 KOMADA 3299 0111
1492 32231703501 OPG DRAGUTIN POVIJAČ MALI BUKOVEC 42231 29.05.2020 723.20 RN CVIJEĆE MOST 3232 0610
1493 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 29.05.2020 375.00 RN UPRAVLJANJE IMOVINOM-ODRŽAVANJE 3237 0610
1494 64351510007 LOVRAK j.d.o.o.ZA LIMARSKE I INSTALACIJSKE RA ĐURĐEVAC 48350 29.05.2020 35305.00 RN DEMONTAŽA POSTOJEĆEG POKROVA,TE MONTAŽA NOVOG VATROGASNI DOM 4511 0610
1495 51976628312 KUD DELOVI DELOVI 48325 29.05.2020 10000.00 IZVOD 115 KUD DELOVI 3811 0320
1496 92543360493 DVD NOVIGRAD PODRAVSKI NOV.PODR. 48325 29.05.2020 10000.00 IZVOD 115 DVD NOVIGRAD PODRAVSKI 3811 0320
1497 61577621278 DVD DELOVI DELOVI 48325 29.05.2020 4000.00 IZVOD 115 DVD DELOVI 3811 0320
1498 71023695780 DVD BOROVLJANI BOROVLJANI 48000 29.05.2020 4000.00 IZVOD 115 DVD BOROVLJANI 3811 0320
1499 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.05.2020 39.20 Naknada banci 3431 0111
1500 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.05.2020 8.40 Naknada banci 3431 0111
1501 87707512563 KLUB "MARIŠKA" KOPRIVNICA 48000 27.05.2020 15000.00 SUFINACIRANJE GERONTODOMAĆICE 3722 1070
1502 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 27.05.2020 186.60 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENEJ ZGRADE OPĆINE I MRTVAČNICE 3221 0111
1503 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 27.05.2020 126.12 RN PAKETI POMOĆI STARIJIM OSOBAMA ZBOG COVIDA 19 3721 1070
1504 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 27.05.2020 25.99 RN KAVA OPĆINA 3293 0111
1505 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.05.2020 264.40 IZVOD 113 POVRAT-KOMPENZACIJA KOMUNALNA NAKNADA 3299 0111
1506 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 27.05.2020 1247.25 RN MATERIJAL I DIJLEOVI ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 3224 0111
1507 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 27.05.2020 62.50 RN FINA E-PAKET MJESEČNA RATA 3239 0111
1508 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 27.05.2020 46.67 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA KOPRIVNIČKA 146 3223 0111
1509 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 27.05.2020 96.48 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA GAJEVA BB 3223 0111
1510 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 27.05.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
1511 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 27.05.2020 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
1512 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 27.05.2020 100.00 RN INTERNET RECIKLAŽNO 3231 0111
1513 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 27.05.2020 140.00 RN INTERNET BOROVLJANI WIFI BIZ NET 3231 0111
1514 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.05.2020 5000.00 IZVOD 113 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1515 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.05.2020 5000.00 IZVOD 113 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1516 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.05.2020 34.10 Naknada banci 3431 0111
1517 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.05.2020 7.70 Naknada banci 3431 0111
1518 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.05.2020 223.33 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
1519 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.05.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
1520 14673883464 MARINELA VL.MARICA MATANČIĆ ĐURĐEVAC 48350 25.05.2020 600.00 RN ZASTAVA RH 3299 0111
1521 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.05.2020 12.50 Naknada banci 3431 0111
1522 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.05.2020 1650.00 RN PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZELENI OTOCI 3234 0510
1523 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.05.2020 6.50 Naknada banci 3431 1070
1524 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.05.2020 11562.04 RN PRIRODNI ŠLJUNAK 3232 0610
1525 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.05.2020 1700.00 RN DOVOZ,RAVNANJE ŠLJUNKA PUT PLAVŠINAC PREMA GROBLJU 3232 0610
1526 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 21.05.2020 662.50 RN DOVOZ,RAVNANJE ŠLJUNKA PUT STARA GORA ODVOJAK ŠTEFOV 3232 0610
1527 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 21.05.2020 1.40 RN RAZLIKA STRUJA 3223 0111
1528 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.05.2020 3216.66 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
1529 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.05.2020 24.50 Naknada banci 3431 0111
1530 86503817798 "ŠINTERICE DOBROG SRCA" KOPRIVNICA 48000 21.05.2020 10000.00 IZVOD 109 ŠINTERICE DOBROG SRCA 3236 0660
1531 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.05.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1532 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 21.05.2020 24407.70 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
1533 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 21.05.2020 24236.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
1534 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 20.05.2020 1925.00 RN PRAŽNJENJE ZELENIH OTOKA 3234 0510
1535 67073695152 PROCJENE NEKRETNINA I USLUGEDRAŽEN KOZJAK KOPRIVNICA 48000 20.05.2020 2750.00 RN PROCJENA TRŽ.VRIJEDNOSTI NEKRETNINE KČ.BR.139/21 K.O.JAVOROVAC 3237 0111
1536 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 20.05.2020 56.90 MOBITEL PROČELNIK 04/2020 1/3 3231 0111
1537 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.05.2020 10.40 Naknada banci 3431 0111
1538 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 20.05.2020 3674.77 IZVOD 108 1% NAPLATA PRIHODA OD POREZA 3239 0111
1539 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.05.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1540 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 20.05.2020 18834.47 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
1541 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.05.2020 125.00 Naknada banci 3434 0111
1542 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.05.2020 6.30 Naknada banci 3431 0111
1543 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 18.05.2020 31.57 RN KAMATE KCOPSKRBA 3433 0111
1544 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 18.05.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA GROBLJE 3238 0111
1545 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 18.05.2020 623.20 RN POŠTARINA I PREPORUKE 3231 0111
1546 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 18.05.2020 457.54 RN GORIVO AUTO 3223 0610
1547 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 18.05.2020 812.87 RN GORIVO TRAKTOR 3223 0610
1548 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 18.05.2020 989.73 RN GORIVO KOSILICE 3223 0610
1549 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 18.05.2020 5000.00 IZVOD 106 RJEŠENJE POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1550 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 18.05.2020 5000.00 IZVOD 106 RJEŠENJE POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1551 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 18.05.2020 300.00 IZVOD 106 NK DRAVA 3811 0810
1552 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.05.2020 25.20 Naknada banci 3431 0111
1553 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.05.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1554 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 18.05.2020 23664.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
1555 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.05.2020 9.80 Naknada banci 3431 0111
1556 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 14.05.2020 91.94 IZVOD 104 NAPLATA 5% PRIHODA 3239 0111
1557 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 14.05.2020 119.59 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE OPĆINE 3221 0111
1558 11884556865 MENTOR SAVJETOVANJE D.O.O. VUKOVAR 32000 14.05.2020 2400.00 RN ODRŽAVANJE SUSTAVA ZAŠTITE PODATAKA 3237 0610
1559 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 14.05.2020 86.25 RN PAKET BASIC MICRO-ELEKTRONIČKI RAČUNI 3238 0111
1560 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 14.05.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
1561 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 14.05.2020 116.15 RN ŠLJUNAK PUT ODVOJAK PREMA VLADIMIRU VEDRIŠ-DADAC 3232 0610
1562 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 14.05.2020 128.80 RN ŠLJUNAK PUT PREMA VLADIMIRU VEDRIŠ-DADAC 3232 0610
1563 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 14.05.2020 1383.70 RN FIKSNI TELEFON,MOBITELI 3231 0111
1564 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 14.05.2020 1554.92 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
1565 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 14.05.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK NA WEB PORTALU 3233 0111
1566 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 14.05.2020 312.50 RN EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
1567 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 14.05.2020 784.00 RN UPLATE KOMITENATA ZA KOMUNALNU NAKNADU 3721 1070
1568 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 14.05.2020 937.50 RN URED BEZ PAPIRA 3238 0111
1569 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.05.2020 31.80 Naknada banci 3431 0111
1570 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.05.2020 7.70 Naknada banci 3431 0111
1571 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 12.05.2020 7118.78 IZVOD 102 NK DRAVA 3811 0810
1572 12026620869 BIOQUANTA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 12.05.2020 6250.00 RN POMOĆ I PRIPREMA U PROVEDBI EU PROJEKATA ZA 2019. 3237 0111
1573 18268942491 BETAPROM d.o.o. KOPRIVNICA 48000 12.05.2020 1562.50 RN IZRADA TEMELJA ZA PAMETNU KLUPU 3232 0111
1574 44569942124 OBRT HREN KOPRIVNICA 48000 12.05.2020 698.00 RN NOŽEVI ZA MALČIRANJE 3224 0111
1575 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.05.2020 18987.50 RN DOVOZ,RAVNANJE ŠLJUNKA PUT DELOVI ,BEREK OKO PODRVKINIH PARCELA 3232 0610
1576 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.05.2020 1710.00 IZVOD 102 SREDSTVA ZA BEZKONTAKTNE TOPLOMJERE OSNOVNA ŠKOLA 3661 0912
1577 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.05.2020 22.20 Naknada banci 3431 0111
1578 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.05.2020 10.50 Naknada banci 3431 0111
1579 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 08.05.2020 17069.26 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
1580 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 08.05.2020 1995.87 RN JAVNA RASVJETA 3223 0111
1581 45237012600 SAVA OSIGURANJE d.d. ZAGREB 10000 08.05.2020 63.94 RN POLICA OSIGURANJA PRIKOLICA 3292 0111
1582 83640478084 QBEN ZLATAR 49250 08.05.2020 24875.00 RN PAMETNE KLUPE 4227 0610
1583 55545787885 HRVATSKE CESTE D.O.O. VARAŽDIN 42000 08.05.2020 187.50 RN IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA AUTOBUSNE NADSTREŠNICE 4214 0610
1584 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.05.2020 15.50 Naknada banci 3431 0111
1585 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.05.2020 3.00 Naknada banci 3431 1070
1586 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 07.05.2020 1089.70 RN MATERIJAL ZA POPRAVAK U ZGRADAMA OPĆINE 3224 0111
1587 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 07.05.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3233 0111
1588 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.05.2020 31.60 Naknada banci 3431 0111
1589 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.05.2020 6.30 Naknada banci 3431 0111
1590 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.05.2020 6.90 Naknada banci 3431 1070
1591 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 06.05.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
1592 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 06.05.2020 24236.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
1593 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.05.2020 36.80 Naknada banci 3431 1070
1594 85584865987 ZAGREBAČKI HOLDINGGRADSKA GROBLJA ZAGREB 10000 05.05.2020 200.00 RN GROBNA NAKNADA ZA 2020. GODINU MARKOVO POLJE 3299 0111
1595 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 05.05.2020 8612.50 RN ODVOZ SMEĆA-GROBLJE 3234 0510
1596 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 05.05.2020 737.50 RN SERVIS FOTOKOPIRNOG APARATA 3232 0111
1597 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 05.05.2020 2659.90 VANJSKA VRATA PVC ZA SABIRALIŠTE MLIJEKA DELOVI 3224 0111
1598 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.05.2020 20.40 Naknada banci 3431 0111
1599 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.05.2020 131.70 Naknada banci 3431 0111
1600 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 04.05.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
1601 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.05.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
1602 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.05.2020 60.00 Naknada banci 3431 1070
1603 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 30.04.2020 63.00 BL BR 0746804 ZVONO BEŽIČNO 3299 0111
1604 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 30.04.2020 60.00 BL BR 0746804 IZRADA KLJUČEVA 3232 0111
1605 38552713836 K.Ž.M.-PROM d.o.o. NOVO VIRJE 48355 30.04.2020 60.00 BL BR 0746804 ZASTVE RH 3232 0111
1606 12260386725 PROSTOR EKO d.o.o. BJELOVAR 43000 30.04.2020 3750.00 RN IDEJNI PROJEKT TROŠKOVNIK SPOMENIK BRANITELJIMA NA GROBLJU 4214 0820
1607 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 30.04.2020 18900.00 TRAKTORSKA KOSILICA MT 4097 NK DRAVA 4227 0510
1608 98047699480 PANGEO PROJEKT d.o.o. ZAGREB 10000 30.04.2020 12500.00 RN IDEJNI PROJEKT SANACIJE I KONAČNO ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JANDRIN GRM 4264 0510
1609 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 30.04.2020 1311.38 RN NAJAM CLOUD SERVERA ZA PROGRAM RASPOLAGANAJ POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 3238 0111
1610 96590965064 TAXI SLUŽBA SUNCE OBRT ZA PRIJEVOZ,.PROMIDŽBU,USLUGE I IZNAM KOPRIVNICA 48000 30.04.2020 355.00 RN USLUGA PRIJEVOZA OSOBA SA INVALIDITETOM 3722 1070
1611 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 30.04.2020 375.00 RN UPRAVLJANJE IMOVINOM ODRŽAVANJE 3237 0610
1612 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.04.2020 1936.69 RN STERILIZACIJ AI KASTRACIJA PAS,AZIL 3236 0660
1613 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.04.2020 307.31 RN PREGLED ŠTENETA,CIJEPLJENJE 3236 0660
1614 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.04.2020 18355.00 RN ZBIRNJAVANJE PASA LUTALICA,SKRB PO DANU,MIKROČIPIRANJE 3236 0660
1615 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.04.2020 173.21 RN UTROŠAK STRUJE KANALIZACIJA 3223 0111
1616 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.04.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE PREPUMPNE STANICE 3299 0111
1617 47592379889 TRGOVINA I USLUGE BLAŽEVIĆ ĐURĐEVAC 48350 30.04.2020 279.00 RN REMEN KOSIŠTA LT 151/LT154 3224 0111
1618 18637310131 MM PLUS GRUPA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.04.2020 1500.00 RN MEDIJSKO PRAĆENJE OPĆINE KLIKAJ.HR 2.RATA 3233 0111
1619 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.04.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
1620 49428093104 MEHANIKA RADOTIĆ d.o.o. NOVIGRAD PODARVSKI 48325 30.04.2020 1605.00 RN POPRAVAK SLUŽBENOG AUTOMOBILA 3232 0111
1621 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.04.2020 41.50 Naknada banci 3431 0111
1622 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.04.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1623 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 30.04.2020 24407.70 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
1624 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 29.04.2020 1237.50 RN PRAŽNJENJE SPREMNIKA NA ZELENIM OTOCIMA 3234 0510
1625 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 29.04.2020 243.27 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
1626 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 29.04.2020 1565.00 RN ZBRINJAVANJE OTPADA SA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 3234 0510
1627 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 29.04.2020 5000.00 IZVOD 93 POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1628 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.04.2020 20.40 Naknada banci 3431 0111
1629 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.04.2020 9.80 Naknada banci 3431 0111
1630 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.04.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1631 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 28.04.2020 23664.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
1632 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.04.2020 5000.00 IZVOD 91 POMOĆ ROĐENJE DJETETA MURŠIĆ DANIELA 3721 1040
1633 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 27.04.2020 584.41 RN STERILIZACIJ AI KASTRACIJA PAS,AZIL 3236 0660
1634 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.04.2020 15.30 Naknada banci 3431 0111
1635 RH ŽUPANIJSKI SUD U VARAŽDINUSTALNA SLUŽBA U KOPRIVNICI KOPRIVNICA 42000 27.04.2020 5299.58 TROŠAK PRESUDE ZA ŽUTI ŠLJUNAK 3295 0111
1636 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.04.2020 9.10 Naknada banci 3431 0111
1637 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 23.04.2020 4667.00 IZVOD 89 NAPLATA 1% PRIHODA OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK 3239 0111
1638 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.04.2020 140.00 RN MJESEČNA NAKNADA ZA WIFI BIZ NET BOROVLJANI 3231 0111
1639 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.04.2020 100.00 RN INTERNET RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3231 0111
1640 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.04.2020 9.90 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
1641 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 23.04.2020 99.00 RN INTERNET DRAVA 3231 0111
1642 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.04.2020 937.46 RN ŠLJUNAK-JAVOROVAC-HALAPA,PLAVŠINAC-MUSIĆ 3232 0610
1643 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.04.2020 950.00 RN PLAVŠINAC-ŠODRANJE I RAVNANJE PUT PREMA CIGANOVIČEVOM BREGU 3232 0610
1644 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.04.2020 1091.00 RN SRDINEC-ŠODRANJE I RAVNANJE PREMA KAPELICI BARTOL 3232 0610
1645 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 23.04.2020 4253.50 RN VLAISLAV-ŠODRANJE I RAVNANJE PUT PREMA BRZAVI 3232 0610
1646 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 23.04.2020 2219.50 RN ŠLJUNAK PUT SRDINEC PREMA BARTOLU,PUT VLAISLAV -BRZAVA 3232 0610
1647 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.04.2020 25.90 Naknada banci 3431 0111
1648 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 22.04.2020 10.70 RN USLUGA SLANAJ E-MAILOVA 3239 0111
1649 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 22.04.2020 8058.24 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
1650 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 22.04.2020 46.67 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA KOPRIVNIČKA 146 3223 0111
1651 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 22.04.2020 147.32 RN ELEKTRIČNA ENERGIJA GAJEVA BB 3223 0111
1652 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 22.04.2020 55.28 RN JAVNA RASVJETA GAJEVA BB 3223 0610
1653 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 22.04.2020 62.50 RN FINA E-PAKET MJESEČNA RATA 3239 0111
1654 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 22.04.2020 29.90 Naknada banci 3431 0111
1655 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 21.04.2020 59.40 MOBITEL PROČELNIK 02/2020 1/3 3231 0111
1656 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 21.04.2020 58.90 MOBITEL PROČELNIK 03/2020 1/3 3231 0111
1657 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 21.04.2020 2500.73 RN PAKETI POMOĆI STARIJIM OSOBAMA ZBOG COVIDA 19 3721 1070
1658 11078659234 SANITACIJA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.04.2020 2250.00 RN DEZINFEKCIJA 3234 0740
1659 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.04.2020 21.60 Naknada banci 3431 0111
1660 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 20.04.2020 942.91 RN POTROŠNJA GORIVA AUTO 3223 0610
1661 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 20.04.2020 851.06 RN POTROŠNJA GORIVA TRKTOR 3223 0610
1662 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 20.04.2020 329.97 RN POTROŠNJA PLINA GRIJANJE VATROGASNOG DOMA KUD 3223 0111
1663 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 20.04.2020 726.31 RN POTROŠNJA GORIVA KOSILICE 3223 0610
1664 84293238942 LPRES j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 20.04.2020 8840.00 RN GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK NOVOGRACA 3233 0111
1665 23482050950 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA IGOR KOLAR KOPRIVNICA 48000 20.04.2020 1800.00 RN IZRADA PLANA IZVOĐENJA RADOVA DJ.IGRAIŠTE U PARKU POD LIPAMA 4214 0610
1666 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 20.04.2020 538.44 RN POTORŠNJA GORIVA KOSILICE 3223 0610
1667 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.04.2020 51.20 Naknada banci 3431 0111
1668 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.04.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1669 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 20.04.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
1670 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 17.04.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJA 3238 0111
1671 67073695152 PROCJENE NEKRETNINA I USLUGEDRAŽEN KOZJAK KOPRIVNICA 48000 17.04.2020 6750.00 RN PROCJENA NEKRETNINA PAVEŠIĆ,PROCJENE ČESTICE SUČEVIĆ-BAGARIĆ 3237 0111
1672 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.04.2020 24.90 Naknada banci 3431 0111
1673 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 16.04.2020 236.90 RN ŠLJUNAK TRNOVEC OD GERIĆA PREMA SVECU 3232 0610
1674 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 16.04.2020 127.65 RN ŠLJUNAK PUT TRNOVEC OD GERIĆA PREMA SVECU 3232 0610
1675 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 16.04.2020 110.40 RN ŠLJUNAK PUT U TRNOVCU DIONICA OD GERIĆA PREMA SVECU 3232 0610
1676 59082812808 FOKUS D.O.O. ZAGREB 10000 16.04.2020 2927.25 RN PAPIR ZA KOPIRANJE I KUVERTE 3221 0111
1677 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 16.04.2020 1693.55 RN ZAŠTITNE MASKICE I RUKAVICE ZA DJELETNIKE I NAMJEŠTENIKE 3227 0111
1678 44569942124 OBRT HREN KOPRIVNICA 48000 16.04.2020 3486.50 RN SERVIS KOSILICA FERRRIS 3232 0111
1679 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 16.04.2020 1155.30 RN POŠTARINA I PREPORUČENA POŠTA 3231 0111
1680 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 16.04.2020 465.50 RN PLAĆANJE NAKNADE ZA GRAĐANE-KOMUNALNA NAKNADA 3721 1070
1681 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 16.04.2020 1341.15 RN TEFONI FIKSNI I MOBITELI 3231 0111
1682 86728714397 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽAKOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 16.04.2020 21965.61 IZVOD 83 CRVENI KRIŽ 3811 1070
1683 97760500066 ODVJETNIK JOSIP-SAŠA BANIĆ ZAGREB 10000 16.04.2020 38101.96 RN NAGRADA ZA ZASTUPANJE HAKOM 3237 0111
1684 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 16.04.2020 5.00 IZVOD 83 5% NAPLATE PRIHODA 3239 0111
1685 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.04.2020 50.50 Naknada banci 3431 0111
1686 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.04.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1687 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 16.04.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
1688 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 15.04.2020 250.00 RN OBJAVA-POSLJEDNJI POZDRAV KRAMARIĆ TOMO 3233 0111
1689 00690893979 HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA ZAGREB 10000 15.04.2020 505.51 RN ČLANARINA HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA 3294 0111
1690 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 15.04.2020 290.65 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 3221 0111
1691 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.04.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICA 3233 0111
1692 05912875323 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODZLATKO KRPELJEVIĆ KOPRIVNICA 48000 15.04.2020 750.00 RN GEODETSKA PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE SPOMENIKA BRANITELJIMA NA GROBLJU SV.KLARA 4214 0820
1693 05912875323 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODZLATKO KRPELJEVIĆ KOPRIVNICA 48000 15.04.2020 3000.00 RN GEODETSKA PODLOGA ZA PROJEKTIRANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠT NADSTREŠNICA 4214 0610
1694 58323344086 TZ PODRUČJA "SREDIŠNJA PODRAVINA" VIRJE 48326 15.04.2020 6250.00 RN SUFINANCIRANJE RADA TZ "SREDIŠNJA PODRAVINA"2KVARTAL 3294 0111
1695 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 15.04.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK NA WEB PORTALU 3233 0111
1696 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.04.2020 86.25 RN USLUGA E-RAČUNA 3238 0111
1697 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 15.04.2020 252.70 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
1698 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.04.2020 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
1699 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.04.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA "URED BEZ PAPIRA" 3238 0111
1700 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.04.2020 958.45 RN POTROŠNJA VODE 3234 0111
1701 69693144506 HRVATSKE ŠUMEŠUMARIJA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 15.04.2020 75.00 RN POTVRDA HRVATSKE ŠUME 3299 0111
1702 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.04.2020 60.90 Naknada banci 3431 0111
1703 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 14.04.2020 4275.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA ZELENIH OTOKA 3234 0510
1704 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.04.2020 42.20 Naknada banci 3431 0111
1705 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.04.2020 4800.00 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 3721 1040
1706 82752153530 ZAGREBINSPEKT D.O.O. ZAGREB 10000 10.04.2020 375.00 RN OSNOVNA IZOBRAZBA ZA PESTICIDE 3213 0111
1707 56932529326 HD METALI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.04.2020 65.00 RN TRAKA ZA ZATVARANJE IGRALIŠTA COVID-19 3299 0111
1708 56932529326 HD METALI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.04.2020 198.00 RN LANAC ZA MOTORNU PILU 3224 0111
1709 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.04.2020 785.81 NAKNADA ZA VODITELJA TAMBURAŠKE SEKCIJE 3661 0912
1710 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 10.04.2020 9492.63 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE POSTAVA NOVIH LAMPI NA MJESTIMA GDJE SU PRIJE PAR GOG 3232 0610
1711 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 10.04.2020 1710.40 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-SLIVNE VODE 3234 0510
1712 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.04.2020 1325.00 RN JAVOROVAC-PROŠIRENJE,ŠODRANJE PRELAZU KOMARNICE,PREMA PARCELI HALAPA 3232 0610
1713 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.04.2020 35.70 Naknada banci 3431 0111
1714 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.04.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1715 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 10.04.2020 18737.66 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
1716 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.04.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1717 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 09.04.2020 241.50 RN ŠLJUNAK PUT PODPRKOS PREMA KAPELICI 3232 0610
1718 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 09.04.2020 1537.50 RN ODVOZ SPREMNIKA"ZELENI OTOCI" 3234 0510
1719 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.04.2020 15910.62 RN ELEK.ENERGIJA JAVNA RASVJETA 3223 0610
1720 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.04.2020 4393.89 RN POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 3223 0111
1721 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.04.2020 15.80 Naknada banci 3431 0111
1722 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.04.2020 9.80 Naknada banci 3431 0111
1723 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 07.04.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3233 0111
1724 12260386725 PROSTOR EKO d.o.o. BJELOVAR 43000 07.04.2020 9000.00 RN IZRADA PROJEKTNE DOKU.PJ.STAZA KOPRIVNIČKA JUŽNA STRANA 4213 0610
1725 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.04.2020 90.90 Naknada banci 3431 0111
1726 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.04.2020 31.00 Naknada banci 3431 0111
1727 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 03.04.2020 246.10 RN ŠLJUNJAK PUT POD PRKOSEM 3232 0610
1728 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 03.04.2020 221.20 RN ŠLJUNAK PUT POD PRKOSEM 3232 0610
1729 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 03.04.2020 347.88 RN ŠLJUNAK PUT POD PRKOSEM 3232 0610
1730 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.04.2020 12.10 Naknada banci 3431 0111
1731 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.04.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1732 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 02.04.2020 322.21 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE MRTVAČNICE,VATROGASNOG DOMA 3221 0111
1733 31246592766 SUPERPRINTDIGITALNA TISKARA KOPRIVNICA 48000 02.04.2020 367.50 RN ID ISKAZNICE,GERONTO DOMAĆICE 3299 0111
1734 11078659234 SANITACIJA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 02.04.2020 2250.00 RN DEZINFEKCIJA OPĆINSKIH PORSTORIJA 3234 0740
1735 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 02.04.2020 106.78 RN ŠLJUNAK PUT POD PRKOSOM 3232 0610
1736 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 02.04.2020 18.00 RN ŠLJUNAK PUT POD PRKOSEM 3232 0610
1737 64546066176 NARODNE NOVINE ZAGREB 10000 02.04.2020 1875.00 RN PONOVLJENI NATJEĆAJ ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA 4511 0610
1738 69022342842 UDVDR NOVIGARD PODARVSKI 48325 02.04.2020 4000.00 IZVOD 74 UDVDR 3811 0860
1739 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.04.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
1740 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.04.2020 20.10 Naknada banci 3431 0111
1741 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.04.2020 60.00 Naknada banci 3431 1070
1742 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.04.2020 36.80 Naknada banci 3431 1070
1743 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 01.04.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE PREPUMPNE STANICE 3299 0111
1744 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 01.04.2020 327.78 RN RUKAVICE POTREBNE ZA RAD 3227 0111
1745 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 01.04.2020 234.90 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE VATROGASNI DOM,OPĆINA 3221 0111
1746 14462424648 PALIGAČ d.o.o.za prijevoz,proizvodnju,trgovinu i usluge NOVIGRAD PODARVSKI 48325 01.04.2020 5000.00 RN DEŽURSTVO ZIMSKA SLUŽBA 3232 0610
1747 14928074436 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA ZAGREB 10000 01.04.2020 5000.00 IZVOD 73 DHK DANI IVANA VITEZA TRNSKOG 3811 0860
1748 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.04.2020 134.20 Naknada banci 3431 0111
1749 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 01.04.2020 6.90 Naknada banci 3431 1070
1750 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 01.04.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
1751 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 31.03.2020 375.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA UPRAVLJANJE IMOVINOM 3237 0610
1752 82278819336 KNJIŽNICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA 48000 31.03.2020 3500.00 RN USLUGA BIBLIOBUSA ZA 2020.RATA 1/2 3299 0860
1753 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 31.03.2020 109.00 RN ROBA ZA POTREBE ODRŽAVANJA OBJEKTA NK DRAVA 3224 0111
1754 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 31.03.2020 504.25 RN ROBA ZA POPRVKE U OPĆINSKIM ZGRADAMA 3224 0111
1755 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 31.03.2020 14.80 Naknada banci 3431 0111
1756 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 30.03.2020 129.90 BL BR 0746803 TIPKOVNICA 3221 0111
1757 85134281201 LJEKARNA RIZK 3 NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.03.2020 45.00 BL BR 0746803 ALKOHOL ZA DEZIFEKCIJU 3221 0111
1758 85134281201 LJEKARNA RIZK 3 NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.03.2020 15.50 BL BR 0746803 ALKOHOL ZA DEZIFEKCIJU 3221 0111
1759 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 30.03.2020 250.00 BL BR 0746803 POMOĆ 18 ROĐENDAN 3721 1040
1760 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.03.2020 457.98 RN ELEK.ENER.ZA VELJEČU KANALIZACIJA 3223 0111
1761 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.03.2020 10858.75 RN ZBRINJAVANJE I ČUVANJE PASA 3236 0660
1762 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 30.03.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
1763 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 30.03.2020 99.00 RN NAKNADA ZA INTERNET NK DRAVA 3231 0111
1764 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 30.03.2020 1311.38 RN NAJAM SERVERA ZA PROGRAM RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM 3238 0111
1765 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.03.2020 17.10 Naknada banci 3431 0111
1766 67579228517 PRIGORSKI MEDIA d.o.o.ZA MEDIJSKE USLUGE KRIŽEVCI 48260 27.03.2020 2500.00 RN OGLAŠAVANJE NA WEB PORTALU PRIGORSKI.HR 3233 0111
1767 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 27.03.2020 3496.50 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE U OPĆINI NGDIGRAD PODRAVSKI 3232 0610
1768 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.03.2020 8.80 Naknada banci 3431 0111
1769 71089511349 PINK PANTER KOPRIVNICA 48000 26.03.2020 212.70 RN UREDSKI MATERIJAL-POTREBE PROGARMA "ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 0111
1770 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 26.03.2020 972.11 RN GORIVO ZA AUTO 3223 0610
1771 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 26.03.2020 1164.98 RN GORIVO ZA TRAKTOR 3223 0610
1772 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 26.03.2020 314.97 RN PLIN U BOCAMA ZA GRIJANJE VATROG.DOMA OCJENJIVANJE VINA 3223 0111
1773 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 26.03.2020 520.93 RN GORIVO I LANCOL ZA MOTORNU PILU 3223 0610
1774 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 26.03.2020 22.30 RN IZVJEŠTAJI,SLANJE DOKUMENATA E-MAILOM PO RAČUNIMA JAVNIH PRIHODA 3239 0111
1775 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.03.2020 14.60 Naknada banci 3431 0111
1776 62032193060 EURO CONSULTING d.o.o. VARAŽDIN 10000 25.03.2020 9375.00 RN IZRADA PRIJAVNE DOKUM.NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA VATROGASNI DOM 4511 0610
1777 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 25.03.2020 9.90 RN MJESEČNA NAKNADA KNJIŽNICA 3231 0111
1778 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 25.03.2020 100.00 RN MJESEČNA NAKNADA WIFI BIZ NET 3231 0111
1779 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 25.03.2020 54.10 RN MJESEČNA NAKNADA WIFI BIZ NET BOROVLJANI 3231 0111
1780 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.03.2020 229.98 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
1781 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 25.03.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA "URED BEZ PAPIRA" 3238 0111
1782 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 25.03.2020 62.50 RN FINA E-PAKET MJESEČNA RATA 3239 0111
1783 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 25.03.2020 273.35 RN SLATKIŠI,GRICKA.SOK ZA MAŠKARE DV FIJOLICA KEKSI,SOK,PREGLED PJEŠ.STAZE KOPR. 3293 0111
1784 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.03.2020 22.60 Naknada banci 3431 0111
1785 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.03.2020 0.70 Naknada banci 3431 1070
1786 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.03.2020 4.20 Naknada banci 3431 0111
1787 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.03.2020 7.00 Naknada banci 3431 0111
1788 64546066176 NARODNE NOVINE ZAGREB 10000 20.03.2020 1051.96 RN OBJAVA OGLASA ZA NATJEČAJ 3233 0111
1789 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 20.03.2020 39.33 RN RADNI SASTANAK S PREDSTAVNICAMA DRŽAVNE REVIZIJE KEKSI,SOK 3293 0111
1790 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 20.03.2020 1575.00 RN OBJAVA NATJEČAJA ZA POSLOVNI PROSTOR BIŠA BANKA 3233 0111
1791 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 20.03.2020 46.67 RN ELEK.ENERGIJA KOPRIVNIČKA 146 3223 0111
1792 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 20.03.2020 205.05 RN ELEK,ENERGIJA GAJEVA BB 3223 0111
1793 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 20.03.2020 56.31 RN JAVNA RASVJETA GAJEVA BB 3223 0610
1794 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 20.03.2020 687.50 RN ODVOZ ZELENIH OTOKA 3234 0510
1795 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 20.03.2020 3257.37 RN POTROŠNJA PLINA ZA OPĆINSKE OBJEKTE 3223 0111
1796 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 20.03.2020 937.50 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA "URED BEZ PAPIRA" 3238 0111
1797 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 20.03.2020 5000.00 RN PROGRAMSKI PAKET "URED BEZ PAPIRA" 4262 0111
1798 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 20.03.2020 562.50 RN NADOGRADNJA PROGRAMA ZA AUTOMATSKO KNJIŽENJE IZVODA HRVATSAKA POŠTA 4262 0111
1799 93692808616 URED OVLAŠ.ARHITEKTA ZDRAVKO LJUBIĆ VIRJE 48326 20.03.2020 5500.00 RN IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I TROŠKOV.ZA AUTOBUSNA STAJALIŠTA 4214 0610
1800 03175437865 KL PROTEKTION d.o.o. ĐELEKOVEC 20.03.2020 1496.25 RN ZAŠTITNA MASKA-VIŠENAMJENSKA,PERIVA 3811 0320
1801 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.03.2020 36.50 Naknada banci 3431 0111
1802 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 20.03.2020 26243.17 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM"ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
1803 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.03.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1804 64546066176 NARODNE NOVINE ZAGREB 10000 19.03.2020 824.88 RN KUVERTE 3221 0111
1805 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.03.2020 6.50 Naknada banci 3431 0111
1806 86728714397 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽAKOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 18.03.2020 10000.00 IZVOD 62 CRVENI KRIŽ 3811 1070
1807 69022342842 UDVDR NOVIGARD PODARVSKI 48325 18.03.2020 8000.00 IZVOD 62 UDVDR 3811 0860
1808 92543360493 DVD NOVIGRAD PODRAVSKI NOV.PODR. 48325 18.03.2020 15000.00 IZVOD 62 DVD NOVIGRAD PODRAVSKI 3811 0320
1809 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.03.2020 31.60 Naknada banci 3431 0111
1810 04150008463 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA ZAGREB 10000 18.03.2020 1492.65 POLITIČKE STRANKE
1811 56890881647 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA ZAGREB 10000 18.03.2020 1011.15 POLITIČKE STRANKE
1812 88839344284 HRVATSKA STRANKA REDA NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 18.03.2020 481.50 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1813 27101359149 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA KOPRIVNICA 48000 18.03.2020 529.65 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1814 32843121594 STRANKA UMIROVLJENIKA ZAGREB 10000 18.03.2020 481.50 POLITIČKE STRANKE 3811 0111
1815 82435880635 HNS-LIBERALNI DEMOKRATI ZAGREB 10000 18.03.2020 481.50 POLITIČKE STRANKE
1816 08782408919 LISTA GRUPE BIRAČA NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 18.03.2020 481.50 POLITIČKE STRANKE
1817 02010978731 SOCIJAL DEMOKRTASKA PARTIJA ZAGREB 10000 18.03.2020 1540.80 POLITIČKE STRANKE
1818 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.03.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
1819 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 18.03.2020 18931.36 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
1820 64546066176 NARODNE NOVINE ZAGREB 10000 17.03.2020 3836.56 RN OBJAVA NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU NAMJEŠTENIKA 3233 0111
1821 64546066176 NARODNE NOVINE ZAGREB 10000 17.03.2020 4084.08 RN OBJAVA NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU SLUŽBENIKA 3233 0111
1822 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 17.03.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJA 3238 0111
1823 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.03.2020 1080.00 SREDSTVA ZA ŠKOLU PLIVANJA 3.RAZREDA 3661 0912
1824 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.03.2020 1571.64 SREDSTVA ZA VODITELJA TAMBURAŠKE SEKCIJE 02/2020. 3661 0912
1825 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 17.03.2020 4480.79 IZVOD 61 1%NAPLATA PRIHODA OD POREZA NA DOHODAK 3239 0111
1826 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.03.2020 20.60 Naknada banci 3431 0111
1827 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.03.2020 6.90 Naknada banci 3431 1070
1828 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 17.03.2020 22982.27 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
1829 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 17.03.2020 23664.10 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
1830 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 16.03.2020 89.52 RN KEKSI,SOK RADNI SASTANAK U VEZI NAKNADNIH RADOVA IZVAN REC.DVORIŠTA 3293 0111
1831 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 16.03.2020 66.31 RN SOK KEKSI NOVINARI IZ PODRAVSKOG LISTA INTERVIU O RADU OPĆINE 3293 0111
1832 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.03.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
1833 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 16.03.2020 1650.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA SPREMNIKA ZELENI OTOCI 3234 0510
1834 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 16.03.2020 312.50 RN PROPAGANDNA EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
1835 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 16.03.2020 1057.86 RN POTROŠNJA VODE OBJEKTI U VLASNIŠTVU OPĆINE 3234 0111
1836 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 16.03.2020 22.85 RN MJESEČNA NAKNADA ZA TELEFON 3231 0111
1837 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 16.03.2020 534.10 RN NAKNADA GRAĐANIMA ZA PLAĆANJE PROVIZIJE NA POŠTI 3721 1070
1838 94007839760 JAVNI BILJEŽNIK-NIKOLA BAKRAČNIKOLA BAKRAČ KOPRIVNICA 48000 16.03.2020 645.00 RN OVJERA UGOVORA UDRUGA I OPĆINE 3295 0111
1839 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 16.03.2020 302.09 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
1840 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 16.03.2020 1210.56 RN FIKSNI I MOBILNI TELEFONI 3231 0111
1841 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 16.03.2020 918.80 RN POŠTARINA PREPORUKE 3231 0111
1842 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 16.03.2020 88.13 RN MJESEČNA NAKNADA ZA E-RAČUNE 3238 0111
1843 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 16.03.2020 416.66 RN OBJAVA PROMO ČLANKA 3233 0111
1844 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.03.2020 55.30 Naknada banci 3431 0111
1845 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.03.2020 10.50 Naknada banci 3431 0111
1846 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 13.03.2020 239.56 IZVOD 58 NAPLATA 5%PRIHODA 3239 0111
1847 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.03.2020 5000.00 RJEŠENJE POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1848 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.03.2020 5000.00 RJEŠENJE POMOĆ ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1849 13067405757 DRUŠTVO ŽENE NOVIGRAD PODRAVS 48325 12.03.2020 1864.47 DRUŠTVO ŽENA NOVIGRAD PODRAVSKI 3811 0860
1850 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.03.2020 22.50 Naknada banci 3431 0111
1851 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.03.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
1852 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 12.03.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
1853 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 12.03.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
1854 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 11.03.2020 144.50 RN ELEKTR.ENERG.KAPELICA PRKOS 3223 0111
1855 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 11.03.2020 4971.07 RN POTROŠNJA ELEK.ENERGIJE 3223 0111
1856 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 11.03.2020 19371.34 RN JAVNA RASVJETA 3223 0610
1857 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 11.03.2020 1000.00 IZVOD 56 POMOĆ VJENČANJE 3721 1040
1858 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.03.2020 23.70 Naknada banci 3431 0111
1859 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.03.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1860 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 10.03.2020 16000.00 IZVOD 55 NK DRAVA 3811 0810
1861 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 10.03.2020 55.73 MOBITEL PROČELNIK 1/3 3231 0111
1862 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.03.2020 25.60 Naknada banci 3431 0111
1863 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 10.03.2020 28396.91 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
1864 23307105406 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 09.03.2020 6000.00 IZVOD 54 SREDSTVA ZA HRVATSKU GORSKU SLUŽBU SPAŠAVANJA STANICA KOPRIVNICA 3811 0320
1865 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.03.2020 925.24 NATJECANJE STOLNI TENIS I NOGOMET 3661 0912
1866 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 09.03.2020 1638.00 ŠKOLSKA KUHINJA ZA OŽUJAK 3661 0912
1867 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.03.2020 45.10 Naknada banci 3431 0111
1868 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 06.03.2020 16000.00 IZVOD 53 NK DRAVA 3811 0810
1869 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 06.03.2020 3771.94 OBRAČUN NAKNADE ZA ISPRAČAJ POKOJNIKA 12 UKOPA 3299 0111
1870 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 06.03.2020 1012.50 RN POPRAVAK KOPIRKE 3232 0111
1871 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 06.03.2020 362.50 RN TONER ZA KOPIRKU 3221 0111
1872 38945119308 KOSINUS PROMIĐBA I USLUGA KOPRIVNICA 48000 06.03.2020 6250.00 RN POLUGODI.NAKNADA ZA PRAČENJE RADA I DOGAĐAJA U OPĆINI ELEKTRONIČKI I TIKOVNO 3233 0111
1873 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 06.03.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3238 0111
1874 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 06.03.2020 878.30 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZDRADE NK DRAVA 3224 0111
1875 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 06.03.2020 2550.81 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA 3224 0111
1876 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 06.03.2020 6475.63 RN LIM TRAPEZ,KLOBUK LIMENI,BORER ZA GARAŽU-TRKTOR 4212 0111
1877 95272701906 KET d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 06.03.2020 1500.00 ELEK.RASVJETA POZR.RAZGLASA 4511 0610
1878 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.03.2020 45.20 Naknada banci 3431 0111
1879 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.03.2020 0.70 Naknada banci 3431 1070
1880 63273757309 GT JURA VIRJE 48326 05.03.2020 65200.13 RN RAD IZVAN PARC.RD 4264 0510
1881 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.03.2020 19.30 Naknada banci 3431 0111
1882 87707512563 KLUB "MARIŠKA" KOPRIVNICA 48000 05.03.2020 14000.00 SUFINACIRANJE GERONTODOMAĆICE 3722 1070
1883 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.03.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1884 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.03.2020 36.80 Naknada banci 3431 1070
1885 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.03.2020 18.10 Naknada banci 3431 0111
1886 71023695780 DVD BOROVLJANI BOROVLJANI 48000 04.03.2020 4000.00 IZVOD 51 3811 0320
1887 61577621278 DVD DELOVI DELOVI 48325 04.03.2020 4000.00 IZVOD 51 3811 0320
1888 92543360493 DVD NOVIGRAD PODRAVSKI NOV.PODR. 48325 04.03.2020 10000.00 IZVOD 51 3811 0320
1889 12260386725 PROSTOR EKO d.o.o. BJELOVAR 43000 03.03.2020 10625.00 RN IZRADA PROJEK.DOKUM.ZA INFORMACIJSKI STUP NA PLATOU ISPRED CRKVE 4227 0610
1890 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 03.03.2020 1153.69 RN SUHA HRANA ZA PSE "ŠINTERICE DOBROG SRCA" 3811 0111
1891 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.03.2020 17.60 Naknada banci 3431 0111
1892 92285520719 CONVIVIUM d.o.o. ZAGREB 10000 02.03.2020 26250.00 PO UGOVORU KONCERTI ZA DAN OPĆINE 3237 0111
1893 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.03.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
1894 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.03.2020 141.70 Naknada banci 3431 0111
1895 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.03.2020 60.00 Naknada banci 3431 1070
1896 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.03.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
1897 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 28.02.2020 18.00 RN ŠODER 3232 0610
1898 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 28.02.2020 1311.38 RN NAJAM SERVERA ZA POLJOPR.ZEMLJIŠTE,USLUGA ODRŽAVANJA 3238 0111
1899 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 28.02.2020 375.00 RN PROJEK UPRAVLJANJA IMOVINOM ODRŽAVANJE 3237 0610
1900 96590965064 TAXI SLUŽBA SUNCE OBRT ZA PRIJEVOZ,.PROMIDŽBU,USLUGE I IZNAM KOPRIVNICA 48000 28.02.2020 170.00 RN SUBVENCIJA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM 3722 1070
1901 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 28.02.2020 1029.30 RN KASTRACIJA PASA 3236 0660
1902 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 28.02.2020 3687.50 RN SKRB O UHVAČENIM PSIMA PO DANU 3236 0660
1903 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 28.02.2020 500.20 RN UTROŠAK STRUJE ZA 01/2020 KANALIZACIJA NGD.POD 3223 0111
1904 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 28.02.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PREPUMPNE STANICE ZA 01/2020. 3299 0111
1905 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 28.02.2020 6062.50 RN NAKNAAD UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
1906 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.02.2020 35.40 Naknada banci 3431 0111
1907 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 27.02.2020 21.60 BL BR 0746802 PREPORUKA POŠTARINA 3231 0111
1908 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 27.02.2020 30.00 BL BR 0746802 IZRADA KLJUČEVA 3232 0111
1909 00643859701 OFFERTISSIMA KOPRIVNICA 48000 27.02.2020 26.00 BL BR 0746802 KUHINJSKI NOŽIĆI 3299 0111
1910 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.02.2020 300.00 BL BR 0746802 POMOĆ PO ODLUCI 3721 1070
1911 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 27.02.2020 100.00 BL BR 0746802 TROŠAK ELEK.ENERGIJE ZA VARENJE GARAŽE 3223 0111
1912 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 27.02.2020 47.00 BL BR 0746802 TELEGRAM SUĆUTI ZA POK.OCA NAČELNIKA OPĆINE DRNJE 3231 0111
1913 19445585303 KARMAT D.O.O. KOPRIVNICA 48000 27.02.2020 15.00 BL BR 0746802 IZRADA KLJUČA 3232 0111
1914 12260386725 PROSTOR EKO d.o.o. BJELOVAR 43000 27.02.2020 6250.00 RN IDEJNI PROJEKT ZA SPOMENIK DAVIDU PISKORU 4214 0820
1915 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 27.02.2020 62.50 RN MJESEČNA RATA E-PAKETA 3239 0111
1916 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 27.02.2020 10000.00 IZVOD 47 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1917 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.02.2020 28.80 Naknada banci 3431 0111
1918 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 27.02.2020 36.20 BL BR 0746802 PREPORUKA POŠTARINA 3231 0111
1919 32614011568 LINKS HARDWARE KOPRIVNICA 48000 27.02.2020 97.00 BL BR 0746802 MEMORIJSKA KARTICA,STIK 3221 0111
1920 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.02.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1921 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 27.02.2020 24123.93 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
1922 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 26.02.2020 1100.00 RN USLUGA PRAŽNJENJA SPREMNIKA ZELENI OTOCI 3234 0510
1923 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 26.02.2020 177.25 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENEJ VATROGASNI DOM 3221 0111
1924 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 26.02.2020 4285.77 IZVOD 46 NAPLATA 1%PRIHODA OD POREZA I PRIREZA NA DOHODAK ZA SIJEČANJ 3239 0111
1925 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 26.02.2020 15.10 Naknada banci 3431 0111
1926 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 25.02.2020 100.00 RN MJESEČNA NAKNADA ZA WIFI BIZ NET 3231 0111
1927 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 25.02.2020 9.90 RN MJESEČNA NAKNADA INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
1928 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 25.02.2020 99.00 RN MJESEČNA NAKNADA INTERNET NK DRAVA 3231 0111
1929 49428093104 MEHANIKA RADOTIĆ d.o.o. NOVIGRAD PODARVSKI 48325 25.02.2020 1190.00 RN POPRVAK OPĆINSKOG AUTA 3232 0111
1930 3476669 5P INTERNATIONAL D.O.O. LUDBREG 42230 25.02.2020 100.00 RN DIO SREDSTAVA ZA VIJENAC ZA POK.OCA NAČELNIKA OPĆINE DRNJE 3299 0111
1931 26656643656 ODVJETNIK KREŠIMIR PAPAC KOPRIVNICA 48000 25.02.2020 3125.00 RN TROŠAK ODVJETNIKA -ZASTUPANJE I PRAVNA POMOĆ U 4 PREDMETA 3237 0111
1932 64292010696 PLANMEDIA D.O.O. KOPRIVNICA 48000 25.02.2020 8550.00 RN OBJAVE PO UGOVORU ZA OPĆINU NOVIGRAD PODRAVSKI 3233 0111
1933 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.02.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
1934 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.02.2020 200.00 Naknada banci 3431 0111
1935 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.02.2020 28.20 Naknada banci 3431 0111
1936 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 25.02.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1937 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 25.02.2020 114.99 RN ZELENI OTOCI VLAIS.DELOVI BOROV.ASFAL 3234 0510
1938 13082265751 OPĆINA GOLA GOLA 48331 25.02.2020 181217.99 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" GOLA 3681 1070
1939 64546066176 NARODNE NOVINE ZAGREB 10000 24.02.2020 1875.00 RN OBAVJEST O NADMETANJU ADAPTACIJA VATROGASNOG DOMA 4511 0610
1940 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 24.02.2020 9194.18 RN POTROŠNJA PLINA U OPĆINSKIM OBJEKTIMA 3223 0111
1941 61616974284 POLJOPRIVREDA PLANTAK j.d.o.o. NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 24.02.2020 5000.00 RN DEŽURSTVO PREMA UGOVORU ZIMSKA SLUŽBA 3232 0610
1942 73660371074 PEVEC D.O.O. ZAGREB 10090 24.02.2020 129.99 RN POLICA ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3225 0111
1943 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.02.2020 24.10 Naknada banci 3431 0111
1944 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.02.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
1945 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 24.02.2020 497.90 RN POTROŠNJA PLINA NK DRAVA 3223 0111
1946 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 24.02.2020 4676.25 RN POTROŠNJA PLINA ZA OPĆINSKE OBJEKTE 3223 0111
1947 02036418261 OPĆINA DRNJE DRNJE 48322 24.02.2020 36287.31 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" DRNJE 3681 1070
1948 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 21.02.2020 8627.79 ZAHTJEV ZA SREDSTVA NA PROJEKTU AGLOMERA 4214 0610
1949 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 21.02.2020 930.66 RN ELEKTRIČNA ENERG.RECIKLAŽNO DVORIŠTE 3223 0111
1950 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 21.02.2020 46.67 RN ELEKTRIČNA ENERG.KOPRIVNIČKA 146 3223 0111
1951 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 21.02.2020 62.59 RN JAVNA RASVJETA GAJEVA BB 3223 0610
1952 08622180689 SVIJET-MEDIJA SESVETE 10360 21.02.2020 438.00 RN TIPKOVNICA,MIŠ ZA RAČUNALO 3225 0111
1953 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.02.2020 32.90 Naknada banci 3431 0111
1954 11078659234 SANITACIJA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 21.02.2020 19906.00 RN DERATIZACIJA 3234 0740
1955 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 20.02.2020 1720.00 RN ŠKOLSKA KUHINJA ZA 02/2020 3661 0912
1956 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.02.2020 14.80 Naknada banci 3431 0111
1957 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 20.02.2020 5000.00 IZVOD 42 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1958 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 20.02.2020 4624.81 RN PRIRODNI ŠLJUNAK ZA MOKRO POLJE BANAT 3232 0610
1959 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.02.2020 5.60 Naknada banci 3431 0111
1960 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 19.02.2020 0.70 Naknada banci 3431 1070
1961 51976628312 KUD DELOVI DELOVI 48325 18.02.2020 10000.00 IZVOD 40 KUD DELOVI 3811 0860
1962 66127107527 KONCEPT PUTOVANJA d.o.o.ZA TURIZAM I USLUGE KOPRIVNICA 48000 18.02.2020 3300.00 RN SUFINANCIRANJE MATURALCA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE 3721 0912
1963 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 18.02.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJA 3238 0111
1964 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 18.02.2020 5000.00 IZVOD 40 ROĐENJE DJETETA 3721 1040
1965 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.02.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1966 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 18.02.2020 25276.00 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE PROGRAM "ZAPOSLI PA POMOZI" 3221 1070
1967 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 18.02.2020 79.02 IZVOD 40 5%NAPLATE PRIHODA 3239 0111
1968 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 18.02.2020 21.50 Naknada banci 3431 0111
1969 89836623071 ACQUISITUM MAGNUM d.o.o. ZAGREB 10020 17.02.2020 4241.97 PC GLAVNO RAČUNALO SERVER 4221 0111
1970 58323344086 TZ PODRUČJA "SREDIŠNJA PODRAVINA" VIRJE 48326 17.02.2020 6250.00 RN ČLANARINA TZ "SREDIŠNJA PODRAVINA" 3294 0111
1971 37828020359 PPK BJELOVAR BJELOVAR 43000 17.02.2020 261.05 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 3221 0111
1972 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 17.02.2020 1129.33 RN DONACIJA HRANE ZA PSE"ŠINT.DOBROG SR 3811 0111
1973 03492821167 NOVI INFORMATOR D.O.O. ZAGREB 10000 17.02.2020 2100.00 RN PRETPLATA NA INTERNET IZDANJE NOVI INFORMATOR 3221 0111
1974 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 17.02.2020 312.50 RN PUN POGODAK PROPAGANDNA EMISIJA 15 MINUTA 3233 0111
1975 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 479.40 RN PREPORUČENE POŠILJKE I POŠTARINA 3231 0111
1976 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 1250.00 RN UGOVOR ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
1977 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK DRAVA INFO 3233 0111
1978 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 331.36 RN NAKNADA ZA FIKSNE TELEFONE 3231 0111
1979 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 1360.98 RN MOBITELI 5 3231 0111
1980 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 803.60 RN NAKNADA PROVIZIJE HRVATSKA POŠTA 3721 1070
1981 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 17.02.2020 86.25 RN PAKET E-RAČUNA 3238 0111
1982 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 17.02.2020 294.49 RN NOVINE KNJIŽNICA 3221 0111
1983 02951724955 IZVOR OSIGURANJE d.d. ZAGREB 10000 17.02.2020 1558.58 PREMIJA OSIGURANJA ZAPOSLENIKA OD NEZGODE 3292 0111
1984 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 35.04 RN MJESEČNA NAKNADA ZA TELEFON 3231 0111
1985 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.02.2020 57.60 Naknada banci 3431 0111
1986 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.02.2020 551.53 RN GORIVO AUTO 3223 0610
1987 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.02.2020 629.94 RN BOCE PLINA ZA GRIJANJE DOMOVA 3223 0111
1988 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 17.02.2020 939.89 RN POTROŠNJA VODE OBJEKTI U VLASNIŠTVU OPĆINE 3234 0111
1989 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.02.2020 10100.00 RN MOKRO POLJE BANAT DELOVI 3232 0610
1990 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 8203.75 RN ZBRINJAVANJE I ČIPIRANJE PASA 3236 0660
1991 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.02.2020 10593.75 RN ISKOP KANALA TRNOVEC BOROVLJANI 3299 0610
1992 18268942491 BETAPROM d.o.o. KOPRIVNICA 48000 17.02.2020 38156.25 RN IZGRAD.SPOMENIKA POGIN.BRANITELJU DAV 4214 0820
1993 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.02.2020 10.50 Naknada banci 3431 0111
1994 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 13.02.2020 1710.40 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA-SLIVNE VODE 3234 0510
1995 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 13.02.2020 6062.50 RN UPRAVLJANJE RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM 3234 0510
1996 61651285801 IV NAKLADNIŠTVO D.O.O. ZAGREB 10000 13.02.2020 2412.87 RN BROŠURA ZA POMOĆ ZA ZLOSTAVLJANE OSOBE MUP 3299 0111
1997 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.02.2020 13.20 Naknada banci 3431 0111
1998 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.02.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
1999 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 13.02.2020 23575.11 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
2000 99944170669 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O. ZAGREB 10000 12.02.2020 1480.00 IZVOD 35 SEMINAR NOVA UREDBA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI 3213 0111
2001 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 12.02.2020 1571.64 VODITELJ TAMBURAŠKE SEKCIJE 01/2020 3661 0912
2002 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.02.2020 16.70 Naknada banci 3431 0111
2003 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 12.02.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
2004 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 12.02.2020 18931.28 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
2005 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 12.02.2020 28396.61 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
2006 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 11.02.2020 57.32 MOBITEL PROČELNIK 1/3 3231 0111
2007 26897480147 BOMARK AMBALAŽA VARAŽDIN 42000 11.02.2020 5310.00 RN SUFINANCIRANJE VREĆA ZA SMEĆE ŽUTE I PLAVE 3299 0111
2008 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 11.02.2020 6362.50 RN ODVOZ SMEĆA ZELENI OTOCI I GROBLJE 3234 0510
2009 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 11.02.2020 162.50 1/2 NAKNADE ZA OBUSTAVU ELEK.ENER.NA SUVLAŠNIŠTVU KUĆE GRAHOVAC B.MAĐERA 55 3299 0111
2010 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 11.02.2020 15.70 Naknada banci 3431 0111
2011 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 11.02.2020 336.38 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2012 67793044823 AGRONOM D.O.O. POŽEGA 34000 10.02.2020 466.76 RN MATERIJAL ZA ODRŽAVNJE OBJEKATA 3224 0111
2013 18637310131 MM PLUS GRUPA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 10.02.2020 1500.00 RN MEDIJSKO PRAĆENJE OPĆINE NP KLIKAJ.HR 3233 0111
2014 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 10.02.2020 1513.55 RN USLUGA DIZALICE POSTAVA BORA 3299 0111
2015 973661477493 KREŠO NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.02.2020 502.50 RN BOJENJE ZIDOVA,STROPA 33,5m2 3232 0111
2016 142878651060 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNICA 48000 10.02.2020 1244.13 RN STRUČNI NADZOR ZA PROV.DERATIZACIJE 3234 0740
2017 88430503841 OŠ PROF.BLAŽ MAĐER NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.02.2020 1634.00 ZAHTJEV ZA ŠKOLSKU KUHINJU 01/2020 3661 0912
2018 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 10.02.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA RAČUNOVODSTVO 3238 0111
2019 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 10.02.2020 1015.60 RN POTROŠNI MATERIJAL SPORTSKI OBJEK NK DRAVA 3224 0111
2020 79256001027 HRVATSKE VODE ZAGREB ĐURĐEVAC 48350 10.02.2020 15.35 KAMATA ZA HRVATSKE VODE 3433 0111
2021 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.02.2020 54.80 Naknada banci 3431 0111
2022 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 10.02.2020 24210.63 RN POTROŠNJA ELEK.EN.JAVNA RASVJETA 3223 0111
2023 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.02.2020 16874.33 RN PRIRODNI ŠLJUNAK ZA RN 18/0/01 3232 0610
2024 47952360914 OBRT ZA POLJOPRIVREDU I PRIJEVOZ I ZEMLJENE RADOVE NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 10.02.2020 28300.00 RN NERAZVRSTANE CESTE RADOVI 3232 0610
2025 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 10.02.2020 243.75 RN NAJM CLOD SERVERA 2019/96 3238 0111
2026 71383013024 MCS d.o.o.informatika,usluge,inženjering ČAKOVEC 40000 10.02.2020 312.50 RN NAJM CLOD SERVERA 12/2019 3238 0111
2027 45237012600 SAVA OSIGURANJE d.d. ZAGREB 10000 10.02.2020 8773.15 2 RATA PREM.OSIG.IMO 3292 0111
2028 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.02.2020 0.70 Naknada banci 3431 0111
2029 94679081432 KRKO d.o.o. VIRJE 48326 07.02.2020 5678.23 RN MATERIJAL ZA IZRADU GARAŽE ZA OPĆINSKI TARKTOR 4212 0111
2030 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 07.02.2020 2337.50 RN ODVOZ SMEĆA ZELENI OTOCI 3234 0510
2031 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.02.2020 29.80 Naknada banci 3431 0111
2032 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 06.02.2020 79.20 Naknada banci 3431 0111
2033 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.02.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
2034 08622180689 SVIJET-MEDIJA SESVETE 10360 05.02.2020 455.00 RN TONER ZA PRINTER RAČUNOVODSTVO 3221 0111
2035 20792124114 "HRVATSKI DOMOBRAN"OGRANAK KC KOPRIVNICA 48000 05.02.2020 500.00 "HRVATSKI DOMOBRAN"UDRUGA RATNIH VETERANA HRVATSKE 3811 0111
2036 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 05.02.2020 8.10 Naknada banci 3431 0111
2037 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 04.02.2020 4.20 Naknada banci 3431 0111
2038 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.02.2020 36.80 Naknada banci 3431 1070
2039 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.02.2020 58.80 Naknada banci 3431 0111
2040 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 03.02.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
2041 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.02.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
2042 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.02.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
2043 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.02.2020 60.00 Naknada banci 3431 1070
2044 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 31.01.2020 18.10 BL BR 0746801 POŠTARINA PREPORUKA MINI.REG.RAZVOJA I EU FONDOVA 3231 0111
2045 33186583718 "PLAVI PODRUM"pivnica NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.01.2020 49.00 BL BR 0746801 PIĆE ZA RADNIKE PRILIKOM PODIZANJA SPOM.DAVIDU PISKORU 3293 0111
2046 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 31.01.2020 18.10 BL BR 0746801 PREPORUKA HRVAT.ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 3231 0111
2047 69693144506 HRVATSKE ŠUMEŠUMARIJA KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 31.01.2020 1035.01 BL BR 0746801 TEHNIČKI PREGLED AUTA KC 743 DV 3239 0111
2048 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 31.01.2020 19000.00 BL BR 0746801 NK DRAVA 3811 0810
2049 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 31.01.2020 150.00 BL BR 0746801 BOŽIČNICA PO ODLUCI 3721 1070
2050 25232881495 GLAS PODRAVINE KOPRIVNICA 48000 31.01.2020 5000.00 RN INFORMIRANJE GLAS PODRAVINE TISAK I PORTAL 3233 0111
2051 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 31.01.2020 1686.50 RN DEMONTAŽA BOŽIČNE RASVJETE I PORAVAK JAVNE RASVJETE 3299 0111
2052 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 31.01.2020 13.90 Naknada banci 3431 0111
2053 12574068591 MOBES KVALITETA D.O.O. ILOK 31.01.2020 375.00 RN ODRŽAVANJE PROJ.UPRAVLJ.IMOVINOM 3237 0610
2054 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 30.01.2020 15.50 Naknada banci 3431 0111
2055 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.01.2020 745.90 RN STERILIZACIJA KUJA 3236 0660
2056 35631964454 "VETERINARSKA STANICA"d.o.o.Koprivnica KOPRIVNICA 48000 30.01.2020 312.50 RN USLUGA UKLANJANJA LEŠINA 3236 0660
2057 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 30.01.2020 29.90 RN SLANJE DOK.E-MAILOM PO RAČ.JP 3299 0111
2058 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.01.2020 1797.50 RN ODRŽAVANJE PREPUM.STANICE 3299 0111
2059 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.01.2020 701.85 RN UTROŠAK STRUJE KANALIZACIJA 3299 0111
2060 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 30.01.2020 750.00 RN NAJAM VODOMJERA 3299 0111
2061 96590965064 TAXI SLUŽBA SUNCE OBRT ZA PRIJEVOZ,.PROMIDŽBU,USLUGE I IZNAM KOPRIVNICA 48000 30.01.2020 340.00 RN SUB.PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM 3722 1070
2062 89821016089 MIHALIC MARINACVJEĆARSKA RADNJA"MARINA" KLOŠTAR PODRVSKI 48350 29.01.2020 300.00 RN VIJENAC ZA POK.MAJKU OPĆ.VIJEČNICE 3299 0111
2063 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.01.2020 7.90 Naknada banci 3431 0111
2064 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 29.01.2020 6.90 Naknada banci 3431 1070
2065 79950489166 OPĆINA RASINJA RASINJA 48312 29.01.2020 22447.70 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" RASINJA 3681 1070
2066 06545869317 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC KOPRIVNICKI IVANEC 4800 29.01.2020 16849.48 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" KOPRIVNIČKI IVANEC 3681 1070
2067 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 28.01.2020 11.40 Naknada banci 3431 0111
2068 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 28.01.2020 114.99 RN ODVOZ SMEĆA 3234 0510
2069 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 27.01.2020 18.50 Naknada banci 3431 0111
2070 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 27.01.2020 99.00 RN INTERNET NK DRAVA 3231 0111
2071 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 27.01.2020 19.80 RN INTERNET KNJIŽNICA 3231 0111
2072 37524271023 PRO-PING D.O.O. PITOMAČA 33405 27.01.2020 100.00 RN MJES.NAKANAAD ZA WIFI BIZ NET 5 3231 0111
2073 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 27.01.2020 115.58 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2074 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJAFINA ZAGREB 10000 27.01.2020 62.50 RN MJESEČNA NAKNADA E-PAKET 3299 0111
2075 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.01.2020 6.30 Naknada banci 3431 0111
2076 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 24.01.2020 48.70 Naknada banci 3431 1070
2077 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.01.2020 16.70 Naknada banci 3431 0111
2078 09521442596 NK "DRAVA" NOVIGRAD PODR. NOV.PODR. 48325 23.01.2020 21000.00 IZVOD 19 NK DRAVA 3811 0810
2079 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 23.01.2020 14.80 Naknada banci 3431 0111
2080 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 23.01.2020 46.67 RN ELEK.ENERGIJA 3223 0111
2081 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 23.01.2020 64.55 RN ELEK.ENERGIJA 3223 0111
2082 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 23.01.2020 228.93 RN ELEK.ENERGIJA 3223 0111
2083 95088635493 KCOPSKRBA d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.01.2020 8708.16 RN POTROŠNJA PLINA 3223 0111
2084 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.01.2020 1650.00 RN ZELENI OTOCI VLAIS.BOROV.DELOVI 3234 0510
2085 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 23.01.2020 1100.00 RN ZELENI ASFALTNA BAZA ČIŠĆENJE 3234 0510
2086 99944170669 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O. ZAGREB 10000 21.01.2020 1300.00 SEMINAR GODIŠNJA FINANCI.IZVJEŠĆA 3213 0111
2087 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 21.01.2020 17.20 Naknada banci 3431 0111
2088 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 21.01.2020 4386.43 IZVOD 17 1% NAPLATE PRIHOD.OD POREZA DRŽ 3239 0111
2089 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 21.01.2020 218.33 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2090 47685854923 BIROTEHNIK KOPRIVNICA 48000 20.01.2020 975.00 RN ODRŽAVANJE KOPIRKE,TONER 3232 0111
2091 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.01.2020 66.80 Naknada banci 3431 0111
2092 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 20.01.2020 2.30 Naknada banci 3431 1070
2093 58353015102 ALCA ZAGREB d.o.o. ZAGREB 10000 20.01.2020 26802.97 RN SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE "ZAŽELI" 3221 1070
2094 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 20.01.2020 114.99 RN ODVOZ SMEĆA OPĆINA 3234 0510
2095 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 20.01.2020 542.50 RN POŠTARINA 3231 0111
2096 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 20.01.2020 236.33 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2097 41412434130 G.K.P. KOMUNALAC d.o.o. KOPRIVNICA 48000 20.01.2020 2085.01 RN ZELENI OTOCI VLAIS.DELOVI BOROV.ASFAL 3234 0510
2098 07795389714 AXIOM ČAKOVEC 40000 17.01.2020 680.00 RN ODRŽAVANJE PROGRAMA GROBLJE 3238 0111
2099 71288451428 SKYLINE WEBCAMS ZAGREB 10000 17.01.2020 920.00 RN TV FREKVENCIJA I SERVER ZA VIDEOSIGNA 3233 0111
2100 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 17.01.2020 28.70 Naknada banci 3431 0111
2101 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.01.2020 1145.40 RN GORIVO BOCE PLINA KLJUČ ZA BOCE 3223 0610
2102 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.01.2020 839.20 RN GORIVO BOCE PLINA KLJUČ ZA BOCE 3223 0111
2103 27759560625 "INA INDUSTRIJA NAFTE" d.d.Služba ulaznih računa ZAGREB 10000 17.01.2020 74.69 RN GORIVO BOCE PLINA KLJUČ ZA BOCE 3224 0111
2104 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 17.01.2020 1054.75 RN TELEFON MOBITEL I FIKSNI 3231 0111
2105 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 17.01.2020 213.90 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2106 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 17.01.2020 224.25 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2107 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 17.01.2020 219.65 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2108 40471557403 BAGARIĆ d.o.o.ZA GRAĐENJE,PROIZV.TRGO.I USLU NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 17.01.2020 2000.00 RN ZEMLJA 3299 0610
2109 87311810356 HRVATSKA POŠTAPOŠTANSKO SREDIŠTE KC KOPRIVNICA 48000 17.01.2020 450.80 RN UPLATE KOMITENTIMA NAKNADE 3721 1070
2110 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 17.01.2020 18.00 RN ŠLJUNAK PUT POD PRKOSOM 3232 0610
2111 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.01.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
2112 26187994862 CROATIA OSIGURANJE KOPRIVNICA 48000 16.01.2020 2402.91 RN PREMIJA OSIGURANJA AUTO 3292 0111
2113 18683136487 DRŽAVNI PRORAČUN ZAGREB 10000 16.01.2020 173.53 IZVOD 12 5%NAPLATA PRIHODA 3239 0111
2114 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 16.01.2020 23.00 Naknada banci 3431 0111
2115 63273757309 GT JURA VIRJE 48326 16.01.2020 240121.74 RN IZGRADNJA R.D. 4264 0510
2116 63273757309 GT JURA VIRJE 48326 16.01.2020 449704.42 RN OKON.SIT.IZGRA.RD 4264 0510
2117 86225237319 OPĆINA PETERANEC PETERANEC 48319 16.01.2020 21843.74 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" PETERANEC 3681 1070
2118 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 15.01.2020 244.80 Naknada banci 3431 0111
2119 32497003047 TISAK ZAGREB 10000 15.01.2020 342.00 RN NOVINE ZA KNJIŽNICU 3221 0111
2120 84293238942 LPRES j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.01.2020 16484.40 RN UVEZ I TISAK 13-LISNIH KALENDARA 3233 0111
2121 36004425025 OPTIMA TELEKOM ZAGREB 10010 15.01.2020 896.31 RN TELEFON FIKSNI NAKNADA ZA RASKID 3231 0111
2122 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 15.01.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK 3233 0111
2123 28623066752 GEORG j.d.o.o. KOPRIVNICA 48000 15.01.2020 1250.00 RN ODRŽAVANJE WEB STRANICE 3233 0111
2124 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.01.2020 312.50 RN EMISIJA PUN POGODAK 3233 0111
2125 82897808376 RADIO KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48300 15.01.2020 312.50 RN EMITIRANJE BLAGDANSKE ČESTITKE 3233 0111
2126 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.01.2020 625.00 RN ODRŽ.PROGRAMA KOMUNALNA NAKNADA 3238 0111
2127 06441289718 MC MARIO COMMERCEd.o.o. GORNJA STUBICA 49245 15.01.2020 937.50 RN ODRŽ.PROGRAMA URED BEZ PAPIRA 3238 0111
2128 94007839760 JAVNI BILJEŽNIK-NIKOLA BAKRAČNIKOLA BAKRAČ KOPRIVNICA 48000 15.01.2020 447.50 RN OVJERA ZADUŽNICE 3295 0111
2129 42889250808 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. ZAGREB 10000 15.01.2020 86.25 RN NAKNAD E-RAČUN 3299 0111
2130 80548869650 KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC 48350 15.01.2020 1168.06 RN POTROŠNJA VODE 3299 0111
2131 91547293790 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJ KRIŽEVCI 48260 14.01.2020 69.68 POVRAT NEISKORIŠ.SREDSTAVA JAVNI RADOVI 3299 0111
2132 91547293790 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJ KRIŽEVCI 48260 14.01.2020 19534.74 POVRAT NEISKORIŠ.SREDSTAVA JAVNI RADOVI 3299 0111
2133 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 14.01.2020 7762.50 ELEK.ENER.SUGLAS.INFORMATI.PANO 4227 0610
2134 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 14.01.2020 35.50 Naknada banci 3431 0111
2135 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 14.01.2020 227.70 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2136 39086165745 DRAVA INFO KOPRIVNICA 48000 14.01.2020 416.66 RN PROMO ČLANAK 3233 0111
2137 31246592766 SUPERPRINTDIGITALNA TISKARA KOPRIVNICA 48000 14.01.2020 437.50 RN TABLA RECIKLAŽNO DVORIŠTE N.P. 4264 0510
2138 73712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 13.01.2020 5000.00 NOVČANA POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA 3721 1040
2139 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 13.01.2020 213.15 RN ŠODER 3232 0610
2140 43695070004 NEXE IGMA D.O.O KOPRIVNICA 48000 13.01.2020 18.00 RN ŠLJUNAK 3232 0610
2141 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 13.01.2020 32.80 Naknada banci 3431 0111
2142 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 10.01.2020 15.40 Naknada banci 3431 0111
2143 81793146560 T-COM KOPRIVNICA 48000 09.01.2020 58.90 MOBITEL PROČELNIK 3231 0111
2144 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.01.2020 17.20 Naknada banci 3431 0111
2145 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 09.01.2020 4.60 Naknada banci 3431 1070
2146 38156523131 OPĆINA ĐELEKOVEC ĐELEKOVEC 48316 09.01.2020 17475.00 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" ĐELEKOVAC 3681 1070
2147 07440607988 OPĆINA HLEBINE HLEBINE 48316 09.01.2020 26212.50 Program "ZAPOSLI PA POMOZI" HLEBINE 3681 1070
2148 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 08.01.2020 13.00 Naknada banci 3431 0111
2149 32694528989 RUKOMETNI KLUB "ĐURĐEVAC" ĐURĐEVAC 48350 08.01.2020 3688.00 DJEČJI RUKOMETNI TURNIR KUP 2020 3811 0111
2150 43965974818 HEP DISTRIBUCIJA D.D. DP "ELEKTRA" KOPRIVNICA KOPRIVNICA 48000 08.01.2020 18966.94 RN JAVNA RASVJETA I KUĆANSTVO 3223 0111
2151 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 07.01.2020 34.00 Naknada banci 3431 0111
2152 09657527066 NITRE d.o.o. KOPRIVNICA 48000 07.01.2020 5562.00 RN POPRAVAK JAVNE RASVJETE 3232 0610
2153 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.01.2020 36.80 Naknada banci 3431 1070
2154 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 03.01.2020 19.30 Naknada banci 3431 0111
2155 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 03.01.2020 1250.00 RN INFORMATIČKE USLUGE 3238 0111
2156 80947211460 POINT d.o.o. VARAŽDIN 42000 03.01.2020 750.00 RN GOŠŠNJE ODRŽ.KNJIŽNIČ.PROGRAMA 3238 0111
2157 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.01.2020 60.00 Naknada banci 3431 1070
2158 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.01.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
2159 36993492690 "PROFING" D.O.O. Koprivnica KOPRIVNICA 48000 02.01.2020 18375.00 RN IZRADA PROGRAMA TRANSPARENTNOST PRORA 4262 0111
2160 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.01.2020 60.00 Naknada banci 3431 0111
2161 53056966535 RAIFFEISEN BANK BJELOVAR 43000 02.01.2020 135.40 Naknada banci 3431 0111
2162 3712345649 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI NOVIGRAD PODRAVSKI 48325 02.01.2020 8400.00 Studentski krediti 5121 0980
Polje traži iznad tablice pretražuje sva polja u tablici od bilo kojeg mjesta.
Polja ispod naziva trže u pojedinom stupcu i to od početka, ali omogučuju zamjenske znakove i to '*' zamjenjuje bilo koji niz znakova (uključujući i prazan) dok '?' zamjenjuje bilo koji znak (jedan).